background preloader

Pages för iPad

Pages för iPad
Related:  Ikt

iPad & flerspråkighet | IKT i Arvika Flerspråkiga appar Jag har använt apparna t ex för nyanlända barn, där kan det vara en trygghet att få höra något som sägs på modersmål. Även för flerspråkiga barn som kan svenska kan det vara kul att få höra sitt modersmål och det kan bli många roliga samtal när barnen ska förklara för mig och de andra barnen vad de säger. Här nedan finns exempel på appar där man kan välja mellan olika språk. Listan uppdaterad 2013-06-28. Här nedan har jag listat appar på andra språk än svenska och delat upp dem efter språk. Arabiska Filipino Multicultural songs fort children – ciranda ciranda – sång och kareoke Kurdiska Portugisiska Multicultural songs for children – cianda ciranda – sång och kareoke Spanska Thai Norska Ryska Brave hedgehogs – Отважные Ежики Finska Finnish Word Wizard (Ordens magi) Översättningsprogram Slutligen har jag listat appar där man kan översätta ord eller meningar. Bäst tycker jag att de fungerar: Vill du veta mer om apparna så klicka på länken så kommer du till itunes.

iMovie på iPad Igår hade alla sjuor och åttor på en temadag. Ett av passen var att lära sig iMovie på iPad tillsammans med mig. Insåg då att det hänt en del i iMovie, så jag funderade på att kanske göra en liten instruktionsvideo. Senare på dagen så satt jag och läste nya inlägg i en av alla iPad-frupperna på Facebook och där var det några som efterlyste filmredigeringsfunktioner, funktioner som jag "upptäckt" att de numera fanns i iMovie. Satte mig lite för sent igår kväll och började göra en film, och fortsatte allt för länge igår natt med att göra en film om hur iMovie på iPaden ser ut och fungerar. Den är i 2 delar: Del 1 - vi startar appen, väljer ett tema, tittar på vad de olika delarna är (granskningsruta, media-arkiv, redigeringsfält), hur man infogar videoklipp (både direkt med kameran och tidigare filmat material), ändra ordning på klippen, hur man trimmar och klipper i videoklippen, övergångar, slowmotion och frysa filmklipp, ändra ljudvolym, ändra "färgton" på klipp&bilder

Appar ML | Write to Read med iPads Ett försök att synliggöra kopplingar mellan Lgr11, litteratur, ideér till arbetssätt och stöd i appar. Ett försök att synliggöra kopplingar mellan Lgr11, litteratur, ideér tillarbetssätt och stöd i appar. Övergripande kopplingar till projektet från Lgr11 kap 1 & 2 samt syftet i ämnet Modersmål: Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Hänsyn ska tas till att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål- Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Svenska språkappar för barn | Språkträning Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska. För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Tänkt målgrupp är barn, utlandssvenskar, nyanlända, SVA/SFI. Apparna är uppdelade på områden och sorterade så att de mest populära ligger först. Är du intresserad av andra språk än svenska har vi även en sammanställning över appar som utvecklar barns modersmål. Visa fler (10+) appar › Gratis iOS Permanent och tillfälligt gratis svenska språkappar. Bolibompa · 0 kr · TV-programmet i app med barnvänlig spelare och bokstavsträning Läs mer! Minilobes Ordkronan · 0 kr · Para ihop ord med rätt bild och samla kristaller Läs mer! Guldlock och de tre björnarna · 0 kr · Interaktiv bokapp på rim Läs mer! Minilobes Bildlådan Läs mer! Boli Kamera Läs mer! Rim

Frågor och svar - Halmstads kommun Nedan finner du svar på vanliga frågor kring elevernas Ipads. Hittar du inte svaret på din fråga här så ska du i första hand kontakta din mentor. Vad är en app? App, eller applikation som det är en förkortning av, är ett program anpassat för lärplatta/Ipad/smartphone. Vad menas med Itunes -konto/Apple-id, hur skaffar man detta och varför måste man ha det? Ett Itunes-konto/Apple-id behövs för att kunna hämta eller köpa appar. Hur betalar man och köper appar till lärplattan? Eleverna som lånar Ipad av skolan får också ett presentkort (gift card) på 150 kronor. . Vilka appar ska jag ha? Listan hittar du här Vilka appar får laddas ner? Appar som laddas ner får inte strida mot skolans värdegrund. . Hur fungerar det om man som vårdnadshavare inte skriver under avtalet? Eleven kommer, oavsett om avtal skrivs under eller ej, att ha tillgång till en iPad i skolarbetet under lektionstid. Hur fungerar det med uppdateringar? Vad innebär säkerhetskopiering? Hur aktiverar jag "Hitta min iPad"? Länk...

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Vilka regler som gäller för lärare och elever som vill använda upphovsrättsskyddade bilder kan du läsa på Skolverkets hemsida. Filmer

untitled Presentera med PowerPoint En bild kan säga mer än tusen ord och vara ett väldigt bra sätt att förmedla en känsla eller uttrycka ett nyckelord. De flesta bilder på Internet får du ladda hem för privat bruk. Att använda en bild i en redovisning är däremot inte privat bruk. Därför är det viktigt att du lär dig välja de bilder som är ok att använda. De bilder du kan använda när du presenterar ett skolarbete är: Dina egna bilder ClipArt-biblioteket Bilder med tydligt uttryckt tillstånd Dina egna bilder Allra enklast för dig själv är om du har möjlighet att själv skapa de bilder du behöver. Du kan också använda egna fotografier. ClipArt-biblioteket ClipArt-biblioteket inne i PowerPoint är enkelt att använda. För att visa att du gjort medvetna bildval med hänyn till upphovsrättsliga regler rekommenderar vi att du skriver "Bilder från Microsoft ClipArt" sist i din presentation. Bilder med tydligt uttryckt tillstånd MorgueFile Creative Commons Upphovsrättsinformationen bör läggas i så nära anslutning till bilden som möjligt.

Bryter du mot lagen utan att veta om det? Bryter du mot lagen utan att veta om det? Det finns många mytbildningar om hur man får använda digitalt material på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns fritt tillgängligt. Bara för att det finns en ofantlig mängd bilder på internet kan man inte bara ”Googla” och ta en bild, det är någon som äger den. Många lärare avstår därför från att använda Internet i sin undervisning eftersom de är rädda för att göra fel. Utifrån detta skapades ett projektet ”legala handboken”. Det mesta av innehållet i ”Legala handboken” har producerats av Margareta Hellström, IKT-pedagogisk konsult och rådgivare vid KTH samt projektledare vid Unipoll AB. Länk till legala handboken Här kan du läsa om: ◾Upphovsrätt ◾Öppna lärresurser ◾Offentlighet ◾Personuppgifter ◾Yttrandefrihet ◾Sociala medier ◾Förvaltning ◾Arkivering Bli skicklig på att använda lagen rätt – testa dig själv! Länk till kursportalen Är det tillåtet att kopiera en hel bok eller visa en film? Vem äger det material som skapas? Relaterade

LIKA – it-tempen för skolan I augusti förra året skrev jag om det uppdrag SKL ett par månader tidigare fått av regeringen för att ge stöd åt kommunernas arbete med att digitalisera den svenska skolan. Den ena delen av uppdraget går ut på att skapa och leda ett nationellt forum för skolans digitalisering. Deras första uppdrag är att ta fram ett underlag till en nationell strategi, och det arbetet börjar närma sig slutet. Den andra delen handlar om att ta fram ett nationellt ramverk och ett webbaserat självskattningsverktyg. Nu är den första versionen klar och verktyget kommer att finns tillgängligt för alla 27 augusti. I det här inlägget kommer jag att titta lite närmare på det webbaserade självskattningsverktyget. Häromdagen pratade jag med Johanna Karlén, som är inlånad som projektledare på SKL året ut. – LIKA bygger vidare på It-tempen, ett verktyg som Lunds kommun utvecklat tillsammans med Lidingö stad. Akronymen LIKA står för ledning, infrastruktur, kompetens och användning – de områden som verktyget täcker.

101 iPad Tips & Tricks Use these iPad tips and tricks to do more with your iPad Air, iPad mini and every other iPad running iOS 7. This list of over 100 iPad tips and tricks is broken down by tips to help you get started, use the keyboard better, surf the web on the iPad easier, sync your photos, data and calendars as well as get the most out of your iPad with entertainment apps and services. Whether you just bought an iPad, or you’ve had one for years, these useful iPad tips and tricks will show you new ways to do more with your iPad. Most of these are already built-in to your iPad, but a few will require buying an iPad accessory, iPad apps or signing up for a service. If you want to get to know how to use the iPad like a pro with useful shortcuts that will have you typing faster, being more productive and enjoying your iPad more, this is what you need to know. Check out these 101 iPad tips that work on the iPad Air, iPad mini, iPad mini Retina, iPad 4, iPad 3 and iPad 2. Advertisement iPad Setup Tips

Vad är internet? Internet är ett globalt nätverk som kopplar samman datorer med varandra. Datoriserade apparater som smarta telefoner och surfplattor kan också kopplas upp. Både trådbunden och trådlös teknik används, men datakommunikationen följer alltid samma regler. Internet är i själva verket ett nätverk som består av miljontals underordnade nätverk. De mindre nätverken runt om i världen kopplas upp till vad man kan se som internets stamnät; internettrafikens motorvägar som binder samman länder och kontinenter. Stamnäten drivs av en mängd olika aktörer – företag, myndigheter, universitet och andra. Samarbetet mellan internetoperatörer och stamnätsoperatörer regleras i avtal som oftast innebär att den ena parten betalar en summa till den andra, men i undantagsfall har man kommit överens om att utbyta trafik utan att räkna pengar. Ofta brukar man prata om internet och webben som om det vore samma sak.

Related: