background preloader

Digilupa opetuskäyttöön

Digilupa opetuskäyttöön
Digitaalisten aineistojen käyttö opetuksessa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Teoksista saa kopioida muutaman kappaleen yksityiseen perhepiirissä tapahtuvaan käyttöön. Kun tehdään digitaalisia kopioita tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta opetus- tai tutkimuskäyttöön, tarvitaan kopiointiin ja käyttöön oikeudenomistajan lupa. Kopioston Digiluvalla opettajat ja oppilaitoksen muu henkilökunta sekä opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista ja kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta. Lupa koskee sekä kotimaisia että ulkomaisia aineistoja. Näitä aineistoja voi käyttää opetuksessa, tutkimuksessa sekä opinnäyte- ja harjoitustöissä. Kopioston lupa on käytettävän tekniikan suhteen neutraali ja koskee aineiston muuttamista digitaaliseen muotoon esimerkiksi skannerilla, digitaalisella kopiokoneella, digikameralla tai dokumenttikameralla. Lisätietoja tekijänoikeudesta ja lupien sisällöstä:

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/digilupa/fi_FI/digilupa/

Related:  eLearning, pedagogiset näkökulmat ym LS file

Opas sosiaaliseen tiedonhakuun ja kuratointiin Yksinkertaisimmillaan kuratointi tarkoittaa tätä: kuraattori (asiantuntija / intohimoinen asianharrastaja) arvioi useita artikkeleita (tai kuvia, videoita), valikoi niistä parhaimmat ja jakaa ne yleisönsä kanssa. Tämä säästää lukijoiden aikaa ja vaivaa, kun heidän ei tarvitse kahlata läpi heikkotasoisia, epäoleellisia tai samoja sisältöjä toistavia artikkeleita. Kuratointia on pidetty varteenotettavana ratkaisuna internetin tietotulvan hallintaan. Kopiokissa Kopiokissa kertoo tekijänoikeuksista nopeasti, viihdyttävästi ja oivalluttavasti, yhden sivun mittaisissa sarjakuvissa. Sarjakuvat soveltuvat sekä opettajille että heidän oppilailleen ja niitä saa käyttää vapaasti opetuksessa. Sarjakuvat julkaistiin vuoden 2013 aikana. Sarjakuvan osat julkaistiin samanaikaisesti Opettaja-lehdessä ja netissä. Kukin osa valottaa yhtä opetuksessa relevanttia tekijänoikeussääntöä. Nettiversiossa sarjakuvan eri elementeistä aukeaa lisää näkökulmia ja linkkejä lisätietoihin, joten jos tarina kiinnostaa, voit nopeasti ja vaivatta perehtyä aiheeseen tarkemmin.

Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tekijänoikeuden kohde ja sisällys Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607) YouTuben tekijänoikeuskeskus – YouTube Sisällön hallinnoiminen YouTubessa Alla olevat resurssit opastavat tekijänoikeuksien hallintaan liittyvissä vaivattomissa prosesseissa, jos esimerkiksi haluat tehdä ilmoituksen oletetusta tekijänoikeusloukkauksesta tai uskot, että videosi on poistettu väärin perustein. Saat myös tietoa siitä, miten voit kiistauttaa Content ID -sisällöntunnistuksen osuman. Tekijänoikeuksien tuki ja vianetsintä Tekijänoikeuksien maailmassa on paljon opittavaa.

Usein kysyttyä Aiomme esittää vuokrattuja ja omistamiamme elokuvia oppilaskunnan elokuvailloissa. Tarvitsemmeko jonkin luvan? Kyllä, koska esitys on julkinen. Tekijänoikeusneuvosto on pitänyt julkisena esittämisenä mm. eläkeläisseuran kuvaesitystä. Operight Tietoa lisensseistä Meidän julkiset tekijänoikeuslisenssimme sisältävät ainutlaatuisen ja innovatiivisen "kolmikerroksisen" rakenteen. Kukin lisenssi alkaa perinteisenä oikeudellisena tekstinä, joka on kirjoitettu lakimiehille tuttuun tapaan. Me kutsumme tätä lisenssin oikeudellisen tekstin kerrokseksi. Koska useimmat tekijät, opettajat ja tiedemiehet eivät kuitenkaan ole lainoppineita, meidän on tarjottava lisenssimme myös muodossa, jota tavalliset ihmiset ymmärtävät – lisenssitiivistelmänä (tunnetaan myös "ihmisluettavana" muotona lisenssistä).

6 hyvää lähdettä ilmaisille kuville Tekijänoikeuksia rikotaan netissä jatkuvasti, surutta, joko tiedostamatta tai tietoisesti. Artikkelini tekijänoikeuksista ja kuvien vapaasta käytöstä johdattaa myös lisätiedon lähteille. Ilmaisia, HYVIÄ kuvapankkeja voi olla kiireessä vaikea löytää, joten laitetaan jakoon kuusi hyvää satunnaisjärjestyksessä. Jos tiedät muita, ilmianna kommenteissa!

Related:  Tekijänoikeudet