background preloader

Temadagar

Temadagar

Historisk kalender Om kalendrar En sak som kan ställa till förvirring när man ska fastställa vilket datum en särskild händelse inträffade är att det har funnits flera olika tideräkningar samtidigt. Fram till 1753 var det den julianska kalendern som användes i Sverige. Denna hade först införts av Julius Caesar i Romarriket år 46 f.Kr. Nackdelen med den julianska kalendern var att året inte var 365,25 dygn långt utan snarare 365,2425 dygn. Men den gregorianska kalendern var obestridligen mer exakt än den julianska och med början i Sachsen 1697 infördes den efterhand till de protestantiska länderna. Man kan tycka att krånglet med kalendern i Sverige 1700-1712 är ett typiskt exempel på den svenska "veligheten", det vill säga att när svenskar står inför två tydliga alternativ väljer de istället ett tredje mittenalternativ.

Malberts melodier Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode I alla tider har människan använt sig av kemi för att klä upp sig och att göra sig fin. Mars: Energi och klimat

Öva arbetsminne och mönster Forskaren Torkel Klingberg ger svar på några vanliga frågor om arbetsminne. Fungerar barns hjärna på samma sätt som en vuxen persons hjärna? Nej, många funktioner är under utveckling under barn- och ungdomsåren. Källa: Utdrag ur en guide om arbetsminne i Föräldrakraft nr 1, 2012.

#23 – Från en stubbe i en skolskog | Killfrökens Blogg Fredag förmiddag och dagens lektioner är planerade utifrån insikten att det idag är galet varmt utomhus. Kanske inte den där utgångspunkten i läroplanen som man önskar sig men vi lyckades få till den biten också. Fast det märkte nog inte elverna. Ur deras perspektiv har den här dagen kretsat kring de fem nya fågelholkarna som vi fått till skolskogen. Vi har pratat om fåglar, undersökt Naturskyddsföreningen och haft en egen omröstning bland finalisterna i SM i fågelholk (en riktig grej, inte ett skämt). Vi har fixat typ 25 olika Google-dokument med bilder, texter, läten och en fråga om någon av de 25 vanligaste/ intressantaste fåglarna i Sverige. Resultatet är ett femtiotal elever som i förbestämda grupper härjar runt på en kulle i skolskogen och skannar som aldrig förr. Hur som helst blev det en spontanplanerad lektion där IKT och utomhuspedagogik kunde mötas på ett i efterhand rätt intressant sätt.

Make a Christmas Card | Make a Christmas Tree ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids. The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year. Apple, The New York Times, USA Today, Parents Magazine and Scholastic, to name just a few, have featured ABCya’s popular educational games. ABCya’s award-winning Preschool computer games and apps are conceived and realized under the direction of a certified technology education teacher, and have been trusted by parents and teachers for ten years. Our educational games are easy to use and classroom friendly, with a focus on the alphabet, numbers, shapes, storybooks, art, music, holidays and much more!

Datorbaserad lästräning bra för döva och hörselskadade barn - SkolportenSkolporten Barn som är döva eller hörselskadade kan bli hjälpta i sin läsinlärning när lästräningen kombineras med ljud. Det visar Cecilia Nakeva von Mentzers avhandling där hon har studerat ljudbaserad lästräning för barn med cochleaimplantat eller hörapparat. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har jobbat som logoped kliniskt både med barn med språkstörning i förskoleålder och barn med lässvårigheter. Vad handlar avhandlingen om? – Den handlar om datorbaserad, fonologisk lästräning (på engelska ”phonics”) för döva och hörselskadade barn som använder cochleaimplantat eller hörapparat. Vilka är de viktigaste resultaten? – Att studien gick att genomföra är ett resultat i sig – det betyder att andra kliniska grupper, som barn med språkstörning, barn som har dyslexi eller barn med intellektuella funktionshinder som exempelvis Downs syndrom också kan använda metoden. – Ett ytterligare resultat var att de döva och hörselskadade barnens strategier skilde sig åt i jämförelse med normalhörande barn.

Skola | Litteraturbanken Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Eleverna behöver ha förebilder som modellerar lässtrategier och de behöver höra hur andra människor uppfattar en text, för att förstå att texter kan läsas och tolkas på flera olika sätt. Selma Lagerlöfs författarskap kan introduceras redan i skolans tidiga år.

Alla prover var bra – men jag hade ingen ork! | Hemmets Veckotidning Tröttheten var förlamande, kroppen värkte och gråten låg ständigt på lur. Ann-Christine Reimer gick till doktorn, men inget syntes på hennes prover. Nu har läkarna äntligen hittat felet – och lösningen på många års lidande… De första symtomen kom redan 2002. Så det var inte så konstigt att Ann-Christine mådde dåligt. Envis som hon är lyckades hon tjata till sig T3. Ett stort och dolt kvinnoproblem Läkaren Helena Rooth Svensson har vigt sitt liv åt att studera sambandet mellan sköldkörtelhormonerna och cellernas egna energiproducenter, mitokondrierna. Trots att hon inte tar emot patienter längre får Helena, som själv har hypotyreos, dagligen mejl från drabbade patienter med symtom men som nonchaleras av läkarna. Här hittar du mer information: www.hypotyreos.infowww.skoldkortelforeningen.se Läs mer: Tröttheten tog över mitt livLäs mer: Ingen förstod varför jag var så sjuk Läs mer: Min son blev frisk när citronsyran försvann Text: Katarina Arnstad Elmblad Foto: Gugge Zelander, privat

Tim van de Vall - Comics & Printables for Kids Make your own board game using a blank board game template! On this page you’ll find 6 unique board game templates in black and white and color. Throughout elementary, middle, and high school, students sometimes have to make their own board games as part of a Language Arts or Social Studies assignment. Drawing a game board by hand can be tricky, and for that reason I’ve created this set of blank game boards for kids, students and teachers to print. Blank Board Game Templates Download the game board you like best, and print it onto sturdy card stock paper. To Book Publishers and Other Professionals: If you would like to purchase a non-exclusive commercial license for this image, to use in a publication, you may do so at the Online Store. Printable Dice Templates Don’t have any dice for your game? Save « Free Life Cycle of a Frog PrintableAnimals in Space!

Related: