background preloader

Classkick - Learn Together

Classkick - Learn Together

http://www.getclasskick.com/#home

Related:  "Lärplattformar"

Lärplattform, Vklass - softronic.se Vklass - Lärplattform och skolverktyg med IUP, närvarohantering och elevkommunikation. Tänk dig en lärplattform för elever, lärare, föräldrar och skolledning där eleverna av eget intresse loggar in två gånger om dagen - så fungerar Vklass Lärplattform. Vklass är en kommunikations och lärplattform för skolans elever, lärare och administrativa personal. QuizzYourSelf Framtidens lärplattform Ju mer nätbevandrade människor blir desto mer kräsna blir de i sitt internetanvändande. Tendensen att elever, studenter och lärare söker sig utanför den traditionella lärplattformens stängda miljö för att skapa egna samarbetsytor på nätet blir alltmer tydlig. Några tendenser som kan tänkas leda till att lärplattformen blir överflödig: 1) Ökad användning av molntjänster. Molnets närmast obegränsade lagringsutrymme och möjligheten att göra sig oberoende av lokala servrar och tekniker.

School4You – Learn, create and collaborate Login or Register here Winners of The Abu Dhabi Desert Challenge 1-7 April 2016!! Congratulations Clara, Elliott, Fredda, Victor, Albin, Louise, Agushi och Oliver who recently won a brand new Samsung Galaxy S6! Helsingfors stad Skolorna i Helsingfors använder internettjänsten Wilma. Via den får föräldrarna information om sina barns undervisningsarrangemang och undervisning. Wilma används även av elever och studerande själva för uppföljning av de egna studierna och i gymnasierna bland annat för kursanmälning. Användarkoder krävs i Wilma Elevens vårdnadshavare får användarkoder till Wilma när barnet börjar skolan. Varje vårdnadshavare skapar en egen personlig kod som han eller hon kan använda för att sköta alla sina barns skolärenden.

Tech You Can Do: A School App You Can Do A few months ago, I wrote about creating an "app" using Google Slides, "Your Very Own App You Can Do". I focused on using it for our traveling purposes and even shared a template for one. There are many good ideas packed into that article. I'm back with one geared specifically for a teacher to use as communication in and for the classroom. Newsletters are good, emails are better, digital platforms allowing direct communication even better, but to have something that will allow a constant stream of communication is ideal.

Learning Technology Chalkup Social Learning Platform, Simple Learning Management. Student Engagement App for Schools. ThinkBinder

Related: