background preloader

Pedagogik och IKT

Pedagogik och IKT

http://pedagogikochikt.blogspot.com/

Related:  Mattecamillastrid

Matteplaneringar Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Liten ordbok i matematik Liten ordbok i matematik Hjärnan ännu i mig vrides. När jag tänker på Euklides Och på de trianglarna ABC och CDA. Svetten ur min panna gnides Värre än på Golgata. Carl Michael Bellman Liten ordbok i matematik täcker matematikämnets ordförråd på grundskolans högstadium och delar av ämnets ordförråd i gymnasiets årskurs 1.

EPA – en struktur för kooperativt lärande EPA står för enskilt, par och alla. Det är en gammal metod som jag använder mig en hel del av i min undervisning. Eleverna tycker att den ger dem en chans att enskilt tänka efter, få hjälp ”Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd” Det råder stor osäkerhet kring pys-paragrafen. Ska man pysa svårigheter, moment eller ta hänsyn till personens eventuella diagnos? Ett brutet ben – hur ska man tänka då? Matteklubben - Mattebloggen Matteklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Matematiska institutionen (UU) som är till för barn som är bra på matte, men vill ha mer och svårare matte än den som finns i skolan. Den matten som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och vi fokuserar snarare på att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Observera att ditt barn kan gå på Matteklubben endast om ni går i en skola i Uppsala kommun (oavsett om det är en kommunal- eller friskola).

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering Jag gillar kontroll! Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i! Men jag gillar utmaningar också! Det var detta som avgjorde att jag tog steget att starta upp ett arbetsområde som jag ännu inte behärskar men som ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Kodning – en film om programmering Det blir allt viktigare att ha digital kompetens, det vill säga att kunna använda och förstå digital teknik. I framtiden kommer nästan alla jobb vara digitala och det är viktigt att veta vad kod och programmering är. Vi lär oss att kod är det som skrivs för att få en dator att utföra något. Att skriva själva koden kallas för kodning eller programmering. I den här filmen kommer vi att få träffa ungdomar som kodar. De berättar och visar vad de själva har lärt sig genom kodning!

PER CODEX AD ASTRA: Hur börjar man med programmering på låg- och mellanstadiet? Det finns idag många olika utbildningsmiljöer som är framtagna för att lära barn programmera. Scratch som är framtaget av MIT Media Lab är nog det mest använda programmet världen över. Själv valde jag att börja med Kojo, helt enkelt för att det var det program jag hade lättast att fatta själv. Kojo har en låg tröskel för att komma igång, samtidigt som det inte har någon begränsning i vad man kan göra, eftersom det använder ett riktigt programmeringsspråk, Scala.

Sommarglassar och Lgr11 Sommarglassar! Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. Cirkelträning "Precis som vid kroppslig träning behöver färdighetsträning i matematik både bestå av ”kondition”, för att träna upp uthållighet och säkerhet, och ”styrka” för att bli bättre på specifika ”muskler”. Cirkelträning är en beprövad metod när det gäller att träna kroppen och idén kan med fördel tas efter på matematiklektioner. I kända aktiviteter som elever kan klara på egen hand samt på ett par av stationerna kan läraren finnas till hands på stationer som kräver mer handledning." Så inspirerande, kände genast att detta måste testas! Har en grupp där eleverna inte alltid har så lång uthållighet, glömmer när saker inte repeteras. Vi har utifrån denna ide byggt upp ett stationssystem, där vi tränar cirkelträning 1 gång i veckan, utifrån de färdigheter eleverna behöver träna.

Recension: Mästerskapet (Drama) FOTO: Foto: Nonstop entertainment 23 april 2015 kl 11:55DramaMästerskapet Regi: Morgan Matthews Medv: Asa Butterfield, Sally Hawkins, Rafe Spall, Eddie Marsan, Jo Yang 1 tim 51 min. Från 11 år Betyg: 4 av 6 Någonstans i autismspektrum hör Nathan Ellis markant hemma. Inkänning med omgivningen är han inte mycket för, än mindre beröring. Math Bug och Math Tub Idag provar vi två nya appar där stjärnorna tränar samma förmågor som vi övat i matteboken och olika arbetshäften under veckan. Förmågorna vi övar är positionssystemet samt att multiplicera med stora tal. Math Bug I denna appen övar man positionssystemet. I och med att man kan öva positioner ända ner till tiondelar och hundra delar fungerar appen ända upp i år 6

Related: