background preloader

Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter

Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd Kopplingar till läroplanen Lgr11 Samhällskunskapsämnets syfte ● analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,● söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, Centralt innehåll i samhällskunskap åk 4-6 Information och kommunikation● Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Centralt innehåll i samhällskunskap åk 7-9 Information och kommunikation● Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.● Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Gy11 Samhällskunskap Ämnets syfte ● Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Så skapas god utbildning för nyanlända – Vi kan inte se nyanlända elever som en homogengrupp, då blir det dåligt för eleverna. En del har ingen formell skolgång med sig, andra en mycket gedigen. Mitt viktigaste budskap är att den här gruppen egentligen bara har två saker gemensamt, de har kommit till Sverige inom de senaste fyra åren och de har kommit hit efter det att skoltiden normalt sett inträder, sa Andrés Brink när han talade vid Skolinspektionens dag i Stockholm på måndagen. Andrés Brink är utredare vid Skolinspektion och en av dem som nyligen granskat hur undervisningen av nyanlända elever fungerar. – En stor fallgrop vi såg är att kommunerna bygger schablonmässiga system, stödet utgår inte ifrån individens behov. Andrés Brink tryckte på att de allra flesta lärare förr eller senare kommer möta nyanlända elever i sina klasser. – De nyanlända eleverna har rätt till god undervisning. I granskningen mötte Skolinspektionen även goda exempel på utbildning, där eleverna både utmanades och fick stöd.

Aktörer | Det demokratiska samtalet Aktörer som bidrar till stärkt motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat inkl. medie- och informationskunnighet i Sverige I denna lista har kommittén valt att inkludera en relativt omfattande bredd av aktörer som bedriver verksamhet som bidrar till stärkt motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat, inklusive medie- och informationskunnighet. Syftet är att göra det möjligt för den som söker information för att ta sig vidare och lära sig mer om dessa frågor. Fokus ligger därför på aktörer som erbjuder någon form av kunskapshöjande material, resurser och metoder som t.ex. kan användas i undervisning och för uppmärksamhet på nätet och i andra sammanhang. Det ska samtidigt klargöras att listan utgör ett urval, särskilt när det gäller aktörer på regional och lokal nivå. Se också Statens Medieråds och Myndigheten för press, radio och TV:s kartläggning av MIK-insatser i Sverige Huvudaktörer på nationell nivå Övriga aktörer Statliga myndigheter Medier Privata aktörer

Grej of the day | Fågelås skola i Gate Fågelås skola i Gate Gå till innehåll Grej of the day Grej of the day-karta Vad är ”grej of the day” och varför gör vi? 05/02 Alla hjärtans dag 04/02 Mount Everest 03/02 Papperstillverkning 02/02 Walt Disney 27/01 Förintelsedagen, artikel från DN 21/01 Nationella kramdagen 20/01 Alpackor 16/01 Bordsskick 15/01 IS / ISIS / Daesh 13/01 My little pony 12/01 Rörtång och skiftnyckel 08/01 Vattenmockasin 16/12 Tomten 15/12 Ångmaskinen 12/12 Atombomber 10/12 Gränna polkagrisar 09/12 Amazonfloden 04/12 Spice och cannabis 03/12 Ostron 02/12 Julmust 01/12 Mikrovågsugnen 26/11 Delfiner 24/11 Marie Curie 19/11 Internationella toalettdagen 18/11 Alfred Nobel och dynamiten 17/11 Alexander den store 7/11 Kaffe 6/11 Gustav II Adolf: 6 nov 1632 5/11 Björn Borg och Ingemar Stenmark 4/11 Guld Film om guld på svenska 3/11 Marianergraven 24/10 Rosa Parks 23/10 Pilgiftsgrodor 22/10: Coca-Cola 21/10: Diamanter Kommentera E-postadressen publiceras inte. Share this pageShare Get it from Kontakt: lennart@gate456.se per-ake@gate456.se

För- och grundskoleförvaltningen - Nätsmart - Svenskalag.se Uppdaterad 11:00 Hur står det till med din källkritik? Gick du på detta den 1:a april? Då behöver du kanske träna mer på källkritik =) Nedan kan du se artikeln som lurade en klass på Noretskolan 1:a april att de skulle bli fotograferade från en helikopter. När Nätsmart Mora vann Internetstiftelsens Källkritikpris "Det gyllene förstoringsglaset" så planerades ett besök in. Besöket blev inställt pga. Under veckan kommer de även genomföra intervjuer med några elever via videosamtal i Teams som är skolans plattform för fjärrundervisning.

Teach 9 irregular verbs in one lesson It is much more memorable to teach or learn irregular verbs in a story. The verbs, especially their meaning, are easier to remember and retrieve from memory. Moreover, teaching verbs in a story is fun. In this post there are several activities: a mind map, a worksheet, an MP3 drill and an interactive quiz. Irregular verbs – infographics Here is the picture of the story: Print version of the story and tasks:past simple story_fishing full Here, you can print out the mind map with all the irregular verbs. Once you think that you know the verbs you can try out the following interactive quiz. MP3 drill Listen say the word that belongs there instead of the beep. Irregular verbs – mp3 drill The worksheet contains the grammar up activity. If you like this activity and you would like to use in either on your website or in a classroom without an internet connection, you can do so by downloading the files here: irregular_verbs_incontext#2

Grundskolan i Mora får pris för arbete för källkritik på nätet - Mora kommun Årets vinnare är satsningen Nätsmart Mora som är kommunens arbete med att skapa förutsättningar att bättre hantera digitaliseringens möjligheter och utmaningar. För- och grundskoleförvaltningens digitala skolutvecklare leder nätsmartgruppen, som består av pedagoger från alla stadier. Nätsmartgruppens uppdrag är att ge personal och vårdnadshavare stöd i frågor kring de ungas beteende på nätet och de utmaningar och möjligheter som internet innebär för unga personer. I motiveringen från Internetstiftelsens jury sägs, att Mora kommun har tagit ett ”initiativ som på ett systematiskt och samordnat sätt satsat på att göra alla barn och unga i kommunens förskolor och grundskolor, men också deras vårdnadshavare, mer medvetna och kunniga i ämnen som källkritik, integritet, sociala medier och upphovsrätt. Det är ett arbete för fler att inspireras av.” Nätsmart Mora startades i kommunen 2016 när de digitala skolutvecklarna Erika Olsson och Anders Karlsson uppmärksammade hur viktigt ämnet var.

Källkritik - Digitala lektioner Alla som söker information och använder källor från internet behöver digital kompetens och kunskaper om källkritik. Med Digitala lektioner får eleverna lära sig att granska och värdera digitala källor, identifiera fejkade nyhetssidor och söka tillförlitlig information. I våra olika lektionspaket hittar du lektioner kopplade till olika aspekter av digital källkritik, som vad en källa är, hur du söker och granskar information på nätet samt hur du kan och får använda andras källor. Alla lektioner om källkritik innehåller moment som tränar elevernas förmåga att värdera information från nätet och ha ett källkritiskt förhållningssätt. Våra lektioner om källkritik för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet kan du använda direkt i klassrummet eller ha som inspiration när du förbereder din undervisning. Källkritik en viktig digital kompetens Källkritik är en viktig del av skolans arbete. Granska och värdera digitala källor Om materialet – av lärare för lärare, fritt att använda

Related: