background preloader

Digitala läromedel för grundskolan

Digitala läromedel för grundskolan
Related:  miakempeMatematikÖvrigt

På begäran: #flipsv och #GAFE för yngre elever i samarbete med @SwensonAnna Lånat struktur av @Askeback Vi hade en planerad hangout idag, @sarabruun3, jag och ett helt gäng som hänger på twitter och ventilerar, planerar, delar och delar och delar. Till mångas glädje. Frågan kom hur vi i de yngre åren använder Google Apps for Education – förkortat GAFE. Vad gör vi? Vilken nytta har vi av de olika funktionerna? Varför ska man ha det? @Askeback bloggade om 10 anledningar att använda Google och det är en bra början. En plats att samla dokument och arbeten från olika appar i iPaden. Skapa en blogg. Svenska: Läs din faktatext varje dag – flera gånger Texten finns här: Matte: Se filmen om läxan här: Matteläxa repetition additionRepetera addition på Det finns många, många fler användningsområden. Dela, dela, dela…. /Susanne

Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola Här pluggar du matematik! Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Saklighet och allsidighet Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Rättigheter och skyldigheter

Årstider och årstidsväxlingar - Mia Kempe Nu när många av oss går runt och fryser blir vi påminda om årstiderna. Både barn och vuxna kan behöva en påminnelse om att det krävs lite olika kläder under olika årstider. I årskurs 1 brukar jag arbeta med årstiderna och hur djur och natur förändras och anpassar sig efter dem. Ett ganska enkelt sätt att göra detta på är att välja ut ett träd i närheten av skolan och dokumentera vad som händer med trädet och området runt det under ett år. Arbetet med årstiderna pågår med andra ord under hela åk.1. Efter att vi tittat på vårt foto av trädet från i höstas, är det dags att ta en titt på trädet i vinterskrud. Fina vintersånger hittar du t.ex. i sångboken ”Låtar året runt höst/vinter” som ges ut av Lutfisken förlag. I boken brukar barnen skriva och måla av några vinterfåglar och några djurs spår i snön. Fakta om vinterfåglar Fakta om djurspår Unga fakta har också material du kan använda. Gör en fågelskådarbok om vinterfåglar Gör djurspår i gips

Tülays IKT-sida: Bästa digitala mattesidorna Matematik.fi Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen. Resurscenter för matematik webbmatte.se Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasiet. "Med webbmatte.se kan du som är flerspråkig använda dig av såväl svenska språket som ditt eget modersmål. Tjänsten webbmatte.se är ett stödmaterial för skolämnet matematik som är framtagen av Stockholms stad. En bra resurs i matematik från Norge. MattePortal "MattePortal är en webbaserad portal med matematikövningar. Tjänsten är gratis, både lärare och föräldrar kan skapa konton. På sikt kommer klassrum/skollicenser få en mindre kostnad, denna kostnad är dock inget som går ut över er som registrerar konton i detta läge." skriver Andreas Wiklund. Här kan eleverna träna matte och engelska på egen hand. Andra sidor Pluggakuten "Pluggakuten är först och främst ett forum där du kan få hjälp med det mesta som rör skolarbetet. Andra förslag

UmeMatte.nu - Umeå Umematte är en kommunal satsning för att hjälpa elever med svårigheter i matematik. Verksamheten riktas till elever i åk 6 och 9 som trots omfattande stödinsatser inte förväntas nå målen i nationella proven, där eleverna behöver en omstart och mer tid för att övervinna matematiksvårigheterna. Syftet är att eleverna ska uppnå målen för åk 6 respektive 9 i matematik, öka sitt självförtroende med hjälp av MTM (Mental Träning i Matematik) samt finna lust och glädje till matematikämnet. Undervisande lärare som har elever som ska börja i åk 6 och i åk 9 har möjlighet att söka. Följande urvalskriterier gäller för UmeMatte: Eleven når målen i skolans alla ämnen, utom i matematik där eleven inte når ända fram.Eleven är motiverad att göra något åt matten (det räcker inte med att vårdnadshavaren och/eller läraren är motiverade)Eleven kan tänka sig att under ett läsår träna extra en gång i veckan, mellan kl 14.45—16.45, med koncentration och fokus.

Inlästa läromedel för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter Tillhör du redan en skola som är ansluten till Skolfederation? Klicka på ikonen nedan för att logga in med Skolfederation. Gästblogg av Patricia Diaz: Framtidens läromedel måste vara interaktiva 2016-01-15 ​I dag sammanfattar Patricia Diaz en topp 5-önskelista för framtidens digitala läromedel på vår gästblogg. Inlägget har tidigare publiceras i Grundskoletidningen 6/2015. Patricia Diaz är engelsk- och spansklärare samt förstelärare med fokus på formativt arbete och IKT. Hon föreläser ofta om hur man kan stötta elevernas lärande och förbättra undervisning och det formativa arbetet med hjälp av digitala verktyg. Framtidens digitala läromedel måste vara något mer än sin analoga förlaga. Under konferensen ”Framtidens läromedel”, som ordnades i Stockholm i mitten av oktober, presenterades många intressanta lösningar där läromedel har kopplats samman med digitala funktioner för olika syften. Själv tog jag tillfället i akt och samtalade med flera personer med olika koppling till skolan – lärare, IKT-pedagoger, läromedelsutvecklare och elever – om vad man vill ha ut av ett läromedel i dag. En majoritet tänker på såväl dagens som framtidens läromedel som digitala. 1. 2. 3. 4. 5. Patricia Diaz

Related: