background preloader

Matteva - Rita symmetriska bilder

Matteva - Rita symmetriska bilder
Related:  Mattematte

MATH.SE - matematik, programmering, fysik och andra vetenskaper på nätet Paper Models of Polyhedra Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola webbmatte.se 2.1 Punkt, kurva, linje, stråle och sträcka Punkt Geometriska figurer, linjer, plan, sfärer med mera kan uppfattas som en sammansättning av oändligt många punkter. Kurva En kurva kan vara krökt eller rak, begränsad av en eller två punkter eller obegränsad, d v s oändligt lång. Linje En linje är en typ av kurva som är rak (rät) och obegränsad åt båda håll. Två linjer är parallella om de behåller samma avstånd från varandra och aldrig skär varandra (möts) hur långt de än dras ut. Två skärande linjer är två linjer som skär varandra i en punkt. Stråle En stråle är en del av en linje. Sträcka En sträcka är en del av en linje som har två ändpunkter.

Geografiska undersökningar Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje. Geografiska informationssystem (GIS) öppnar nya möjligheter att analysera omvärlden och presentera geografisk information. Idag finns det lättillgängliga GIS-verktyg på internet som är gratis och enkla att använda. Geografiska undersökningar, både i form av fältstudier och med hjälp av geografiska informationssystem, är en viktig del i geografiundervisningen i grundskolan. Det framgår av kursplanen i geografi för grundskolan och motsvarande skolformer. Paketet innehåller två filmer och ett diskussionsunderlag. Geografiska undersökningar: fältstudier i årskurs 4 Filmen visar hur en lärare i årskurs 4 tillsammans med eleverna planerar och genomför en fältstudie för att undersöka hur trafiken utanför skolan påverkas av en ny vägsträckning. Geografiska undersökningar: fältstudier och GIS i årskurs 9

Guided Math Rotations & Explanations! This summer I taught a guided math class for my district. I was able to teach this class 8 times with a mixture of 8 different groups of teachers grades 1-5. Although I was leading these sessions, I also learned so much from the participants about what guided math looks like in a variety of classrooms. I also learned about what struggles teachers have and what triumphs they experienced! I had many requests to create and share the rotation system that was working in my room.... Of course I kept telling myself that I had all Summer to make my new and improved updates.... Lo and behold it's the first week of school but here it is! I created the acronym STACK! Let me break it down! Small Group-teacher table differentiated lessons Technology-computer rotation iPods/iPads Apply-Skill practice, problem solving, "apps", anything applying the skills! Create-math journal, critical writing, critical thinking, group activities etc. Kinesthetic-hands on! Create Apply Technology Small Group

Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av.

Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser. Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det. Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger. Det handlar alltså inte bara om att komma fram till rätt svar, utan att lära sig olika strategier, att träna på att berätta hur man tänkte, att fundera över om svaret är rimligt och att i förlängningen kunna skriva ner sin lösning matematiskt. Talområde 1-20 Talområde 20-100 Talområde >100 PLANKAN (division, bild) Tal i decimalform Det kommer mera....

Geografi Why I NOW Love Teaching Math: Setting up Math Rotations If you know me, you know I am in loooove with Daily 5! Ever since incorporating it into my classroom last year, I have loved seeing the variety of skills and strategies my students are working on each and every day. I also love that the segments are short, so we all stay motivated and the energy for learning stays high. I have been wanting to redo how I teach math for a while. As a student, I truly adore mathematics, but as a teacher, I was getting bored. Our district was looking into several programs to adopt and I was piloting Everyday Mathematics. The district ended up choosing Math Expressions (Please share your experience if you use this!) I.am.in.love! I know there are many ways of doing this, so I am just sharing what I have been trying and what works so far with my schedule. First up, the 3-4 rotations that I use: I also tried to keep things aligned with how I do Daily 5 in my class. I began by making an anchor chart of the four rotations as a class:

PUMPKIN MULTIPLICATION FACTS COLORING SHEET FREEBIE <div class="deployment_message_block"><span> Hi, You need to enable javascript on your browser to use TpT.&nbsp; <a href=" target="_blank">See how this improves your TpT experience</a>. </span></div> ABOUT US | BLOG | FAQs & HELP Not a member? Your shopping cart is empty Pumpkin Multiplication Facts Coloring Sheet Freebie 4,029 Downloads Subjects Math, Basic Operations Grade Levels 3rd, 4th, 5th, Homeschool Resource Types Fun Stuff, Printables, Math Centers Product Rating PDF (Acrobat) Document File Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing. 0.35 MB | 1 pages Have fun during fall while practicing the multiplication facts with this pumpkin patch coloring sheet. Total Pages Answer Key Teaching Duration Report Copyright Infringement Average Ratings Overall Quality: Accuracy: Practicality: Thoroughness: Creativity: Clarity: Total: 19 ratings Comments & Ratings

Getting It Started Saturday: Math Rotations {Part 1} With the start of the school year around the corner, I wanted to go a bit more in-depth with some of the systems I use in class and give you some additional details for how I get them started (sometimes the hardest part, right?!). I'm calling this mini-series Getting It Started Saturday! I am beyond in love with Math Rotations, but it took me a while to take the first step and actually start them up in my class. Starting Daily 5 gave me some confidence, but what worried me the most was the management, grouping, and time crunch that math presents each day (we have a 60-minute math block). If you haven't read my Math Rotations posts, I recommend reading them to get some general background knowledge about each of the pieces and parts. Each day begins with kids going straight to their first rotation. I *always* make the anchor chart of expectations with my class. Here's how mine looked last year: We worked on one section per day, so this took us about a week to introduce.

Math Journal Sundays - Factors and Multiples Factors, Multiples, prime and composite numbers, multiplication and division strategies ... this is my FAVOURITE math unit to teach! I absolutely love it! We've been VERY hard at work getting fluent with our multiplication facts for the past few months, so all students can experience success with this unit. This week in our Interactive Math Journals, we made an entry that gave the definition for multiples, LCM, factors, GCF, and prime and composite numbers. For the proof, I gave them a number (36). We also made math posters this week for LCM - I chose a few of the students' individual posters and put them together to make a larger poster. For some other ideas for factors, multiples, and prime and composite numbers, you can check out some of my posts from last year: Hope you're having a wonderful and relaxing Sunday! Jen

Math Rotations: Teacher Time Thank you all so much for your feedback and great questions to how I start setting up Math Rotations in my class! I am planning on doing quite a bit more in this series, including a post on each of the rotation options as well as some Q&A, so if you're ever interested in reading all of the series, be sure to click the icon above and/or the new button on the top sidebar. I wanted to start with the simplest rotation choice, Teacher Time. I began preparing for Teacher Time by splitting my kids into three groups based on a quick pre-assessment before our unit. I always begin math by immediately pulling my first group. Students need to come to the carpet for Teacher Time with their math journals, any Lesson Work from the day before and a pencil. Our new warm-ups in Teacher Time involve going over some or all of the Lesson Work from yesterday. After we are done going over yesterday's Lesson Work, we delve into the lesson for the day. My general premise for any lesson I teach is: I do.

Related: