background preloader

Matildas mattegåta

Matildas mattegåta

Lyckas i matematik Fantasibild - blandade tekniker En sak, som jag tycker är roligt, är att få eleverna att använda sig av nya tekniker och nya material. Det är så lätt att de annars fastnar i blyertsteckningar. Den här bilduppgiften görs i flera moment och kan med fördel göras lärarledd, dvs man gör det steg för steg tillsammans. Läraren gör sin bild och eleverna gör sina. Lärarens bild blir då ett stöd för eleverna, samtidigt som eleverna kan få vara med att påverka lärarens bild genom att komma med idéer. Jag valde att använda sk "julgransljus" som är lite mindre och lättare att hålla i för eleverna. Uppgiften är att rita figurer med ljuset på pappret. Moment 2 - vattenfärger Andra momentet innebär att man målar över allt med vattenfärger så att figurerna, som man gjorde med ljuset framträder. (Medan den första bilden torkar kan man låta eleverna göra flera bilder enligt moment 1 och 2 utan lärarstöd.)Moment 3 - hitta kanterna Nu är det dags att ta fram färgpennorna. Nu är det dags att ta fram en lite mindre pensel och nytt vatten.

Blomma, blad, en miljard Linus har spillt kaffe på en beställning och kan nu bara delvis se vad som står. Nahas visar hur man kan räkna ut vilket tal som döljer sig bakom kaffet. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

Matte-rutor för problemlösning. Som vanligt har jag nu gjort om lite för att bättre passa min undervisning… Vi läser mattelyft här på skolan och har för en tid sedan fått ögonen på tankekartan i det materialet. Jag har jobbat på ett liknande sätt tidigare fast mer som ett papper indelat på längden som struktur för att få med allt som är tänkt i problemlösningen. Tanken med det var för att i framtiden ha samma struktur som vi lärare vill att de ska skriva högre upp i åldrarna. Nu har jag i alla fall gått i från detta och gjort men egen variant på mattelyftets idé. Den är gjord för hand som syns, kanske utvecklas så småningom, men ville prova den först. Jag är urnöjd med lektionen och med min matteruta! Vi jobbade också för att nå mål i problemlösning och att jobba med förmågor som ni ser på papperslapparna på bilden. Lite elevexempel:

Division…Bring It! We’re in the midst of multiplication and division madness in my classroom! To help the kids understand the termonology associated with a division problem, I created this anchor chart. I also revamped an activity I posted last year. What strategies do you use to help your kids get more comfortable with the termonology?! Vetamix Problemlösning | Förstelärare i Svedala Min syn på problemlösning har förändrats under min yrkestid och speciellt sedan jag för några år sedan gick matematiklyftet. Vi har, i de tre femmorna som jag undervisar i matematik, fasta problemlösningslektioner varje vecka. Problemen har oftast ingen anknytning till det arbetsområde som vi för tillfället arbetar med. Problemlösningsuppgifterna väljs istället utifrån sättet som man löser dem på. Vi arbetar oftast med liknande problem vid två tillfällen efter varandra. Eleverna arbetar alltid i par och då tillsammans med en kamrat som ligger på ungefär samma nivå kunskapsmässigt. Jag inleder alltid en problemlösningslektion med att påminna om att det ska ta tid, man måste klura länge och prova många olika infallsvinklar innan man hittar sin lösning. Efter den gemensamma genomgången av problemet får eleverna klura parvis. Vi har även arbetat med Morfis kod – ett matteäventyr. Att diskutera: Hur lägger ni upp er matematikundervisning?

{free} Mad Minutes - 1st Grade Math Make math fun and exciting for 1st graders with this cool math games - Mad Minutes. We are always looking for fun ways for our kids to practice math. It is so important to not only higher math, but their lives that they get lots of practice. So we try to make it fun so they look forward to and enjoy practicing math. Fun Ways to Practice Math Facts We try to have Goofy practice his math facts several different says: Math Worksheets for 1st Graders I remember doing Mad Minutes growing up. By using the printable below you agree to the following: This is for personal use only (teachers and coop classes please purchase a licensed copy at my TPT store)This may NOT be sold, hosted, reproduced, copied or stored on any other site (including blog, Facebook, Dropbox, etc.)All downloaded materials provided are copyright protected. >> Download 1st Grade Mad Minutes here << Advanced 1st Grade Math Mad Minute Add- On We are using Singapore Math 1A & 1B for Goofy’s 1st Grade.

Logga in på Hjärntorget Popup-blockerare Denna webbplats använder sig av popup-fönster. Vänligen se till att eventuella popup-blockerare är avstängda. Cookies Denna webbplats använder sig av session cookies. Enligt EU direktiv 5.3 (etc) måste vi informera dig om att denna applikation använder sessions-cookies, även kallat minnescookies. Vad är en cookie? En cookie är en textsträng som lagras på datorn av en webbserver, information vars syfte är att webbservern kan komma ihåg inställningar under tiden du besöker webbsajten. Det finns två typer av cookies; de temporära som endast existerar under den session du har med sajten och de permanenta som lagras på din hårddisk, de man normalt sett förknippar med cookies. Välkommen till Hjärntorget Hjärntorget är ett pedagogiskt it-stöd för alla Göteborgs Stads skolor. Support Fungerar inte inloggningen? Om du får ett felmeddelande rör det sig förmodligen om ett tillfälligt fel och du kan snart logga in igen. Har du ingen inloggning? Klickar du utan att få upp information? Cookies

Related: