background preloader

Julkalender 2014

Julkalender 2014
Related:  iktblfr1192Blandat

Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund. Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition. Uppfattades nästan inte som skolarbete Eleverna i studien hade även utbyte med elever i Tanzania via Skype. Bilden av mottagaren som genuint intresserad

Edwards fantastiska resa | Munspelsungar Vi har nu läst ut boken ”Edward Tulanes fantastiska resa”. Vi avslutade med att skriva en sammanfattning av boken. Det var ganska svårt att sammanfatta en hel bok utan att det blev för långt. Tur att vi hade våra berättelseschema som stöd. Vi har också gjort seriebilder för att sammanfatta boken. Meekatt: "När blev det förbjudet att läxa upp olydiga barn?" Debatt Malin Meekatt Birgersson: "Sexåringen sitter i vår soffa, framför mina barn, och kallar sin mamma för 'jävla fittmamma'. Hur ser framtiden ut för ett barn som vid sex års ålder får bete sig så utan konsekvenser?" Så, vad händer då om man tar upp debatten kring det här med att föräldrarna måste uppfostra sina barn och sluta dalta med dem? Jo, de kallar dig för barnmisshandlare. Logiskt. LÄS MER: "Till alla föräldrar: "Våga bestraffa barnen – för deras egen skull" Alla är kränkta. LÄS MER: "Föräldrar måste uppfostra sina barn att respektera lärare" Folk rasar för att jag menar att vi måste sätta tydliga gränser och lära barnen att respektera oss vuxna. Barn ska vara barn. Nu är jag ju dessutom en sån mamma som säger till andras barn (!) Håll ordning på era ungar för fan om ni inte tål att någon annan säger ifrån! Jag är till skillnad från andra föräldrar tacksam om någon faktiskt säger ifrån och stöttar mig i mitt jobb som förälder. De formar inte sig själv. Over and out.

99 råd och tips för en lyckad enkätundersökning | Paloma Innan du börjar din enkätundersökning 1. Bestäm varför du vill göra en enkätundersökning. Att svara på frågan ”varför?” är steg ett. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Identifiera målgruppen för undersökningen 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Gör en test av undersökningen 22. 23. 24. 25. 26. Förbered respondenterna 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Att ställa rätt frågor i sin enkät 34. 35. 36. 37.Ge tillräckliga svarsalternativ. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Behandla resultaten av din undersökning 69. 70. 71.Analysera resultaten. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Att presentera resultaten av enkätundersökningen 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Att komplettera enkätundersökningen 95. 96. 97. 98. 99. Prova vårt verktyg, Kurios, för enkäter kostnadsfritt.

ELK matematik "Läxor i praktiken" ~ Kilskrift Jag har skrivit om läxor förr. Både i stort och i smått. Dels här på bloggenMina första steg i ditt flippade klassrummet och Läxor - detta eviga tjat om läxor Men också om hur det flippade klassrummet ser på läxor i Magasin 360 och i Grundskoletidningen bland annat. Även i Pernilla Alms bok Läxfritt finns ett kapitel där mina åsikter om läxor kommer fram. Jag vet inte om du har missat Skolverkets ganska nyligen utgivna skrift som heter Läxor i praktiken - ett stödmaterial om läxor i skolan. Han berättade att skriften innehöll bland annat just läxor i relation till det flippade klassrummet, vilket självklart gjorde att jag inte kunde skjuta läsningen på framtiden längre. Just när det gäller det flippade klassrummet så är jag väldigt nöjd med att modellen kommit med över huvud taget. Men, för att inte hamna på fel spår - jag gillar skriften. Hur är det hos dig/er? Jag avslutar med två citat från skriften. Och ett från precis i början (med mitt val av fetstil):

Is Gaming the New Essential Literacy? Digital Tools Teaching Strategies By Aran Levassur “When people learn to play video games,” said James Paul Gee, “they are learning a new literacy.” This is one of the reason kids love playing them: They are learning a new interactive language that grants them access to virtual worlds that are filled with intrigue, engagement and meaningful challenges. And one that feels more congruent with the nature and trajectory of today’s world. As our commerce and culture migrates further into this emerging digital ecosystem it becomes more critical that we develop digital literacy, of which video games inhabit a large portion. Gee, a linguist and professor of literacy studies at Arizona State University, thinks we should expand the traditional definition of literacy beyond reading and writing because language isn’t the only communication system available in today’s world. Although games can be immensely entertaining, it would be a mistake to consider them as only a form of entertainment. Play games.

Astrid Lindgrentema Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Argumentera – att påstå något och bemöta andras påståenden Samband – att se hur saker och ting hänger ihop Relevanta – viktiga och betydelsefulla Kommunicera – att uttrycka sig

Computer Games in the Classroom Redovisa och samtala om böcker | lararmalin I tidigare inlägg har jag skrivit om olika sätt att läsa litteratur och text med en klass. Jag nämnde den tysta läsningen, en form av läsning jag inte ser ger så mycket för många läsare i våra klassrum. Elever med ett redan stort läsintresse tycker dessa stunder är härliga medan andra bara bläddrar i sina böcker och egentligen funderar på annat. Nu använder jag mig ändå av den tysta läsningen för jag anser den fyller sin plats om eleverna sedan får arbeta på ett eller annat sätt med det lästa. Bilden längst upp visar några framsidor på våra Bokpåsar kring det lästa. När Bokpåsarna är färdiga redovisar eleverna sina påsar för varandra och tillfälle ges att ställa frågor om varandras böcker. Ett annat sätt att låta eleverna arbeta med litteratur kan vara att låta dem arbeta aktivt med hjälp av några lässtrategier under läsningens gång. Under hösten har vi haft följande rubriker att arbeta med kring läsningen: * Bokens titel *Författare och illustratör *Jag förutspår handlingen

Stor brist på kunskap om läxor Det finns många åsikter om läxor – men vad säger forskningen egentligen? Tre experter reder ut forskningsläget. Man kan säga två saker om forskningen om läxor: 1. Den existerar knappt. 2. Mest citerad i debatten om läxors vara eller inte vara är den nya zeeländske pedagogikforskaren John Hatties forskningsöversikt ”Visible learning”. Så det är med andra ord svårt att dra några säkra slutsatser om vad läxforskningen vill säga. Den pensionerade forskaren Jan-Olof Hellsten är en av få svenskar som studerat läxorna och dess funktion. – Läxor leder till en stor arbetsbelastning som kan bli negativ för eleverna och göra att de mår psykiskt och fysiskt dåligt. Innan Jan-Olof Hellsten började forska vid Uppsala universitet arbetade han som lärare och skolledare. – Som lärare och skolledare försökte jag att arbeta utan läxor, särskilt under tiden i gymnasiet. Foto: Jesper Jäger-Ärlestad Vad är negativt med läxor? – Viktigt att påpeka är att jag inte är emot att eleverna pluggar. – Det varierar.

PA GAFE Summit Google Search Tips & Tricks

Related: