background preloader

Matleenan blogi: Webinaareja tvt:n opetuskäytöstä

Matleenan blogi: Webinaareja tvt:n opetuskäytöstä
Related:  Opetuksen kehitys

Vinskin tvt-blogi | This WordPress.com site is the bee's knees Oletko varma, että voit arvioida kokeen perusteella? | OPEN KOULU Blogimme avausraita oli Teemun hyvä ja ytimekäs kirjoitus arvioinnista ja sen ehdottomasta tarpeesta muuttua. Arvionti on nykyisin aivan uusilla tasoilla tapahtuvaa kokonaisvaltaista toimintaa ja siten myös yksilöllistä oppilaan kannalta. Olen usein miettinyt, mikä olisi oman työni kannalta se suurin laiminlyönti, jonka seurauksia en haluaisi kantaa mielessäni. Se kiteytyy arviointiin. En haluaisi joutua siihen tilanteeseen, että arvioinnin annettuani joutuisin perustelemaan vanhemmalle/huoltajalle arvosanaa ilman pätevää arviontiaineistoa. Sen vuoksi arvionnin ja arviointimenetelmien on muututtava radikaalisti juuri siihen suuntaan, mistä Teemu kirjoitti. Monille opettajille arvioinnin työkalu on yksinomaan koe. Perusopetuslaki sanoo: POL 22§ ”Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.” 1. Koeahdistusta kokee kouluissa varmasti kaikki oppilaat, olivat he millä tahansa tasolla kolmiportaisen tuen tasoilla. 2. 4. Tieto on mielestäni kokonaisuus. 6. 7.

open opas: Johtoryhmähommaa Olen tänä syksynä tehnyt paluun koulumme johtoryhmään. Johtoryhmämme koostuu rehtorista, kahdesta apulaisrehtorista ja kolmesta tiiminvetäjästä. Itse olen yläkoulun puolen tiiminvetäjä. Tätä johtoryhmätyöskentelyä on resursoitu monella tavalla kunnolla, ja se näkyy -palkkapussin ohella - käytännössä muun muassa siinä, että olemme kaikki parhaillaan erinomaisessa pedagogista johtamista ja -johtajuutta käsittelevässä koulutuksessa. Kouluttajat ovat Ulla Rasimus ja Jukka Ahonen ja työskentely ilahduttavan toiminnallista. Koulutus on sisältänyt tähän mennessä kaksi peräkkäistä lähiopetuspäivää. Näiden lisäksi nostan koulutuksen runsaudensarvesta esiin vielä yhden eli vaikuttavuuden näkökulman. Ensimmäinen homma, johon käytännössä käymme heti loman loputtua yläkoulun apulaisreksin kanssa, on suunnittelemaan ohjelmaa taksvärkkipäivälle, jonka saamme viettää opettajien kanssa ammattiyhdistyksen mökillä töitä tehden.

Luokanopettaja ja tietotekniikka - Sari Auramon blogi Yhteisopettajuus | Ilmiömäinen Tampere Seuraavassa kaaviossa on esitettynä yhteisopettajuuden työskentelymallit. (Paina kuvaa, jolloin se suurenee.) Aikaa suunnittelulle ​ Paljonko tarvitsemme aikaa? ​Mistä löydämme ajan suunnittelulle? ​Miten asioiden valmistelu ja vastuu jakaantuu? ​ Ohjaaminen ja opintokokonaisuus ​ Mitä opetussuunnitelman oppiainekohtaisista tavoitteita otamme mukaan? ​ Arviointi ​ Kuka pohtii opintojaksolle asetettujen tavoitteiden mukaiset kriteerit arvioinnille (yksilö-, vertais- ja ryhmäarviointi)? ​ Oppilaiden käytös ​ Onko koulumme opetussuunnitelmassa määritelty käyttäytymisen tavoitteet ja sovittu arviointiperusteista? ​ ​Kommunikaatio ​ Millaiset ovat yhteisopettajuuden pelisäännöt? ​ Työn ja vastuun jakaminen ​ Kuinka selitämme yhteistyömme ja tasa-arvoiset roolimme oppilaille? ​ ​Edellä oleva muokattu Kummi 16.

Maikan työkalupakki Material MIL for me – ”Mediatajua minulle” Ruotsin mediakasvatusviranomainen, Statens medieråd, on julkaissut opettajille ja oppilaille kätevät MIL for me (”Mediatajua minulle”) online-oppimateriaalit englanniksi, sekä opettajille vinkkejä aihemaailman käsittelyyn esimerkkiharjoitusten muodossa. Oppimateriaalit liittyvät nuorten online-käyttäytymiseen, erityisesti online-kiusaamisen näkökulmasta. Materiaaleissa pohditaan mm. sitä, miksi netissä tuntuvat olevan eri säännöt käyttäytymiselle, mikä on loukkaavaa käytöstä, mikä on laillista, miten puolustautua ja puolustaa muita online-ympäristöissä Sarjiskone – digitaalinen sarjakuvatyökalu Aikakausmedian sarjiskoneella lapset ja nuoret pääsevät itse tekemään, tallentamaan ja jakamaan omia sarjakuviaan verkossa niin mobiililla, tabletilla kuin tietokoneellakin. Kulttuurin vuosikello -oppimateriaalipankki Herkkien korvien tehtäväkortit 2 Herkkien korvien tehtäväkortit Lukuinto-opas Kamerakynän pedagogiikka – opettajan opas KOTEK-webinaarit

Tutkiva Yhteisöllinen Suunnittelu Pirita Seitamaa-Hakkarainen Tutkivan yhteisöllisen suunnittelun kurssilla Tutkivan yhteisöllisen suunnittelun kurssilla painotetaan yhteisöllisyyttä, eli yhdessä tekemistä, oppimista ja tiedon jakamista sekä tutkimusta, eli tutkivaa, uutta luovaa suunnittelua ja tiedon etsintää. Ongelmalähtöisessä oppimisessa ja tutkivassa yhteisöllisessä suunnittelussa prosessi alkaa ongelmasta. Molemissa lähtökohtana ja painopisteenä on mielekkäiden ja autenttisten ongelmien merkitys. On paljon haasteellisempaa saada opiskelijat ratkaisemaan aitoja yhteiskunnallisia ongelmia kuin kuvitteellisia opiskelijatöitä. Ongelmalähtöinen oppiminen parantaa valmiuksia ottaa vastaan monimutkaisia muotoiluhaasteita. Aito ja rikas suunnitteluongelma Suunnittelutehtävän ja suunnittelukonteksin sitominen reaalimaailmaan on haastavaa. On tärkeää että suunnittelutehtävä on niin laaja, että tehtävän annon jälkeen opiskelijat joutuvat etsimään runsaasti uutta tietoa eri informaatiolähteistä. Tehtävänanto Suunnittelukonteksti

Piituskin TVT-pähkäilyt

Related: