background preloader

Stjärnor och planeter (Lärarhandledning skolår F-3)

Stjärnor och planeter (Lärarhandledning skolår F-3)
Jag heter Albert och jag är nio år. Jag vill bli astronaut när jag blir stor. Jag tycker att allt som har med rymden att göra är jättespännande. Det kan vara svårt att få syn på planeterna när man tittar upp mot himlen och det är mörkt och natt. I vårt solsystem har vi en sol och åtta planeter. Solen är egentligen en stjärna. Planet nummer två från solen är… Venus. Den tredje planeten från solen är en planet som alla har varit på och dess yta består mest av vatten… Jorden. Planet nummer fyra från solen och den som kommer efter Jorden är… Mars. Nästa planet från solen, planet nummer sex, är… Saturnus. Nu är det bara två planeter kvar och den näst sista planeten heter… Uranus. Uranus har också ringar runt sig. Den sista planeten är… Neptunus. Jag kan ju ganska mycket om rymden redan men jag vill veta mer. En galax är när stjärnor klumpar ihop sig i massor. En komet är ofta en sten som ligger i en bana kring solen. Nebulosa är ett svårt ord men lätt att förklara.

rymdramsa med pluto för att lära sig ordningen på planeterna Svenska Skidlärarföreningens kunskapsbank Du vaknar en decembermorgon och drar sömnigt upp rullgardinen. Plötsligt blir du alldeles klarvaken. Allt är förändrat. Ett gnistrande vitt täcke har lagt sig över den tidigare grå och mörka tillvaron. Luften som förut var fylld av dis och dimma är kristallklar. Snö består av iskristaller, dvs fruset vatten. Prismorna är alltid hexagonala (sexkantiga). När kristallerna virvlar omkring i molnet hämtar de ny näring från vattenånga och underkylda vattendroppar och bygger ut förgreningar, hela tiden med det hexagonala som förebild. Naturen är så sinnrik att snöstjärnorna kan anta oändligt många former. Små vattendroppar i molnet hjälper till att hålla fast stjärnorna vid varandra. Ett nysnötäckes tjocklek varierar. Nyfallen snö i Skandinavien har normalt en densitet på runt 100 kg/m³. Det finns en utbredd föreställning om att åkarens tyngd pressar fram ett tunt vattenskikt ur snön, vilket i sin tur skulle ge upphov dess låga glidfriktion. Nedbrytande omvandling Uppbyggande omvandling

Rymdsång för att lära sig placering av planeterna Namn och alfabet Isländska namn På Island har man kvar den gamla seden att bilda efternamn efter faderns (eller moderns) förnamn i genitiv med tillagt -son eller -dóttir. Leifur Eiríksson heter Leifur men han är Eiríks son. Þórdís Haraldsdóttir heter Þórdís men hon är Haralds dotter. Om Þórdís Haraldsdóttir gifter sig med Leifur Eiríksson får hon inte efternamnet Eiríksson, för hon är inte son till Eiríkur. Om Leifur och Þórdís får en son blir hans efternamn Leifsson, och får de en dotter blir efternamnet Leifsdóttir. Ingen kan kallas bara Eiríksson, Haraldsdóttir eller "herr Eiríksson", "fru Haraldsdóttir". Vissa islänningar har egentliga släktnamn, t.ex. förre presidenten Kristján Eldjárn. Det isländska alfabetet Det isländska aflabetet har nio bokstäver som inte finns i det svenska alfabetet. ð uttalas på samma sätt som th i engelska father. þ Nej, detta är inte ett p! æ Den här bokstaven finns också i danskan och norskan, men i isländskan uttalas den som aj (læra "lära sig" uttalas lajra).

Faktorer att undersöka när man jämför länder | Gränslöst digitalt lärande En stor del av den geografiska kunskapen får eleven genom att jämföra med något redan välkänt. Det är också därför som vi börjar med att undersöka närområdet för att sedan utvidga området som eleven ska undersöka. Genom att zooma in och ut så skapar vi en rumslig förståelse. Det välkända blir en del av referensramen som vi sedan kan kontrastera andra områden mot. Enkel övning i att jämföra länder Men hur ska vi få eleverna att förstå vilka faktorer som säger något viktigt om ett land? I övningen ”Hemliga länder” har jag valt ut fakta från fem olika länder och samlat på varsin lapp. Vad innebär utvecklingsnivå? Att diskutera ett lands utvecklingsnivå är inte helt enkelt eftersom många anser att det ligger en värdering av landets kultur i detta. I syfte att skapa diskussion så valde jag bort de enklaste som BNP per capita och HDI. Koldioxidutsläpp är ett tveksamt mått Att ta med hur stora koldioxidutsläppen är i ett land kan också diskuteras. Två mått som förvillar

Related: