background preloader

PDFbuddy: Du kan skriva på ett PDF-dokument eller ta bort delar av det

PDFbuddy: Du kan skriva på ett PDF-dokument eller ta bort delar av det
Related:  Skapa PDF, tidningar och e-böcker

How to Annotate PDF with Free PDF Annotator Effectively The Occasions that Need to Annotate PDF Files PDF document is frequently used in our daily work for its advanced feature on preserving the file formatting and layout. It is especially good for sharing the files. Methods to Annotate PDF with Free PDF Annotators Annotating PDF offers users great flexibility to make comments on PDF and highlight PDF file. PDF Annotator - Adobe Reader X Adobe Reader X is a powerful PDF software solution that enables you to view, print and comment on PDF documents. The application allows you to make annotation, write down comments and feedback using a separate frame in the right side of the window, while the reading space is not affected at all. PDF Annotator - Web-based PDF Tools Few web-based PDF tools actually offer annotation features, such as Foxit Reader and PDF X-change Viewer. Foxit Reader 2.0 allows you to draw graphics, highlight text, type text and make notes on a PDF document and then print out or save the annotated document.

Så här fungerar Stava Rex för Google Docs på en iPad I och med att Stava Rex nu finns som tillägg till Google Docs finns det möjlighet att rätta sin text även på en iPad. Detta är en funktion som har varit väldigt efterlängtad, särskilt ute på skolor. För att det ska fungera behöver du använda dig av "skrivbordsläget" i webbläsaren och inte av "mobilläget". I mitt förra inlägg visade jag hur tillägget installeras. Gör så här 1. 2. 3. 4. 6. 7. This Is How to Create Videos in Google Drive July 29, 2014 This week's tip for teachers is about creating videos in Google Drive. As you know, since the time Google made it possible to integrate third party apps into Google Drive, there appeared a wide variety of excellent applications that are deemed to enhance the overall performance of your Drive . One of the essential apps that I think every teacher should connect with Google Drive is called WeVideo. WeVideo allows you to easily create and share videos and short animations.

Tikatok - Everyone has a story. What's yours? Google Drive på iPadden - möjligheter och begränsningar I förra veckan recenserade jag Google Drives app för skolappar.nu. Detta är en omarbetad version av det inlägget där jag även skriver om hur man kan arbeta med Google Drive i iPaddens webbläsare. Många skolor använder Google Drive som lagringsställe för elevernas arbeten och som ett ställe att ge effektiv respons, och föra en dialog kring skolarbetet i direkt anslutning till de olika uppgifterna. Dessutom är det ett utmärkt redskap när elever ska samarbeta kring dokument. Därför kan man se Google Drive både som en lagringsyta, ett Officepaket och som en plattform för kommunikation. För alla som använder sig av Google Drive på webben har ett bra alternativ till plattan varit hett efterlängtat. Att använda Google Drive med hjälp av appen Appen är stabil och lättanvänd. Den stora skillnaden mellan att använda appen på plattan och att använda Google Drive på datorn, är att det saknas en hel del funktioner i appen. Sedan finns det tyvärr en hel del saker du inte kan göra i appen.

Editable old newspaper template Views 393,984 Filed under Educational , english, history, newspaper, school, sepia We have just added to our popular editable PowerPoint newspapers with this Old Times newspaper design. With these you can create your own news headlines, articles and insert your own pictures. This spoof newspaper template could have many uses, including college and school projects and fun cards to send news to your friends and family. If you liked this PowerPoint Template we would appreciate you liking it on FaceBook or Tweeting it. 24 January 2011 Template number 00567 Filed under Educational , english , history , newspaper , school , sepia You can browse all of our PowerPoint templates or select them by category or colour or by tag.

Handy Google Drive Tip for Teachers- Moving Docs to Multiple Folders July 25, 2014 Here is an excellent Google Drive tip I learned today from Shake Up Learning. As much as I love Google Drive and spend so much time discovering its hidden tricks and features I must say that this new tip has completely taken me by surprise and I am not sure how I missed it. This new tip allows you to move Google Drive files, documents, presentations and spreadsheets into multiple folders. Open the document you want to share and then click on the folder icon. Alternatively, you don't have to open the document to do this. Now if you want to add the document to a single folder you can simply select the name of the folder and click add to but if you want to add it to multiple folders, hold the control key (Windows) or the command key (Mac) as you click to select multiple folders. Any edits you make to that document will automatically appear in both folders.

Beautiful and easy newspaper templates

Related: