background preloader

Spel och appar

Spel och appar
Spel och multimedia kan användas i förskolan för att utveckla barns modersmål och det svenska språket. En rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans av varandra och med engagerade vuxna gynnar språkutvecklingen. ”När paddorna kom blev det verkligen ett lyft. Det finns massor av bra appar. Avhandling: Flerspråkiga förskolebarn får hjälp av pekplattor Pekplattor är extra bra för flerspråkiga förskolebarn, det visar en licentiatavhandling från Uppsala universitet. Läs avhandlingen Språkstimulerande spel och appar På sidan Modersmålsappar listas appar som har inbyggt tal på flera språk, inte bara svenska. Många appar finns tillgängliga på flera olika språk och kan på så sätt stimulera barnens modersmål. På Utbildningsradions barnwebb finns bland annat spelet Katten musen tiotusen. Related:  förskolanSkolverketIKT

Kahoot | Fröken Marias blogg Ni som redan har prövat Kahoot, Grattis! Ni som inte har, gör det. Det är ett mycket roligt sätt att kolla av elevernas kunskaper. Du startar ett konto på sedan är du igång. Här skapar du dina egna frågor på det som ska gås igenom. Detta är en fråga som jag har gjort om stenåldern. Detta är svarsenheten, min iPhone använde jag. Finns det tillgång till flera iPads och datorer går det att köra enskilt redovisning eller som gruppredovisning. Är inte detta fantastiskt? Det finns en hel del information på google och på youtube. Jag har skrivit frågor utifrån de Grej of the day ämnen som vi haft. Stödmaterial om övergångar När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial – ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Stödmaterialet vänder sig till personal inom alla skolformer (med undantag för vuxenutbildning). Ladda ned eller beställ "Övergångar inom och mellan skolor och skolformer" Fokus på utsatta barn I stödmaterialet beskrivs hur olika parter kan arbeta för att ta ett gemensamt ansvar att skapa välfungerande övergångar. - Vår förhoppning är att materialet ska ge ökade kunskaper, inspiration och stöd, förklarar Gudrun Löwendahl Björkman, som är författare till stödmaterialet. Förtroende mellan skola och vårdnadshavare viktigast Del i förstärkt elevhälsa

Lathund Blogg hos moobis.se nya app | iPad som pedagogiskt verktyg i förskolan Liam och Busy Shapes <p>JavaScript required to play <a hreflang="en" type="video/mp4" href=" och Busy Shapes</a>.</p> Busy Shapes ABOUT BUSY SHAPES Busy Shapes helps children improve their ability to handle simple objects through a series of puzzles, in which they must change simple shapes and place them in proper holes. Along the way, the app responds to each child’s actions with positive guidance and motivation, and never with discouragement. Måste säga att jag verkligen gillar denna enkla app. rasmus_busy shapes <p>JavaScript required to play <a hreflang="en" type="video/mp4" href=" shapes</a>. liam_busy shapes 01 <p>JavaScript required to play <a hreflang="en" type="video/mp4" href=" shapes 01</a>. puzzel magic 02 puzzel magic 01 magic p 03 frukost Error

Kursplaner i andra länder Kursplanereformer pågår ständigt runt om i världen. Denna sida togs fram 2009, med då aktuella kursplaner i olika länder, som ett stöd för det svenska reformarbetet vilket resulterade i nya styrdokument 2011. En uppdatering av denna sida pågår under 2014. Här finner man kursplaner från förskola till gymnasienivå från följande länder, det finns även länkar till översiktlig information om respektive lands skolsystem. International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Internet Archive (INCA) ger mycket information på en mer generell nivå t.ex beskrivningar av läroplaner, obligatoriska ämnen, antal undervisningtimmar/ämne, kursplanernas struktur, skolsystemets struktur osv. INCA provides descriptions of government policy on education in Australia, Canada, England, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Korea, the Netherlands, New Zealand, Northern Ireland, Scotland, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the USA and Wales. Danmark England Generell beskrivning av kursplaner

Gratis material | jitea utbildning Testa några av våra läromedel Här kan du prova och se funktionaliteten på några utav våra digitala läromedel. I alla våra läromedel kan du som lärare lägga till ljud och textstöd till eleverna. I tre av övningarna nedan så har vi lagt till ljud. Använd Chrome eller Safari som webbläsare. Material att skriva ut Här är lite material att skriva ut. Siffror Med hjälp av arbetsbladen kan eleverna träna sig på sifferigenkänning. Bokstäver På dessa arbetsblad tränar eleverna sig på att känna igen alfabetets olika bokstäver. Analog klocka Skriv ut klockan och låt eleverna klippa ut den. Grävling Grävlingen finns i tre olika uppsättningar. Pedagogisk dokumentation med lärplatta som verktyg Här kommer jag att synliggöra hur man kan använda surfplatta som verktyg med pedagogisk dokumentation. Det är tre steg med surfplatta, fånga processen med surfplatta, barnen reflekterar med surfplatta, pedagogernas reflektioner med surfplattan. Surfplatta som verktyg har underlättat mitt arbete på så sätt att man kan använda den på flera olika sätt beroende på vilken syfte man har. Allt som har samlats in har jag lagt in i appen Keynote för att synliggöra hela processen, synliggöra barnens kunskaper, synliggöra vilka strävansmål man har uppfyllt och material till egen utvärdering. Projekt Lava - Det finns flera sätt att starta ett projekt med barnen, det kan vara styrt som innebär att pedagogen redan har förutbestämt om vad temat ska handla om men att pedagogen sen utvecklar projektet utifrån barnens tankar under processen. Vecka 1 Steg 1. En dag i skogen uppmärksammade vi pedagoger att barnen lekte att det flöt kokande lava nedanför trädet. Steg 2. Steg 3. Vecka 2 Steg 1. Steg 2. Steg 3.

Nya perspektiv med surfplattor i undervisningen Många skolor och kommuner satsar på varsin dator till elever och lärare. För det mesta rör det sig om bärbara datorer, men några satsar helt eller delvis på surfplattor, exempelvis ipads. Forskningsprojektet Unos uno visade i sin slutrapport att en-till-en handlar om långsiktig utveckling som kräver förändring av arbetsprocesser, arbetsorganisation och arbetsvillkor i skolan för att lyckas. Satsningen ska alltså inte ses som ett teknikprojekt inom ramen för den befintliga verksamheten, utan som en katalysator för utvecklingen av det pedagogiska arbetet. I slutet av augusti presenterades utvärderingar från två pågående projekt med varsin surfplatta, ett i småländska Gislaved och ett i danska Odder. I båda projekten vänder man sig till grundskolan, från förskoleklass till och med nian, och de omfattar samtliga kommunala skolor. Gislaved inledde med en pilotsatsning höstterminen 2012, och under 2013 och 2014 har samtliga lärare och elever fått varsin surfplatta.

Sebran - gratis program för barn Sebran är ett kul och lärorikt dataprogram med originell grafik och specialskriven musik som hjälper barn (ca 4-9 år) att lära sig läsa och räkna. Programmet är dessutom gratis! Följande övningar ingår Hur många? Programmet kan köras på Windows 2000, XP, Vista och Windows 7. Sebran kan köras på mer än 30 olika språk, bland annat afrikaans, bretonska, danska, estniska, engelska, finska, franska, italienska, katalanska, kroatiska, norska, rumänska, polska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska. Om du har problem med att fonterna inte installeras korrekt vid installaionen av Sebran, kan du ladda ner fonterna här och installera dem manuellt. Nytt 2011-04-04: Sebrans installationsprogram har uppdaterats för att fungera bättre med Windows 7 och Windows Vista. Nytt 2006-09-01: Ny version av Sebran (1.46) i vilken man kan använda endast små bokstäver i spelen. Nytt 2006-08-29: Ny version av Sebran (1.45) som kan köras på ungerska och litauiska.

Förskollärare får filmkunskaper på Högskolan Väst - Högskolan Väst Hur kan man pedagogiskt dokumentera och kvalitetsutvärdera sitt arbete på en förskola? På Högskolan Väst hölls fredagen den 9 januari en kompetensutvecklingsdag för förskollärare, förskolechefer, barnskötare och övrig personal. – Det här gav många bra tankar. Vi får tänka om, det är inte bara att sätta upp bilder på väggarna, säger Laila Gustavsson, en av deltagarna. Kompetensutvecklingsdagen arrangerades av utvecklingscentrumet Forum för skolutveckling på Högskolan Väst. Temat var ”Kvalitetsarbete i praktiken” och dagen riktade sig till personal inom förskolan. – Det är deltagare från de flesta av våra samverkanspartners och skolor som har högskolestudenter med verksamhetsförlagd utbildning. ”Vi får tänka om”En av de som fick kompetensutveckling var Laila Gustavsson. – Jag tycker att dagen gav mig många bra tankar kring hur man kan dokumentera verksamheten på vår förskola. Laila Gustavsson deltog på eftermiddagen i en av de praktiska workshoppar som hölls.

Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång Lärare beskriver vissa elever som passiva, omotiverade och utåtagerande och i mötet med dessa elever känner sig många lärare vilsna och ställer sig frågan ”Hur kan jag motivera mina elever?” Ibland påverkas relationen mellan lärare och elever negativt och följden kan bli att lärare sänker förväntningarna på dessa elever. Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery, verksamma vid North Carolina State University, ger i artikeln ”Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students” en översikt av utbildningsvetenskaplig och psykologisk forskning och teorier om motivationsfrämjande arbete i skolan. Motivationsgraden påverkas av inre och yttre faktorer Thomson, som är forskare i utbildningspsykologi, och Wery, som har sin forskningsmässiga bas i specialpedagogik, menar att motivationsgraden påverkas av flera olika saker: Bekräfta sig själv och bli bekräftad av andra Viktigt att utveckla elevens inre motivation

Gör en egen bok - enklaste sättet på marknaden | Solentro

Related: