background preloader

Free Online Barcode Generator

Free Online Barcode Generator

CL1P.net - The Internet Clipboard VueScan Scanning Software Bokanmälan Du anmäler nya böcker genom att fylla i en av nedanstående anmälningsblanketter. Observera att det finns två olika blanketter; den ena för förlag som har avtal med BTJ, den andra för övriga leverantörer. De böcker som av redaktionerna bedöms vara av intresse för BTJ:s kunder presenteras med lektörsomdömen i BTJ-häftet. Meddelanden om vilka böcker som inte kommer att erbjudas i BTJ-häftet skickas inte ut, och insänt material returneras inte. Skicka blanketten tillsammans med två kostnadsfria recensionsexemplar: Blankett för leverantörer som har avtal med BTJ (pdf) » * Blankett för leverantörer utan avtal med BTJ (pdf) » * * PDF-filerna går tyvärr endast att fylla i och spara om du använder en licensierad version av Adobe Acrobat (inte Reader). Bokbeställningar och fakturor

gt; Get Started > Enable OpenDNS 26 Ridiculously Awesome Computer Generated Portraits | Presidia One of the great things about computer graphics is that literally anything is possible. Software such as 3DSMax, Maya, and Cinema4D are incredibly powerful, and when put in the hands of a talented user, the results can be breathtaking. Today, we have 26 ridiculously awesome computer generated portraits. As always, if you know of any other CG images that you really like, please share them in the comments. Thanks, and don’t forget to share it with your friends via social networking and also, please subscribe so you don’t miss out on future posts!

Svenska ISBN-centralen Svenska ISBN-centralen delar ut identifikatorer till förlag, utgivare och andra publicerande enheter. De identifikatorer vi handhar är: ISBN - en identifikator för publikationer av monografisk karaktär (böcker).ISMN - en identifikator för musiktryck.URN:NBN - en identifikator för elektroniska resurser på nätet. För ansökan och information om ISBN, ISMN eller URN:NBN klicka på länkarna i menyn till vänster. Tjänsten är kostnadsfri. ISBN och ISMN är frivilliga och ger inget upphovsrättsligt eller annat juridiskt skydd. ISBN-centralen har dessvärre inte möjlighet att svara på frågor om vilka regler som gäller för själva namnet på förlaget, utan hänvisar här till Bolagsverket. Det går också bra att söka i det Svenska ISBN-registret för att se vilka namn som redan finns registrerade av Svenska ISBN-centralen.

Open Ports Tool Remote Address Port Number Check a port's status by entering an address and port number above. The open port checker is a tool you can use to check your external IP address and detect open ports on your connection. This tool is useful for finding out if your port forwarding is setup correctly or if your server applications are being blocked by a firewall. For more a comprehensive list of TCP and UDP ports, check out this Wikipedia article. If you are looking for a software solution to help you configure port forwarding on your network, try using this powerful Port Forwarding Wizard.

Cover Browser Email Trace - Trace Email and Track Email tool Performing an email trace can be done with two different methods and IP-Adress.com can help you discover the sender of any email by using that person's IP address information that you received. The way we can help you do this is by using the email header to determine the IP information of the device where the email originated, and then using that information to run an IP lookup here on our site. How To Perform An Email Header Trace Step 1: Locate the email header (see example further down).Step 2: Copy the email header and paste in the search box below.Step 3: Click the "Trace Email Sender" button for the results. To trace an email using a header, copy and paste the email header below: please wait Example Email Header Shown Below: How To Trace An Email Address Directly This option is for using our partners database in order to search for the owner of the email. Learn More About Email Headers And Tracking Below What is an email header? How do I view my email header?

Related: