background preloader

Om strategier i engelska språket

https://annikasjodahl.wordpress.com/2013/10/15/om-strategier-i-engelska-spraket/

Related:  BFL och lärande, andras saml o bloggarEngelska

Att utvärdera sin undervisning och synliggöra förbättringsområden Det är dags att utvärdera undervisningen. I alla fallfärdiga min del skriftligt. Jag gör det fortlöpande under terminen men oftast muntligt. Jag har gjort lite olika från år till år men i år satte ihop dessa dokument för mina ämnen. Det går ju att göra utvärderingen i Google formulär också men vi har så begränsat med datorer så det får bli nästa år. Tanken med utvärderingarna är sedan att gå igenom dem på en ämneskonferens med kollegor och lyfta utvecklingsområden.

Free Chronicles of Narnia Resource Unit This post contains affiliate links to help support this site. Here’s my full disclosure page. Ah, The Chronicles of Narnia. Log in to the site Hi! For full access to courses you'll need to take a minute to create a new account for yourself on this web site. Each of the individual courses may also have a one-time "enrolment key", which you won't need until later. Here are the steps: Fill out the New Account form with your details. An email will be immediately sent to your email address.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Love Actually: activities, ideas, vocabulary I use a lot of films in my teaching: not just occasional Youtube clips but full-length authentic feature films, and I’ve been wanting for a while to start a new section on this blog where I would upload my film-based materials. I thought December would be a suitable time to share materials for many people’s favourite Christmas film Love Actually.Warning: some scenes are suitable for adults only Activities actually The activities are divided into three parts.

20 appar för åk4-9, öva engelska En fråga som jag ofta stöter på är appar för äldre elever. Det finns många bra pedagogiska appar till yngre elever som också skulle kunna användas till de äldre eleverna om det inte vore för den naiva layouten och hejaropen med småbarnsröster… Superbraaaa!!! För att fånga de äldre eleverna behövs en helt annan layout för att de ska tycka att det är ok, även innehållet måste spegla de äldre elevernas intressen och vardag. Jag har nu dammsugit AppStore och hittat 20 appar som jag tycker skulle kunna fungera för de lite äldre eleverna från åk4-9. Har du fler förslag får du gärna lämna en kommentar under inlägget. A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun Eleven kan inte förmå sig att göra tilldelade uppgifter lektionstid trots att hen verkar vilja. Hen sitter och ritar på i stort sett alla lektioner. Läraren försöker med allt – att utgå från elevens intresse, sitta bredvid eleven, ge tydliga instruktioner, ge en instruktion i taget, ge instruktionerna via flippfilmer, se till att digitala hjälpmedel finns, prata med föräldrarna, försöka motivera osv. Eleven har åtgärdsprogram, men vill inte ta emot hjälp. En diagnos finns och inom diagnosen ryms svårigheter att komma igång och att sedan slutföra påbörjat arbete.

Food in Britain Carmen: The Chinese introduced oriental food to Britain. But before the Chinese, immigrants from all around the world came to live in London. British people enjoy a huge range of food and flavours from other countries. This is Borough Market, London’s oldest food market. The Beach by Alex Garland Desire for adventures led Englishman Richard to Bangkok. He settled at a very cheap and untidy hotel, where a madman gave him a map right before he died. On the map, as he said, was the most beautiful beach in the world. It wasn’t only the beach actually – all the place was mentioned as a paradise on the Earth.

Welcome to Dylan Wiliam’s website Professional development Finally! The revised Embedding formative assessment pack for schools and colleges to run their own two-year professional development programme on formative assessment is now available worldwide. In Europe, this can be ordered through SSAT, in Australasia through Hawker-Brownlow, and in North America from Learning Sciences International. Further details of the pack are here.

Related: