background preloader

Matildas mattegåta

Matildas mattegåta

Lyckas i matematik Tal i farten Tal i farten är en svenskspråkig version av datorspelet La Course aux Nombres som tränar taluppfattning. Spelet är utarbetat av den franska neuropsykologen Stanislas Dehaene och hans kollega Anna Wilson. Tal i farten är i första hand avsett för 5-8 åriga barn som behöver träna taluppfattning. Vilka färdigheter tränas med Tal i farten? Tal i farten är ett adaptivt datorspel som tränar taluppfattningen inom talområdet 1-10. Hur anpassar sig Tal i farten till användaren? Det är mer krävande för barnet att välja det större av två tal om talen ligger nära varandra. Med tidsbegränsningen tränar man automatisering av färdigheter. Spelet strävar efter att variera talens representationsformer enligt barnets nivå. Hur spela Tal i farten? Tal i farten -spelets instruktioner Hur får jag Tal i farten spelet?

Fantasibild - blandade tekniker En sak, som jag tycker är roligt, är att få eleverna att använda sig av nya tekniker och nya material. Det är så lätt att de annars fastnar i blyertsteckningar. Den här bilduppgiften görs i flera moment och kan med fördel göras lärarledd, dvs man gör det steg för steg tillsammans. Läraren gör sin bild och eleverna gör sina. Lärarens bild blir då ett stöd för eleverna, samtidigt som eleverna kan få vara med att påverka lärarens bild genom att komma med idéer. Jag valde att använda sk "julgransljus" som är lite mindre och lättare att hålla i för eleverna. Uppgiften är att rita figurer med ljuset på pappret. Moment 2 - vattenfärger Andra momentet innebär att man målar över allt med vattenfärger så att figurerna, som man gjorde med ljuset framträder. (Medan den första bilden torkar kan man låta eleverna göra flera bilder enligt moment 1 och 2 utan lärarstöd.)Moment 3 - hitta kanterna Nu är det dags att ta fram färgpennorna. Nu är det dags att ta fram en lite mindre pensel och nytt vatten.

Matte-rutor för problemlösning. Som vanligt har jag nu gjort om lite för att bättre passa min undervisning… Vi läser mattelyft här på skolan och har för en tid sedan fått ögonen på tankekartan i det materialet. Jag har jobbat på ett liknande sätt tidigare fast mer som ett papper indelat på längden som struktur för att få med allt som är tänkt i problemlösningen. Tanken med det var för att i framtiden ha samma struktur som vi lärare vill att de ska skriva högre upp i åldrarna. Nu har jag i alla fall gått i från detta och gjort men egen variant på mattelyftets idé. Den är gjord för hand som syns, kanske utvecklas så småningom, men ville prova den först. Jag är urnöjd med lektionen och med min matteruta! Vi jobbade också för att nå mål i problemlösning och att jobba med förmågor som ni ser på papperslapparna på bilden. Lite elevexempel:

Skapligt Enkelt matematiskt Mer stöd med finskt läromedel – Nu var det en multiplikation: 3 gånger 5. Om ni skulle göra det till en addition då? Läraren Ulrika Gelius Lundberg har precis börjat dagens matematiklektion i årskurs 2 på Håkantorpsskolan i Västerås. Flera i klassen svarar på hennes fråga, och hon upprepar deras svar: – Ja! Finska läromedel ger samband Sedan ett år tillbaka arbetar skolan med ett finskt läromedel som anpassats till den svenska läroplanen. – Barnen får snabbare lära sig sambanden mellan räknesätten. Dessutom tycker hon att lärarhandledningen ger henne mer stöd i undervisningen jämfört med andra läromedel hon arbetat med. – Jag behöver inte hitta på så mycket eget. Vad ger det dig som lärare? – Det ger mig tid för annat. Eleverna kan mer Men läromedlet är inte det enda som har betydelse för att det ska bli bra undervisning, tycker Ulrika Gelius Lundberg. – Jag försöker hålla ihop klassen mer när det gäller matematiken. Vad har det gett resultatmässigt att ni har det här läromedlet?

Problemlösning | Förstelärare i Svedala Min syn på problemlösning har förändrats under min yrkestid och speciellt sedan jag för några år sedan gick matematiklyftet. Vi har, i de tre femmorna som jag undervisar i matematik, fasta problemlösningslektioner varje vecka. Problemen har oftast ingen anknytning till det arbetsområde som vi för tillfället arbetar med. Problemlösningsuppgifterna väljs istället utifrån sättet som man löser dem på. Vi arbetar oftast med liknande problem vid två tillfällen efter varandra. Eleverna arbetar alltid i par och då tillsammans med en kamrat som ligger på ungefär samma nivå kunskapsmässigt. Jag inleder alltid en problemlösningslektion med att påminna om att det ska ta tid, man måste klura länge och prova många olika infallsvinklar innan man hittar sin lösning. Efter den gemensamma genomgången av problemet får eleverna klura parvis. Vi har även arbetat med Morfis kod – ett matteäventyr. Att diskutera: Hur lägger ni upp er matematikundervisning?

Välkommen till Mattecentrum – Mattecentrum, gratis läxhjälp i matematik för alla Räkna med äventyr När de närmar sig målet passerar de Café Lugnet, som drivs av funktionshindrade och som fortfarande kallas för Tomtens hus efter att barnen fått pepparkakor här ett år tidigare. I dungen finns redan utepedagogen Parisa Arianman och barnen från förskolan Vallmon. Hon är ute med ”sina” femåringar varje dag. På onsdagar får de sällskap i flera timmar av Anemonen. Fyra veckor i taget är det utepedagogik som gäller för barnen. 12848Skogsmatte_369.jpg Att ta sig över stenarna, från gångvägen, in i skogsdungen, är som att träda in i en annan värld. Parisa Arianman är mån om att sudda ut gränsen mellan inne- och utemiljö. – Lägg ut en vit duk på marken, be dem att leta efter ett strå, en sten, en kotte. Hon berättar om en lärare hon känner, som har samma elever som Parisa Arianman har haft tidigare. ”Gambling” på vita duken. Nöjt konstaterar Parisa Arianman att hennes tankar etsat sig fast och att det är precis så hon tycker om att jobba, lek och matematik möts. – Jag arbetar mycket med russin.

Related: