background preloader

FUNtasiFabriken - Kom och dansa!

FUNtasiFabriken - Kom och dansa!
Related:  IDH3IDH1

Lär sig elever samarbete i bollspel? | Idrottsdidaktisk forskning En lite dold skatt bland de Licentiatuppsatser som handlar om idrott och hälsa som publicerats på senare tid är Gunnar Tengs uppsats; Uppdrag samspel: en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ännet idrott och hälsa. Teng undersöker samarbete och samspel inom ramen för bollspel i idrott och hälsa och uppsatsen innehåller mycket matnyttigt om man vill veta mer om elevers möjlighet att lära sig samarbeta inom ramen för bollspel i skolan. Studien visar bland annat att det inte räcker med passningar och ett samspel inom laget eller att eleverna ger varandra utrymme i spelet för att få till fruktbara samarbeten inom bollspel. Istället visar Teng hur samarbete handlar om hur elevernas handlingar också bör kopplas till uppgiftens specifika syfte, dvs att eleverna arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Teng visar också på ett förtjänstfullt sätt på vad som skapar hinder då man som lärare vill främja samarbete i idrott och hälsa. Uppsatsen finns at ladda ner här: Uppsats

Film: Likvärdig undervisning I filmen får du möta idrottslärare som berättar om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever deltar och ges möjligheter att vara delaktiga. Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med de elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla, men också för att förebygga svårigheter. Du får även möta elever som ger sin syn på hur en undervisning där alla kan delta, ska vara. Filmen är producerad i nära samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den består av fyra delar: introduktion, planering, genomförande av undervisningen samt bedömning. Film: Likvärdig undervisning i idrott och hälsa (24 min) Kortversion av filmen (4 min)

by orienteering - www.byorienteering.se Idrottslärarens drömmar och dilemman: Omöjligt uppdrag Vi träffar idrottsläraren Ragna Stridsberg, som undervisar nyanlända elever i idrott och hälsa. En del av eleverna har bott i Sverige i några år och andra har precis flyttat till Sverige. Hon berättar om utmaningen att anpassa lektionerna efter alla elevers individuella förutsättningar. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Ska man stretcha eller inte? | SISU Idrottsböcker Är det bra, onödigt eller rent av dåligt att stretcha? Det reder vi ut i det här Tränarpasset med hjälp av Mikael Mattsson. Han är medicine doktor i fysiologi på Karolinska Institutet och forskar och undervisar i fysiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och vid Stanforduniversitetet i Kalifornien. – Rörlighet är, precis som uthållighet eller styrka, en viktig delegenskap vid idrottsutövning. Olika typer av rörlighetsträning Om man säger ”stretching” tänker många på att sträcka ut en muskel i ytterläge och hålla kvar en stund. – Om man gör det tillräckligt mycket funkar det fint för att öka rörligheten. Det finns flera olika typer av stretching. – Att hålla en muskel i uttänjt läge i 10-15 sekunder gör väldigt liten nytta. När kan det vara bra att stretcha? – Det är som sagt alltid bra att vara ”tillräckligt rörlig”, men vad som är tillräckligt är olika i olika idrotter. Hur vet man om man är tillräckligt rörlig? Är det skillnad mellan barn och vuxna? Varva ned

Hälsoprojekt med IKT Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen. Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Planering för hälsolaboration Eleverna skulle planera och genomföra en laboration som gick ut på att leva ett hälsosammare liv under en vecka. Planering för hälsolaboration (202 kB) Planering för uppgiften podradio Eleverna fick i uppgift att, med hjälp av digitala verktyg, skapa ett radioprogram där de pratade om hälsa med sina gruppkompisar. Planering för uppgiften podradio (180 kB) Så planerade vi arbetsområdet Så arbetade vi med uppgifterna Eleverna fick, utifrån sitt eget intresse, välja ett område att arbeta med, till exempel stress och sömn.

Hur är det i praktiken? | Idrottsdidaktisk forskning I en nyutkommen antologi från forskarskolan idrott och hälsas didaktik behandlas ett antal aktuella frågor för ämnet idrott och hälsa. I boken – Hur är det i praktiken?: Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa – skrivs på ett populärvetenskapligt sätt för att på så sätt nå ut med forskning. Detta viktiga samlingsverk har potential att göra skillnad!!!! Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Boken finns att ladda ner HÄR Innehåll: Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik: praktiknära idrottsdidaktikTräffar vi alltid rätt? Doping i samhället | Idrottslärare.se Användningen av dopningsmedel började uppmärksammas som ett samhällsproblem i slutet av åttiotalet. Idag är problemet med användningen utanför idrotten etablerad och preparaten säljs på en växande illegal marknad. Det finns mycket olika sätt att arbeta med detta på idrott och hälsa lektionerna. Har några förslag nedan. Lägger även in pdf filer son ni kan läsa och ta information från. Denna skrift ger på ett enkelt sätt en grundläggande förståelse kring dopningproblematiken. Syftet med att använda dopningsmedel skiljer sig delvis från syftet att bruka exempelvis narkotika eller alkohol. Huvudsakligen finns tre syften till användning: -förbättra den idrottsliga prestationen genom bättre styrka, kraft, snabbhet, ökad muskelstorlek och explosivitet -kosmetiskt syfte för att närma sig ett önskat fysiskt yttre genom framför allt en mer muskulös kropp olika filmer kring dopingoch sterioder!

AAS-Gy11-Lgr11 (taget från färdigt material) Ämnet – Idrott och hälsa Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. Ämnets syfte I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.

Skol-HLR | Svenska rådet för hjärt-lungräddning Hjärt-lungräddning finns i skolans kursplan för idrott och hälsa. HLR är en central del i detta, men utbildningen måste anpassas till elevernas mognad och utvecklingsnivå. I en lärarhandledning beskrivs innehållet i 10 steg. Förskoleklass - livsfarliga lägen 1:a årskursen - kontroll av medvetande, ropa på hjälp och att öppna luftvägen 2:a årskursen - stabilt sidoläge och ringa 112 3:e årskursen - andningskontroll 4:e årskursen - mun-till-mun-andning 5:e årskursen - luftvägsstopp 6:e årskursen - mun-till-mun-andning på vuxen 7:e årskursen - pulskontroll och bröstkompressioner 8:e årskursen - luftvägsstopp på medvetslös person 9:e årskursen - HLR (filmbaserad utbildning) Det finns ingen instruktörsutbildning för att bli instruktör i Skol-HLR utan det är samma som instruktör HLR samt AED-Hjärtstarartare med komplettering av kursmaterialet för Skol-HLR

Kloning och spark - Daniel Gomejzon När jag går igenom metoder för konditionsträning tar jag upp några vanliga gruppträningspass som finns på de olika gym kedjorna. Vi går igenom hur de påverkar konditionen, hälsan och den kroppsliga förmågan. För att få en så effektiv lektion som möjligt (högpuls) så ber jag eleverna titta på passet innan de ska utföra den rent praktiskt. På lektionen går jag igenom tekniken innan uppvärmningen och sedan är det fullt ös. Då jag har gjort lektionen på video och har tillgång till en projektor så kör jag igång passet och Daniel nr 2 håller i lektionen på skärmen. Den första lektionen är boxercise rond 1 och rond 2 har även en rond 3 på gång men den är inte riktigt klar. Varför är det då viktigt att lära ut dessa metoder till eleverna? Varför det är viktigt med konditionsträning och vilken effekt den har på långsikt på hälsan vet de flesta och sammanfattas bra av Anders Hansen och Carl Johan Sundberg i deras bok Hälsa på recept TÄNK DIG ATT du har en tablett framför dig. andra klasser:

Obligatorisk (nåja) fortbildning för alla som tror sig veta allt om sambandet... På UR har det gått en serie som tydligare än tidigare försöker bena ut begreppen när det gäller fetma och de som tjänar pengar på fetman. Nedan bifogar jag en länk till det senaste avsnittet, om jakten på boten mot den epidemi av övervikt och fetma västvärlden har drabbats av. För er som har följt med i vetenskaplig forskning är det troligen ingen nyhet att det är mycket svårt att träna sig smal. Sanningen är ju att träning två-tre gånger i veckan inte gör dig smal, eftersom hjärnan kompenserar hög fysisk aktivitet med minst lika lång tid av inaktivitet. Ha en trevlig stund när du ser detta program! #viktnedgång #fetma #träning #bantning Och här är länken:

Related: