background preloader

Stjärnor och planeter (Lärarhandledning skolår F-3)

Stjärnor och planeter (Lärarhandledning skolår F-3)
Jag heter Albert och jag är nio år. Jag vill bli astronaut när jag blir stor. Jag tycker att allt som har med rymden att göra är jättespännande. Det kan vara svårt att få syn på planeterna när man tittar upp mot himlen och det är mörkt och natt. I vårt solsystem har vi en sol och åtta planeter. Solen är egentligen en stjärna. Planet nummer två från solen är… Venus. Den tredje planeten från solen är en planet som alla har varit på och dess yta består mest av vatten… Jorden. Planet nummer fyra från solen och den som kommer efter Jorden är… Mars. Nästa planet från solen, planet nummer sex, är… Saturnus. Nu är det bara två planeter kvar och den näst sista planeten heter… Uranus. Uranus har också ringar runt sig. Den sista planeten är… Neptunus. Jag kan ju ganska mycket om rymden redan men jag vill veta mer. En galax är när stjärnor klumpar ihop sig i massor. En komet är ofta en sten som ligger i en bana kring solen. Nebulosa är ett svårt ord men lätt att förklara.

Rymden | Malins PPlugg Då drar vi igång rymden-tema. Mycket uppskattat hos barnen förstås! Vi introducerade PP:n med inledningen: Varför har vi årstider? Vi kommer att jobba med rymden, stjärnor, planeter, sol och måne. Vi pratade om de konkretiserade målen som vi ska nå genom temat: Förstå hur solen, jorden och månen rör sig runt varandra.Kunna månens faser.Känna till några stjärnbilder.Känna till hur stjärnhimlen förändras efter året.Kunna årstiderna.Kunna vad som är speciellt i de olika årstiderna.Kunna vad några olika djur gör under årets gång.Kunna vad några olika växter gör under åretsgång.Kunna använda olika material i olika bildarbeten.Förtydliga texter med bilder och tvärtom.Veta hur man skriver en faktatext. Hur ska vi göra för att nå de här målen då? Barnen tyckte så här: Så här blev den pedagogiska planeringen och matrisen. Har tittat på en film om The big bang och utifrån den gjorde vi en mindmap tillsammans, istället för 6-fältare den här gången. Vi pratar om jorden, månen och världen.

Marie Rådbo - astronom Intressanta astronomiska länkar Komet Hale-Bopp Planeterna Främmande planetsystem Sonder och satelliter Hubble Space Telescope Utforskningen av Mars Cassini-Huygens vid Saturnus International Space Station, ISS Keplerteleskopet Satelliter på himlen Undervisning Nationellt resurscentrum i fysik Hands-on Universe Amazing Space NASA Education Blandat Astronomins historia Nasas hemsida ESA:s hemsida ESO SETI, sökande efter utomjordiskt liv Dagens astronomiska bild Onsalas Rymdobservatorium Föreningen Svenska Astronomiska Sällskapet Chalmers Aerospace Club, en studentförening Bad astronomy Astrobiologi Nordiskt nätverk i astrobiologi Rymdkanalen Tidskrifter Populär astronomi Astronomy Sky and telescope App för kvällens stjärnhimmel Itunes Android

Related: