background preloader

Great Websites to Teach Anatomy of Human Body in 3D

Great Websites to Teach Anatomy of Human Body in 3D

http://www.educatorstechnology.com/2014/09/great-websites-to-teach-anatomy-of.html

Related:  KroppenhelenastromBIkroppen

Kroppen och första hjälpen Har du koll på var organen sitter i kroppen. Virtuell test på nätet. Välj mellan skelett, organ, muskler och nervsystem. Att själv få komma på vad man inte kan! Idag provade vi att använda mini-post-it-lappar när vi läste om ”Nedbrytning” i vår NO-bok. Ett arbetssätt som beskrivs i boken ”Läsdidaktik” av Astrid Roe. Hon kallar den här strategin för ”kontrollera läsningen”. Detta arbetssätt stimulerar eleverna att ta kontroll över och övervaka sin egen läsförståelse.

Pojken som inte slutade samla: Pojketiden Carl växte upp i byn Stenbrohult i Småland. Hans pappa var präst och familjen bodde i prästgården. Där fanns en stor trädgård med många blommor, för Carls pappa var väldigt förtjust i växter och trädgårdsodling. När han var fem år fick han sin första egna lilla trädgård att sköta, "Carls trädgård". Inspiration tema kroppen Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever! Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Ur det centrala innehållet, Lgr 11 omteknikochnatur Webbportalen innehåller resurser med stöd för lärare i förskola och grundskola F-6 vid undervisning i naturvetenskap och teknik. Ytterligare material kommer att läggas in kontinuerligt för att ge en breddning och en fördjupning av webbplatsens resurser. Skolverket har initierat projektet att ta fram webbportalen och står för den ekonomiska satsningen.

Matspjälkningen Animerad film om matspjälkningen En liten animerad klickbar film om matspjälkningen. Stegför steg förklaras på svenska. ”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen” Sverige är ofta riktigt bra i vinter-OS, men inte lika starka i sommar-OS. Det är inte så konstigt. Det handlar om våra prioriteringar. teknikochnatur Teckning av bakterier av en elev på Malmaskolan, Uppsala Beskrivning: I ”Kropp och Hälsa”, i åk 1-3, ska främst de yttre delarna av kroppen tas upp. Prata med eleverna om kroppens delar och låt dem beskriva med egna ord och bilder hur kroppen ser ut. Gör experiment och träna iakttagelser med syfte att eleverna ska bekanta sig med sin kropp och grundlägga en förståelse för hur den fungerar. Lär in kroppsdelarnas namn genom att exempelvis använda post-it-lappar med namn på kroppsdelar och låta eleverna ”pynta” läraren, någon kompis eller en ritad figur med lapparna.

Matspjälkningskanalen. Inledning. Matspjälkning (även digestion) är nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen. Hos däggdjur består detta av nedbrytande av mat till mindre komponenter, som kan tas upp i blodet. Nedbrytningen sker i matspjälkningssystemet (digestionssystemet). Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster.

Studiematerial - Kompis med kroppen Anmälan Din klass anmäler du här. Till anmälan Studiematerial Här finns bildserie för dig som lärare att använda vid starten av Kompis med kroppen. Årskurs 2Arbetsbok och lärarhandledning

Related: