background preloader

ESL Lessons For Beginners - GrammarBank

ESL Lessons For Beginners - GrammarBank

Telling time in English Telling the time is something I have to teach every year. And to be honest I have not been very successful. Even gifted adults struggled. We started with the following mind map. Then I demonstrated telling the time in English using one of the PAST times. Telling time – classroom activities Of course it is nice to understand something but only practise makes masters. Telling the time – bingo cards The other activity is a pair work. Telling the time – pairwork Telling time – computer activities If you want to provide home practice for your students you can use the following activities. You can find another interesting game to practice language connected with time at British Council time. Do you like the activities?

English Grammar Online - free exercises, explanations, vocabulary, dictionary and teaching materials Learning basic English Learn English lessons books exercise free Games for Learning English, Vocabulary, Grammar Games, Activities, ESL English from the Beginning Grundläromedel Engelska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber KomponenterEnglish from the Beginning består av fyra häften med övningar och två lärarhandledningar med dels kopieringsunderlag, dels ljudfiler till hörövningarna. (Lärarhandledningen för häftena 3-4 utkommer HT16). Med övningarna i English from the Beginning tränar eleverna de fyra färdigheterna läsa, tala, skriva och lyssna. Med Libers glosmaskin kan eleverna digitalt repetera och lära sig materialets glosor ännu bättre. UppläggÖvningarna och temana i English from the Beginning 1 och 2 utgår från nivåerna A1 och A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk, vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 6. Varje moment inleds med en grundläggande exempeltext och övningarna följer en tydlig progression i lagom takt. Varje häfte består av tre kapitel som inleds med tydliga mål. Varje kapitel avslutas med en skrivuppgift, About Me, där eleverna använder det de lärt sig i egen produktion, samt en utvärdering.

Summit Language Institute :: Blog Google Engelska spel Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen. Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Food Årskurs 1 0 av 3 nivåer klara Para ihop olika matord på engelska med rätt bild i detta spel. Am / is / are 0 av 2 nivåer klara • Verbet är - am/are/is Träna verbet "är" som på engelska heter antingen am, is, eller are. Wild animals Ett spel där eleven får lära sig vilda djur på engelska. Engelska glassmaker • Glassorter• Frukter• Sötsaker Glassmaker på engelska. Glosor från Minecraft 0 av 5 nivåer klara • Stavning• Engelska• Glosor• Minecraft Stava rätt på glosor från MInecraft. Oregelbundna verb • Verb• Oregelbundna Träna tio oregelbundna verb i de tre formerna. Practise Colours • Igenkänning• Engelska• Färger Öva färger med hjälp av bilder. Engelska julord 0 av 16 nivåer klara • Engelsk jul• Engelsk nyår• Stavning julord 0 av 20 nivåer klara

5 Fun Activities for Irregular Verbs In English, the simple past tense is formed by adding -ed to the end of the regular verbs. If only all past verbs were that easy! The problem for English language learners is the many, many changes that occur when forming the past tense of irregular verbs. Sometimes the vowel changes (come – came), sometimes the pronunciation changes (read – read), and sometimes the whole word changes (eat – ate). English language learners can become discouraged with what they perceive as the endless memorization ahead of them, so English teachers can help by introducing fun activities for learning and reviewing irregular verbs. 1. Let’s start with a quick and easy one that always goes over well with my students. Choose an irregular verb and say the base form out loud.Say the name of a student and toss the ball to them.The student must catch the ball and say the past form.That student then chooses another verb and repeats the steps above.Continue until all the students have had a turn or two. 2. 3. 4.

Absolute Beginners: Unit 13 By Frances Marnie Unit 13 of this series covers the topic of home. Students learn language including: Active: revision (family, his, her, their); present continuous; time; home (bedroom, bathroom, kitchen, living room, bed, shower, kettle, sofa, watch, drink); stressed syllables. Related Resources Absolute Beginners: Unit 13: Lesson planUnit 13 of this series covers the topic of home.

Related: