background preloader

PHP File Upload

PHP File Upload
Related:  adamlusawa

POST & GET Recall from the PHP Forms Lesson where we used an HTML form and sent it to a PHP web page for processing. In that lesson we opted to use the the post method for submitting, but we could have also chosen the get method. This lesson will review both transferring methods. In our PHP Forms Lesson we used the post method. HTML Code Excerpt: <form action="process.php" method="post"><select name="item"> ... This HTML code specifies that the form data will be submitted to the "process.php" web page using the POST method. Now that you know about associative arrays, the PHP code from "process.php" should make a litte more sense. PHP Code Excerpt: $quantity = $_POST['quantity']; $item = $_POST['item']; The form names are used as the keys in the associative array, so be sure that you never have two input items in your HTML form that have the same name. As we mentioned before, the alternative to the post method is get. <form action="process.php" method="get"><select name="item"> ... "?

Ustalanie wyglądu tabeli za pomocą CSS ( tabele table border-collapse css ) - webmade.org Ustalanie wyglądu tabeli za pomocą CSS autor: Mateusz Pilszek, ostatnia modyfikacja: 2007-11-10 Dlaczego za pomocą CSS? W najnowszych wersjach języka HTML i XHTML atrybuty znacznika <table> odpowiadające za wygląd tabeli zostały oznaczone jako "deprecated" (krytykowane). Oznacza to, że tworzenie kodu z ich użyciem nie jest zalecane. Tak jest np. z atrybutem border odpowiadającym za obramowanie tabeli. Stworzymy z pomocą CSS-a tabelę, której nadamy cienkie obramowanie, a tekst w poszczególnych komórkach będzie oddalony o 5 pikseli od obramowania. Jako przykład posłuży nam poniższy kod budujący tabelę: <table summary="Tabela testowa" id="tabela"><tbody><tr><td>Komórka 1</td><td>Komórka 2</td><td>Komórka 3</td><td>Komórka 4</td></tr><tr><td>Komórka 5</td><td>Komórka 6</td><td rowspan="2">Komórka 7</td><td>Komórka 8</td></tr><tr><td>Komórka 9</td><td>Komórka 10</td><td>Komórka 11</td></tr></tbody></table> W znaczniku <table> znalazł się atrybut id o wartości tabela. Obramowanie tabeli Kolor tła

Uploading, Saving and Downloading Binary Data in a MySQL Database Uploading, Saving and Downloading Binary Data in a MySQL Database Pages: 1, 2, 3 Creating the upload scripts To make thing easier, I created an open_db.inc include file, so I don't have to keep using the same code to connect to a server and select the database. I'm a lazy programmer, and you should be one too! View contents of open_db.inc. This next script is used to upload a new file into the database. View contents of add.php. We are using the same script to handle both actions: uploading a new file and showing the form to add the information related to this new file. Okay, that seemed almost too easy, right? Next page: Creating the download scripts

PHP setcookie() Function Domy prefabrykowane: dom gotowy od zaraz Domy prefabrykowane to dobre rozwiązanie dla tych inwestorów, którzy nie mają czasu na prowadzenie budowy i sprawdzanie postępu prac. Coraz popularniejszą formą budowy domów jest prefabrykacja. Polega ona na wcześniejszym przygotowaniu elementów ścian, stropów i dachu w fabryce. Zapewnia im to wysoką jakość i precyzję wykonania. Każdy element ma swoją kartę oraz specyfikację wszystkich materiałówwykorzystywanych do jego przygotowania. Ponadto każdy etap produkcji podlega kontroli. Zalety domów prefabrykowanych Korzyści z prefabrykacji jest jednak więcej. Właściwie do obowiązków inwestora należy jedynie zebranie niezbędnej dokumentacji, złożenie jej we właściwym urzędzie i ubezpieczenie budowy. Dodatkowo nie ma ograniczeń związanych z pogodą. Czytaj też: Nowe prawo budowlane.

php - how to pass array through hidden field Securimage PHP Captcha | Free Captcha Script Jak i za ile zrobić ogrodzenie z siatki Ogrodzenie działki musi być stawiane wewnątrz granicy nieruchomości, jednak warto porozumieć się z właścicielami sąsiednich posesji i zbudować je w linii rozgraniczenia - z ewentualnym uwzględnieniem podziału kosztów. Natomiast zamiar postawienia ogrodzenia od strony ulicy (drogi) musimy zgłosić w starostwie powiatowym i - przy braku sprzeciwu w ciągu miesiąca - możemy przystąpić do jego budowy. Ogrodzenie na czas budowy Ogrodzenie jest potrzebne, by na czas budowy zabezpieczyć działkę przed dostępem osób postronnych (chroni nas też, jeśli na placu budowy dojdzie do wypadku osób niezwiązanych z pracami budowlanymi). Najprostsze ogrodzenie tymczasowe postawimy z wykorzystaniem słupków drewnianych i tzw. siatki leśnej (1 m siatki o wysokości 150 cm kosztuje 3-5 zł). Zamiast słupków drewnianych można można kupić stalowe. Trwałość ogrodzenia tymczasowego zależy głównie od odporności drewnianych słupków na butwienie - z reguły nie przekracza 2-3 lat. Ogrodzenie z siatki na dłużej

Installing LAMP On Ubuntu For Newbies In this guide I will show you how to install a LAMP system. LAMP stands for Linux, Apache, MySQL, PHP. The guide is intended to help those who have very little knowlegde of using Linux. Install Apache To start off we will install Apache. 1. 2. sudo apt-get install apache2 3. Testing Apache To make sure everything installed correctly we will now test Apache to ensure it is working properly. 1. You should see a folder entitled apache2-default/. Install PHP In this part we will install PHP 5. Step 1. Step 2. sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 Step 3. sudo /etc/init.d/apache2 restart Test PHP To ensure there are no issues with PHP let's give it a quick test run. Step 1. sudo gedit /var/www/testphp.php This will open up a file called phptest.php. Step 2. Step 3. Step 4. The page should look like this: Congrats you have now installed both Apache and PHP! Install MySQL To finish this guide up we will install MySQL. Step 1. Step 2 (optional). Step 3.

Inserting and displaying images in MySQL using PHP | Thinking Out of Box Well working with images is quite easy task in MySQL using php code. Some years back managing images in relational database is quite complex task as at those times relational databases are able to store only textual data so file path to the images are stored in database and images are stored and retrieved externally. Also special file functions are necessary for retrieving images this way and this approach is system dependent (because of path names used). Nowadays, almost all major DBMS support storing of images directly in database by storing images in the form of binary data. Here, I am explaining the method of storing and retrieving images in MySQL database using PHP code. Inserting images in mysql-: MySQL has a blob data type which can used to store binary data. All these types differ only in their sizes. For my demonstration, lets us create a test table named test_image in MySQL having 3 columns show below-: PHP code to upload image and store in database-: file_constants.php Like this:

Related: