background preloader

Webbövningar

Webbövningar
Related:  Global Education in E-TwinningUndervisning

Resources and Downloads for Differentiated Instruction Tips for downloading: PDF files can be viewed on a wide variety of platforms -- both as a browser plug-in or a stand-alone application -- with Adobe's free Acrobat Reader program. Click here to download the latest version of Adobe Reader. Click on any title link below to view or download that file. Resources On This Page: Lesson Plans & Rubric - Reteach and Enrich Sample materials used to teach, assess, reteach, and enrich one week's fifth grade math objective: differentiating prime and composite numbers. Back to Top Tools for Data Assessment Teachers at Mesquite meet weekly with the student achievement teacher to review the most recent assessment data and plan instruction for each student accordingly. 5th Grade Math Formative Assessment Tracking Sheet Sample spreadsheet used to track student performance on each objective. Culture Websites & Readings

ESL Teacher Resources, Job Boards, and Worksheets Learning English - Home Artiklar, Länkar, Forum Navigering: >> Hem > Grammatik Välkommen till tysk grammatik på Tyskland.com På denna sida kan Du testa Dina kunskaper i tysk grammatik och med ett enkelt klick få Dina svar rättade. Det är ingen kurs i tysk grammatik, varför Du från andra källor måste ha lärt Dig grunderna. Övning 1 Substantiv – genus Övning 2 Substantiv – numerus Övning 3 Substantiv – kasus Övning 4 Verb – modala och wissen samt haben, sein och werden Övning 5 Verb – svaga Övning 6 Verb – starka Övning 7 Verb – sammansatta Övning 8 Verb – imperativ Övning 9 Adjektiv – svag böjning Övning 10 Adjektiv – stark böjning Övning 11 Prepositioner – del 1 Övning 12 Prepositioner – del 2

Stödstrukturer för perspektiv och resonemang i engelska Här kommer några strukturer för att utveckla språket i tal och skrift och få ett djupare perspektiv och resonemang i innehållet. De kan användas när eleverna ska uttrycka sig om åsikter och upplevelser. Strukturerna kan också användas som strategier för att se hur en åsikt kan förtydligas och utvecklas. Kommunikationen kan varieras och breddas om man synliggör hur man kan göra det. Idén kommer från textkopplingarna och att utveckla ditt resonemang som jag har gjort tidigare samt som en repetition inför de nationella provens muntliga del. I svenskan finns kunskapskravet resonemang men inte i engelskan men däremot så står det i det centrala innehållet att det ovan ska utvecklas och ligga till grund för undervisningen.

Education Maths Games 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). Jag följde eleverna enligt deras schema. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika. Det går inte som lärare att tro att man kan göra exakt lika i två olika klasser. Reflektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror! De flesta lektionerna jag var med på satt eleverna stilla i stort sett hela tiden. Reflektion 3: Det är jobbigt att vara koncentrerad hela tiden! Reflektion 10: Eleverna behöver sina raster.

Interaktive Spiele (A1-B1) | dafdiesunddas Ein Kommentar Artikel üben? Wortschatz oder Perfekt wiederholen? Kenntnisse in der Landeskunde auffrischen? All dies kann man jetzt mit den interaktiven Spielen auf der Seite des Goethe Instituts. Viel Spaß beim Üben! Spiel 01: Der – Die – Das Spiel 02: Deutschlandpuzzle (Bundesländer) Spiel 03: Memo-Spiel Spiel 04: Die Stadt der Sprachen Spiel 05: Kofferchaos am Bahnhof Spiel 06: Uhrzeitspiel Spiel 07: Kreuz-Kreis-Spiel Spiel 08: In einer Autowerkstatt Spiel 09: Himmelsrichtungen Spiel 10: Ostereierspiel Spiel 11: Zimmer einrichten Spiel 12: Gesichtsausdrücke Spiel 13: Kreuzworträtsel Spiel 14: Puzzlespiel Spiel 15: Zimmerschmücken Spiel 16: Länder und ihre Hauptstädte Spiel 17: Ratespiel Spiel 18: Das Rezept für einen Obstsalat Spiel 19: Zutatenspiel Advertisements Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Humanrights Channel 4 Learning - DVDs, CD-Roms and free online education resources and activities for schools

Related: