background preloader

Läroplanen som ordmoln

Läroplanen som ordmoln
Hela läroplanen för grundskolan i en enda bild: När LGR-11 var ny gjorde jag ordmoln av olika skolämnen för att visualisera vad som faktiskt står i läroplanen. De är ett bra diskussionsunderlag i kollegiet. Vad står det egentligen i läroplanen om de ämnen som du undervisar i? Nedan hittar du de olika ordmolnen i alfabetisk ordning. De är skapade m h a Wordle. Bild: Biologi: Engelska: Fysik: Geografi: Historia: Hem- och konsumentkunskap: Idrott och hälsa: Kemi: Matematik: Moderna språk: Musik: Religion: Samhällskunskap: Slöjd: Svenska: Teknik: Länk till del 4 i serien IKT i skolan där jag tipsar om andra verktyg för att skapa ordmoln.

http://www.jlsu.se/laroplanen-som-ordmoln/

Related:  olika sätt att redovisaPlaneringBakgrund och begrepp

IKT i skolan, del 4: Ordmoln Ordmoln är ett verktyg som kan användas till olika saker. De kan hjälpa till att analysera en text t ex genom att synliggöra vilka ord som är vanligast förekommande i texten. Den informationen kan sedan hjälpa eleverna att utveckla sitt skrivande. På samma sätt kan man t ex synliggöra vad som står i läroplanen i ett ämne eller i någon annan text (eller på en hemsida). Lärmodul "Samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet" - Kvutis Med samarbetsorienterat lärande menar vi aktiviteter där två eller flera elever lär tillsammans – med och av varandra. Vinsten med ett samarbetsorienterat lärande är att eleverna kan ta del av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper, vilket ger fler och vidgade perspek­tiv. I ett samarbetsorienterat lärande kan varje individ ges möjlighet att visa sina styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater. I SPSM:s skrift Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet lyfts lärdomar och framgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande fram. Studien prövade idén att elever själva får kunskap och verktyg för att göra sina kamrater delaktiga. Tanken är att skriften ska ge inspiration och vägledning till pedagoger och skolledare som vill ge alla elever förutsättningar att vara delaktiga i alla undervisning.

Min pedagogiska grundsyn @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Med en bakgrund som elitidrottare, tränare och sex års yrkeserfarenhet som lärare och skolutvecklare så vill jag förmedla min pedagogiska grundsyn. Den är utgångspunkten för mitt arbete i NORDSTRÖM EDUCATION. En kärleksförklaring till entreprenörskap i skolan. Entreprenöriellt lärande är för mig ett pedagogiskt förhållningssätt som motsvarar samtidens och framtidens skola med en förändrad kunskapssyn och lärarroll.

I huvudet på en slöjdlärare Förra veckan fick femmorna och sexorna på skolan var sin ipad som skall användas för att öka lärandet och också förnya det samma. Jag ser det som ett redskap att hitta nya vägar till lärandet. Det ökar möjligheterna för eleverna att lära sig både i skolan och utanför. I slöjden innebär det att även de på mellanstadiet kan få möjlighet att använda mina digitala resurser på ett annars sätt. Förut har de haft en Ipad tillsammans där de har kunnat titta på klipp som jag gjort, quiz för att utveckla begreppsliga kunskaper och andra resurser som gör att de kan utveckla sin kunskap i slöjd.

Lärarnas engagemang krävs för entreprenörskap i skolan Hon var en av deltagarna när Entreprenörskapsforum och Ung företagsamhet arrangerade ett lunchseminarium kring Entreprenörskap i skolan i ett nordiskt perspektiv. I inbjudan beskrivs det som ”ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.” Projektledare Elena Ruskovaara berättade att Finland var först i EU med att införa entreprenörskapsutbildning från årskurs ett. Vidare menade hon att finska lärare är duktiga pedagoger inte minst på att införa entreprenörskapsutbildning i teorin. – Däremot finns det fler verktyg för lärarna att använda som de ännu inte har hittat till, sade Elena. För lärarnas fortbildning visar det sig vara viktigt med till exempel studiebesök hos företag och interna lärarnätverk som diskuterar arbetsformer.

Pecha kucha Presentatör på en PechaKucha-kväll på Cluj-Napoca i Rumänien Pecha kucha (ペチャクチャ) [1] är ett presentationsformat som alltid innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan, och har sedan spritt sig världen runt. Uttrycket är onomatopoetiskt och betyder ungefär 'snick-snack'. Presentationsformen Pecha Kucha föddes på ett arkitektkontor i Tokyo i februari 2003 [2] där två arkitekter, Astrid Klein och Mark Dytham på Klein-Dytham Architecture, hade som avsikt att attrahera folk till SuperDeluxe; deras experimentella eventforum i Roppongi och för att ge möjligheten till unga designer att träffas, visa upp sitt arbete och dela idéer. [3] De hade tröttnat på långa sega dragningar och all den tidsspillan det ledde till.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så. Svensk utbildning kan främjas av entreprenöriell pedagogik! « Entreprenörskapsforum Det var ett fullsatt seminarium när Entreprenörskapsforum lanserade policysammanfattningen Entreprenörskapsutbildning – från ABC till PhD. Seminariets moderator Pernilla Norlin, kommunikationschef Entreprenörskapsforum, hälsade välkomna och berättade att Entreprenörskapsforum inte är helt historielöst vad gäller ämnet entreprenörskapsutbildning. Carina Holmberg har tidigare gett ut ett antal skrifter på temat. Entreprenöriell pedagogik inspirerar och motiverar Först ut på scen var författarna Kåre Moberg, doktorand på Copenhagen Business School och Martin Lackéus, doktorand på Chalmers.

Mentorsskap och entreprenöriell slöjd på Hermodsdalsskolan På Hermodsdalsskolan i Malmö arbetar Ann-Sofie Magnér som lärare i textilslöjd. Hon har även sina lärarrötter i svenska som andraspråk. På skolan finns ett fördjupat mentorsarbete, elever och mentorer träffas varje skoldagsmorgon. Gårdagens skola för framtidens barn? 2 miljoner minuter det är den tid vi ungefär vistas i vad vi idag kallar skola. Från att du som litet barn säger hej till förskolan tills den dag du sjunger ”Vi har tagit studenten!” Till detta kommer en hel del läxläsning ovanpå det. 2 miljoner minuter. Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans. Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter. I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna. Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat.

Bildlärarbloggen Jag undervisar i mer än bild. Tro det eller ej… Under hösten har jag lekt med en ny app ”Comic Life”. här kommer mina enkla LPP för åk 4 i samhällskunskap och geografi-historia. Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell och företagsam är samma sak. Det betyder att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden – personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska.

ifous.se - Tillsammans gör vi skillnad FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande startade 2012 och kommer att pågå till till 2016. Skolutvecklingsarbete på de 25 medverkande grund- och gymnasieskolorna pågår parallellt och i nära samarbete med ett forskningsprojekt som leds av Umeå universitet. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod. Det finns lite vetenskapligt baserad kunskap kring entreprenöriellt lärande i skolan, trots att detta ska genomsyra lärandet i skolan enligt den nya läroplanen (LGr11). Programmet syftar till att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning. Forskningen avser studera samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat.

Related: