background preloader

Matildas mattegåta

Matildas mattegåta

http://urplay.se/Produkter/183842-Matildas-mattegata

Fantasibild - blandade tekniker En sak, som jag tycker är roligt, är att få eleverna att använda sig av nya tekniker och nya material. Det är så lätt att de annars fastnar i blyertsteckningar. Den här bilduppgiften görs i flera moment och kan med fördel göras lärarledd, dvs man gör det steg för steg tillsammans. Läraren gör sin bild och eleverna gör sina. Lärarens bild blir då ett stöd för eleverna, samtidigt som eleverna kan få vara med att påverka lärarens bild genom att komma med idéer. Maths Mental Maths Worksheets When a child practices mental maths maths becomes quicker and simpler = maths mastery! My girls look at their maths charts (mini office A5 maths) too much, so I made some fun worksheets for practice. These worksheets reinforce adding, subtracting, multiplying and dividing with just a few minutes practice every day.

Matte-rutor för problemlösning. Som vanligt har jag nu gjort om lite för att bättre passa min undervisning… Vi läser mattelyft här på skolan och har för en tid sedan fått ögonen på tankekartan i det materialet. Jag har jobbat på ett liknande sätt tidigare fast mer som ett papper indelat på längden som struktur för att få med allt som är tänkt i problemlösningen. Tanken med det var för att i framtiden ha samma struktur som vi lärare vill att de ska skriva högre upp i åldrarna. Nu har jag i alla fall gått i från detta och gjort men egen variant på mattelyftets idé.

Lyckas i matematik Förstelärare i Svedala Min syn på problemlösning har förändrats under min yrkestid och speciellt sedan jag för några år sedan gick matematiklyftet. Vi har, i de tre femmorna som jag undervisar i matematik, fasta problemlösningslektioner varje vecka. Problemen har oftast ingen anknytning till det arbetsområde som vi för tillfället arbetar med. Problemlösningsuppgifterna väljs istället utifrån sättet som man löser dem på. Vi arbetar oftast med liknande problem vid två tillfällen efter varandra. Eleverna arbetar alltid i par och då tillsammans med en kamrat som ligger på ungefär samma nivå kunskapsmässigt. Skapligt Enkelt matematiskt Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe Veckan innan höstlovet använde jag det nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1-3 i min klass. Bedömningsstödet är obligatoriskt i åk. 1, men frivilligt i övriga årskurser. Jag har i år en 3:a och i bedömningsstödet finns ett skriftligt prov för höstterminen i åk.3.

Välkommen till Mattecentrum – Mattecentrum, gratis läxhjälp i matematik för alla Montessoriinspirerad matematik

Related: