background preloader

Have got worksheet

Have got worksheet
Related:  Vocabulary, grammarfokker50Useful tools

British Life and Culture in the UK - Woodlands Junior School Verb | Flashcard Rating: 4.0/5 (11 votes cast) List of Common Verb walk, run, play, sleep, read, write, jump, ride, talk, cry, laugh, climb, cook, wait, watch TV, dance, fight , fly drink, eat, listen, open, close, throw away, turn on, turn off, sing pull, push, think, win, give, wash, sit down, stand up, cut Verb, 4.0 out of 5 based on 11 ratings Djurboken – och tankarna kring den. | Tangentdansen I kursplanen för åk 1-3 kan vi läsa att eleverna ska bekanta sig med beskrivande och förklarande texter, faktatexter för barn. Arbetet med djurboken är en start på att lära sig läsa och skriva små korta faktatexter. Först har vi pratat om skogen och de svenska djuren och gjort en liten mindmap om vilka djur vi vet som smyger omkring i våra svenska skogar. Det finns faktiskt ingen Anakonda där ute. Uppdrag 1 är att göra en fin framsida till våra personliga djurböcker innan vi fyller böckerna med djurfakta. Variationen är härlig att se. Nästa steg är att tillsammans bestämma vilka djur vi ska arbeta med. Sista punkten (lärt oss) vet vi ju förstås inte än, men det greppade ni nog. Tillsammans valde vi ut fem djur som vi alla ska undersöka och forska om och sen får alla elever välja minst två egna djur av alla de som finns i de svenska skogarna och skriva och rita om. Vi bestämde att vi skulle skriva lite fakta om varje djur, göra en bild på djuret och på djurets spår. Vi började med – Vargen

Kunskapsbanken, Övningar på engelska - Unga Fakta Övningar på engelska Material Vi har fått många förfrågningar av lärare om Unga Fakta kan producera material på engelska och vi har därför satt ihop några roliga övningar på för användning i skolan. Siffror Lär dig räkna och skriva till tio på engelska. Varje siffra kan du även färglägga. Djur Lär dig namn på djur med hjälp av bilder. Korsord Enkla korsord på engelska som passar bra för nybörjare. Nursery rhymes I Storbritannien och USA är det väldigt populärt med ”Nursery rhymes”. Klassiker För de som läst engelska lite längre har vi plockat ut några korta stycken ur kända klassiker att läsa själva eller i grupp. Åsikter Vi på Unga Fakta är tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter om hur du upplever Kunskapsbanken och att arbeta med den.

With pictures English Teachers: If you would like to use this Question Words wall chart in your classroom, then you can purchase a copy here: Question Words Wall Chart and Flash Cards. The most common question words in English are the following: WHO is only used when referring to people. (= I want to know the person) Who is the best football player in the world? WHERE is used when referring to a place or location. (= I want to know the place) Where is the library? WHEN is used to refer to a time or an occasion. (= I want to know the time) When do the shops open? WHY is used to obtain an explanation or a reason. (= I want to know the reason) Why do we need a nanny? Normally the response begins with "Because..." WHAT is used to refer to specific information. (= I want to know the thing) What is your name? WHICH is used when a choice needs to be made. (= I want to know the thing between alternatives) Which dish did you order – the pizza or the pasta? How do you cook lasagna? How many days are there in April?

Phonics Activities, Learn to Read, for Preschool, Kindergarten, First Grade, 2nd Grade Startsida | FUNtasiFabriken Easter Communication 4 All Resources to Support Inclusion This has opened in a separate window - just exit to return to the Home page. More Easter Resources! Click Here! Easter and Spring themed Downloads: Display, Game and Dominoes Additional resources Click here to download an Easter Story Workbook Click here to download an easy Easter Wordsearch Click here to download a Religion themed Wordsearch Crafts for Easter Click here to download an Easter Card Template Click here to download an Easter Bunny Basket Click here to download an Easter Chocolate House Easter Story Presentations for the IWB Click here to download an Easy Version of the Easter Story Click here to download the standard version of the Easter Story

ESL For Kids | Videos

Related: