background preloader

Förskoleburken: Veckans pinterest: rymden

Förskoleburken: Veckans pinterest: rymden
Rymden är ett fantastiskt roligt tema att jobba med och barnen brukar bli väldigt engagerade och brukar faktiskt veta väldigt mycket om planeter och dylikt redan innan man börjar. Här är lite tips på material, pyssel med rymdentema. Följ mig gärna på Pinterest! Gör solsystemet av flirtkulor! från Pysselbolaget En annan variant av solsystemet, gjort i papper från Martha Stewart Läs fakta om planeter och stjärnor från Unga fakta Massa olika rymdenpyssel från No time for flashcards Använd toapapper för att se hur långt bort planeterna ligger från Beekers and bumblebees blog Kort med planeter och andra rymdengrejer på från Amazing space Färgläggningssidor med planeterna från Universe today Klipp ut planeterna från Sprout online För mer inspiration, kolla in tidigare rymden-inlägg! Related:  RYMDENNOFysik

rymd ramsa Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Den hette Pluto. Det är solens dragningskraft som håller fast planeterna i deras banor. Solen är egentligen en stjärna. Gravitation En av de viktigaste naturkrafterna i universum är gravitationen. Samma kraft håller kvar månarna runt planeterna. Man vet inte riktigt hur gravitationen uppstår. Eftersom månen är mindre än jorden är gravitationen mindre. Här kan du räkna ut hur mycket du väger på andra himlakroppar:www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/? Astronauter Hur är livet som astronaut? För att kunna bli astronaut måste man ha nästan perfekt hälsa. Det är viktigt att astronauterna bygger upp sina muskler. Hur funkar det i rymden? Väl uppe i rymden är allting tyngdlöst. De enklaste vardagssysslor blir svåra i rymden.

You Know How This Experiment Ends, But You Should Watch It Anyway Kinja is in read-only mode. We are working to restore service. First off, I have to marvel at how incredible this is to watch and admit that it made me too gawk, giggle, and grin like a child. That said, does anyone else wonder how much it had to cost to spend the 3 hours pumping out the air, setting up, and conducting this experiment that everyone know the result of? Flagged It cost the electricity to run the pumps for a few hours. Also I'm sure that the BBC payed a fee and the staff probably enjoyed goofing off for half the day. rymdramsa utan pluto för att lära sig ordning på planeterna

World Sunlight Map Watch the sun rise and set all over the world on this real-time, computer-generated illustration of the earth's patterns of sunlight and darkness. The clouds are updated daily with current weather satellite imagery. The Mercator projection used here is one way of looking at the spherical earth as a flat map. Used since the 16th century for navigation, straight lines on this map can be used accurately as compass bearings but the size and shape of continents are distorted. Compare this with Peters, Mollweide or equirectangular projection maps. Also available is a semi-realistic view of dawn and dusk from far above the Earth, a look at the moon, and information about how this works.

STEAM Project: Tiny Dancers (A Homopolar Motor) Today we are getting a bit artsy with our science! Does the idea of making a wire sculpture that “dances” entice you……? Tiny Dancers is the third project in our collaborative series STEAM POWER: Empowering kids to explore the world through creative projects. Today’s topic is HARNESS! Because harnessing refers to making use of resources to produce energy we decided to try making a homopolar motor. Make motors that dance! This post contains affiliate links to products I love and recommend to my readers. Neodymium magnets are extremely strong and MUST BE KEPT OUT OF REACH OF SMALL CHILDREN! Also please note that these motors do heat up. Note: Before we get started I want you to know that despite this looking very easy there is a fair amount of TWEAK TIME you will need to invest to make this project work! Materials download our template here Instructions Steps One Cut a long piece of wire off your spool, I started with about a 10” long piece. Tips MONITOR THESE FOR HEAT! Troubleshooting

rymdramsa med pluto för att lära sig ordningen på planeterna Idéer och inspiration På de här sidorna presenteras ett antal projekt och utvecklingsidéer som Skolverket har stött eller på annat sätt vill uppmärksamma. Det handlar om helhetsgrepp över undervisningen men framförallt om undervisning inom naturvetenskap och inom teknik. NT-inspiration Nedan de avsnitt du hittar i menyn till vänster. Att undervisa i teknik och naturvetenskap Att undervisa i naturvetenskap och teknik kan vara en utmaning. Teknikämnets roll i skolan En grundläggande förståelse för tekniska föremål och system är en förutsättning för att elever ska kunna fungera väl i dagens teknikoffensiva värld. Alla kan lyckas i skolan Hur kan en skola gå från botten till toppen på bara tre år, utan att behöva mer resurser? Learning study hjälper lärare undervisa effektivare Learning study är en arbetsmodell för lärare för att utveckla sin undervisning och synliggöra elevers lärande. Formativ bedömning – bedömning för lärande Den röda tråden NTA, Naturvetenskap och teknik för alla

How to Make Lightning After showing JZ (5) and J-Bug (4) how to make rain in a jar, JZ asked me how to make lightning. I decided to show him by demonstrating static electricity. A lightning bolt is basically a dramatic display of static electricity in action. You see lightning when a spark of moving electrons races up or down between a cloud and the ground. To demonstrate how to make lightning I set up two simple science experiments. Supplies: pencil with an eraseraluminum tray or pie tinwool cloth (I used a wool baby wrap)Styrofoam plate (I used a clean meat tray)thumbtack To show JZ how to make lightning I stuck a pushpin through the center of the aluminum tray then stuck the pencil eraser to the pushpin. Next I had JZ vigorously rub the wool on the Styrofoam tray for two minutes. Finally, we picked up the aluminum tray using the pencil handle and set it on the Styrofoam plate. The second experiment we used to demonstrate how to make lightning was much more simple and only requires two items. Supplies:

Rymden.pdf Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. Inte förrän någon gång i årskurs 7-9 behöver läraren, som i steg 6, berätta hur en fysiker skulle ha pratat om de fenomen som elevernas regler handlar om. Diagnostiskt material

Aurora Forecast Hourly Forecast Using real-time solar wind data from Nasa’s ACE spacecraft, matched with data obtained from a network of magnetometers located worldwide, we are able to forecast, with reasonable accuracy, how the Northern Lights will behave up to one hour in advance. The image shows estimated aurora activity now. Image should be used as a guide only, it is based on predicted geomagnetic activity. System status: All good. 3 Day ForecastCourtesy of NOAA. Predicted kp numbers for the next 3 days:Time now in UTC (Universal Time) is: 18:25 24/03/19 Mar 24 Mar 25 Mar 26 00-03UT 0 4 1 03-06UT 0 3 1 06-09UT 1 3 1 09-12UT 2 2 1 12-15UT 4 2 2 15-18UT 3 2 1 18-21UT 3 2 2 21-00UT 5 (G1) 2 2 Why do we use UTC? Solar Wind Gauges These gauges are our own system, they are updated every 60 seconds directly from Nasa’s ACE spacecraft data. Gauges are updated every minute live (without the need for page refresh). How to interpret the gauge activity ACE Real Time Solar Wind MAG & SWEPAM data Magnetometer stackplot

recept Viktigt börja tidigt med NO-texter – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter. – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap. I studien följde Annika Mindedal ett fysiktema om magnetism i en femteklass. – Studien är begränsad, men den säger ändå en del om vikten av text. Eleverna i undersökningen var intresserade och aktiva, läraren väl förberedd och entusiasmerande. Klassen använde ingen lärobok under fysiktemat. Text användes också för att organisera arbetspassen.

Related: