background preloader

Orbis Scholae - odborný časopis

Orbis Scholae - odborný časopis
Related:  Časopisyinformační zdroje - časopisy

Časopis Pedagogika ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online) | Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově The main aim of this monothematic volume is to contribute to the field by offering from different perspectives and different contexts a wide spectrum of topics related to the application of digital technology in learning, in teaching and, generally, in education in advanced societies. We would like to mediate the latest knowledge and findings of pedagogy and psychology about the impact of digital technology on forming cognitive processes of pupils and to point out on methodical, instructional, pedagogical and organisational aspects of education using digital technology. Qualitative systematic reviews, research studies, comparative studies, critical review, meta-analysis or mixed-mode studies and reviews that are not focused only on positive experiences with digital technology, but that also indicate their limitations, risks and negative aspects or consequences are welcome.

Vesmír - přírodovědecký časopis. Věda, příroda, medicína, technologie Pedagogická orientace Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Pedagogická orientace uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze. Pedagogická orientace vychází čtyřikrát ročně, poslední číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce. Pedagogická orientace je v současnosti zavedeným vědeckým časopisem, který dlouhodobě přispívá k řešení problémů teorie a praxe výchovy a vzdělávání a napomáhá tak jejich zkvalitnění.

An Error Occurred Setting Your User Cookie This site uses cookies to improve performance. If your browser does not accept cookies, you cannot view this site. Setting Your Browser to Accept Cookies There are many reasons why a cookie could not be set correctly. You have cookies disabled in your browser. Why Does this Site Require Cookies? This site uses cookies to improve performance by remembering that you are logged in when you go from page to page. What Gets Stored in a Cookie? This site stores nothing other than an automatically generated session ID in the cookie; no other information is captured. In general, only the information that you provide, or the choices you make while visiting a web site, can be stored in a cookie.

Chemistry Education Research and Practice Bill Byers, University of Ulster, UK Melanie Cooper, Michigan State University, US Iztok Devetak, University of Ljubljana, Slovenia Onno de Jong, University of Utrecht, Netherlands Jan H van Driel, Leiden University, The Netherlands Odilla Finlayson, Dublin City University, Ireland Alex H Johnstone, University of Glasgow, UK Ajda Kahveci, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey Orla Catherine Kelly, Church of Ireland College of Education, Ireland Iwona Maciejowska, Jagiellonian University, Poland Rachel Mamlok-Naaman, The Weizmann Institute of Science, Israel Mansoor Niaz, Universidad de Oriente, Venezuela MaryKay Orgill, University of Nevada, Las Vegas, US Tina L Overton, Monash University, Australia George Papageorgiou, Democritus University of Thrace, Greece Ilka Parchmann, University of Kiel, Germany Zoltán Toth, University of Debrecen, Hungary Georgios Tsaparlis (Founding Editor), University of Ioannina, Greece Inbal Tuvi-Arad, The Open University of Israel, Israel

Web of Science - Starting New Session... WEB OF Science Your ideal single research destination to explore the citation universe across subjects and around the world. Web of Science provides you access to the most reliable, integrated, multidisciplinary research connected through linked content citation metrics from multiple sources within a single interface. And since Web of Science adheres to a strict evaluation process, you can be assured only the most influential, relevant, and credible information is included - allowing you to uncover your next big idea faster. Web of Science connects the entire search and discover process through: Premier Multidisciplinary Content Emerging Trends Subject Specific Content Regional Content Research Data Analysis Tools Learn more about Web of Science Take advantage of many great features when you register. Learn more about the benefits of registering for an account

BMC Evolutionary Biology | Home page Journal of Biological Education The Journal of Biological Education is an international journal that publishes the latest research into the teaching, learning and assessment of biology. It is owned by the Royal Society of Biology and published by Routledge. The journal aims to bridge the gap between research and practice, providing information, ideas and opinion, in addition to critical examinations of advances in biology research and teaching. Through the coverage of policy and curriculum developments, the latest results of research into the teaching, learning and assessment of biology are brought to the fore. Special emphasis is placed on research relevant to educational practice, guided by educational realities in systems, schools, colleges and universities. Subscription rates for the journal are on Taylor and Francis online. We offer a special print only subscription rate for Royal Society of Biology members for an annual fee of £40. Volume 50 Number 3 September 2016: Ian Kinchin Edgar Jenkins How do Detergents Work?

Publishing Group : science journals, jobs, and information Web of Science - Please Sign In to Access Web of Science WEB OF Science Your ideal single research destination to explore the citation universe across subjects and around the world. Web of Science provides you access to the most reliable, integrated, multidisciplinary research connected through linked content citation metrics from multiple sources within a single interface. And since Web of Science adheres to a strict evaluation process, you can be assured only the most influential, relevant, and credible information is included - allowing you to uncover your next big idea faster. Web of Science connects the entire search and discover process through: Premier Multidisciplinary Content Emerging Trends Subject Specific Content Regional Content Research Data Analysis Tools Learn more about Web of Science Take advantage of many great features when you register. Learn more about the benefits of registering for an account

Metodika tvorby bibliografických citací | Masarykova univerzita Úvod Nezbytnou součástí odborného textu jsou odkazy na prameny, z nichž autoři čerpají vědecké poznatky, s jejichž pomocí dosahují kvalifikovaných závěrů v oblasti své vědecké činnosti. Povinností každého autora je uvádět všechny tyto zdroje formou bibliografických citací, pro jejichž strukturu v současnosti existuje celá řada metodik – citačních manuálů, citačních stylů. Ačkoliv jsou v českém prostředí doporučovány jako univerzální citační styl normy ISO 690 a ISO 690-2, jsou mnozí autoři v souvislosti se svou publikační činností v zahraničních časopisech povinni citovat podle zásad jiného citačního stylu. Cílem naší elektronické publikace je představit nejčastěji užívané citační styly, jejichž výběr a způsob prezentování jsme opřeli o výsledky ankety, v níž se vyučující a studenti Masarykovy univerzity vyjádřili k tomu, který způsob citování ve svém oboru nejčastěji preferují. Dalším z důvodů pro vytvoření této publikace je omezená dostupnost zahraničních citačních norem v Česku. Autoři

Chemické listy - Oficiální časopis České společnosti chemické Elektronické informační zdroje — Přírodovědecká fakulta UK V rámci Knihovny biologie je možný přístup do celé řady elektronických informačních zdrojů, ať už se jedná o plné texty či abstrakty článků ve vědeckých časopisech, databáze umožňující vyhledávání odborných informací, elektronické knihy apod. Některé z výše uvedených elektronických informačních zdrojů jsou přístupné pouze studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy v Praze (Přírodovědecké fakulty) a lze je využívat pouze z počítačů s fakultní IP adresou (případně přes nastavený vzdálený přístup), jiné jsou volně dostupné všem uživatelům internetu. Pokud Vás zajímají podrobnější informace o možnostech přístupu k EIZ (a návody pro práci s nimi), přejděte na tuto stránku. ! Nejdůležitější odkazy: Discovery služba UKAŽ (info a návod na stránce ÚK UK) Elektronické časopisy (portál UK - SFX) Portál elektronických knih UK Jednotná informační brána Portál elektronických informačních zdrojů UK Web of Science Další odkazy (oblast biologie): BioOne BioMedCentral ETH E-Collection Karger Journals Science Direct

Phasmid Studies - Phasmid Study Group ISSN 0966-0011 (print) & ISSN 1750-3329 (online) Contributions Contributions to Phasmid Studies are welcome from both members and non-members. Please download these instructions to find out how to submit content to the Phasmid Studies authors or consult instructions in the latest issue. The History of Phasmid Studies Phasmid Studies was first published in 1992 when the Phasmid Study Group Newsletter was split into two parts to spread the editorial workload. Title & Style The PSG committee decided Phasmid Studies should be produced in A4 size so that it could accommodate life-sized illustrations of reasonably large Phasmids. The two parts of a volume always have the same illustation on the cover. Publication Dates The first issue of Phasmid Studies was published in June 1992. Current Format Phasmid Studies was produced in printed form only and sent to all PSG members until 2006.

Related: