background preloader

FUNtasiFabriken - Kom och dansa!

FUNtasiFabriken - Kom och dansa!

http://www.youtube.com/watch?v=Yyh-yeN6BTo

Related:  IDH1IDH3idrott och hälsa

Film: Likvärdig undervisning I filmen får du möta idrottslärare som berättar om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever deltar och ges möjligheter att vara delaktiga. Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med de elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla, men också för att förebygga svårigheter. Du får även möta elever som ger sin syn på hur en undervisning där alla kan delta, ska vara. Filmen är producerad i nära samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den består av fyra delar: introduktion, planering, genomförande av undervisningen samt bedömning.

Lär sig elever samarbete i bollspel? En lite dold skatt bland de Licentiatuppsatser som handlar om idrott och hälsa som publicerats på senare tid är Gunnar Tengs uppsats; Uppdrag samspel: en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ännet idrott och hälsa. Teng undersöker samarbete och samspel inom ramen för bollspel i idrott och hälsa och uppsatsen innehåller mycket matnyttigt om man vill veta mer om elevers möjlighet att lära sig samarbeta inom ramen för bollspel i skolan. Studien visar bland annat att det inte räcker med passningar och ett samspel inom laget eller att eleverna ger varandra utrymme i spelet för att få till fruktbara samarbeten inom bollspel. Istället visar Teng hur samarbete handlar om hur elevernas handlingar också bör kopplas till uppgiftens specifika syfte, dvs att eleverna arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Teng visar också på ett förtjänstfullt sätt på vad som skapar hinder då man som lärare vill främja samarbete i idrott och hälsa.

Idrottslärarens drömmar och dilemman: Omöjligt uppdrag Vi träffar idrottsläraren Ragna Stridsberg, som undervisar nyanlända elever i idrott och hälsa. En del av eleverna har bott i Sverige i några år och andra har precis flyttat till Sverige. Hon berättar om utmaningen att anpassa lektionerna efter alla elevers individuella förutsättningar. Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning åk 3-6 Kartläggning och bedömning Idrott och hälsa Grundskola år F-3 Grundskola Liber Läs mer Tummen upp! Praktisk-estetiska ämnen Kartläggning åk 3-6En lärarbok i varje ämne med praktiska aktiviteter/uppgifter, kartläggningsmallar som kopieringsunderlag, bedömningsstöd och förslag på framåtsyftande planering för elever som behöver träna mer.

Hälsoprojekt med IKT Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen. Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Ska man stretcha eller inte? Är det bra, onödigt eller rent av dåligt att stretcha? Det reder vi ut i det här Tränarpasset med hjälp av Mikael Mattsson. Han är medicine doktor i fysiologi på Karolinska Institutet och forskar och undervisar i fysiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och vid Stanforduniversitetet i Kalifornien. – Rörlighet är, precis som uthållighet eller styrka, en viktig delegenskap vid idrottsutövning.

IOH1 Några tankar kring träningsschema Skapade denna lilla instruktion som ett extra komplement till eleverna då vi skapade egna planeringar vad gäller träning. Då jag märkte att många gjorde inte som min avsikt var. Delar med den här, kanske hittar ni ngt nyttigt att använda er av. Instruktion: När du skall skapa ett träningsprogram så behöver du tänka på några saker för att det skall gå vägen. Doping i samhället Användningen av dopningsmedel började uppmärksammas som ett samhällsproblem i slutet av åttiotalet. Idag är problemet med användningen utanför idrotten etablerad och preparaten säljs på en växande illegal marknad. Det finns mycket olika sätt att arbeta med detta på idrott och hälsa lektionerna. Har några förslag nedan. Lägger även in pdf filer son ni kan läsa och ta information från.

Idrottsdidaktisk forskning I en nyutkommen antologi från forskarskolan idrott och hälsas didaktik behandlas ett antal aktuella frågor för ämnet idrott och hälsa. I boken – Hur är det i praktiken?: Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa – skrivs på ett populärvetenskapligt sätt för att på så sätt nå ut med forskning. Detta viktiga samlingsverk har potential att göra skillnad!!!! Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Recension av EveryTrail - Skapa rutter med GPS och kamera Användningsområden EveryTrail är en app som är skapad för vandrare. Startar du appen när du börjar gå en runda markeras vägen du går på en karta med hjälp av GPS, komplett med information om hastighet, stigning och hur lång tid vandringen tog. Upplägget är ungefär som i en känd liknande app, Runkeeper, men Everytrail har en bra extrafunktion: du kan ta fotografier via appens inbyggda kamerafunktion. Dessa läggs ut just där du befann dig när bilden togs. (Även video kan läggas till, men det kräver att du har betalversionen.

Idrott och hälsa Språk i alla ämnen - idrott och hälsaHär beskriver jag hur man kan planera och genomföra lektioner i ämnet idrott och hälsa med fokus på språk, begrepp och läs- och skrivstrategier. Orientering Ur ämnets syfte och i de övergripande målen (kap 1+2): Eleverna skall utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Svenska rådet för hjärt-lungräddning Hjärt-lungräddning finns i skolans kursplan för idrott och hälsa. HLR är en central del i detta, men utbildningen måste anpassas till elevernas mognad och utvecklingsnivå. I en lärarhandledning beskrivs innehållet i 10 steg.

Related: