background preloader

Joanna m-My ELT rambles

Joanna m-My ELT rambles
Fun tasks and the 1st conditionalA bit about conditionals In student grammar books, conditionals are usually divided into zero, first, second, third and mixed conditionals. This post is part of a series of posts related to conditionals. Today, I am going to write about fun activities you can use with your learners when teaching what is known as the 1st conditional. 1st conditional But first, what do I mean by first conditional? My focus is on the form that appears in most ntermediate/ upper intermediate grammar books. If clause , main clauseIf + s. present/present continuous (or present perfect) , imperative/ modals/ s. future. In my opinion, the conditional is a structure that allows the teacher to use different activities which can guarantee a fun grammar lesson for the students. Things to see in London + using a London Tube map: Tell your students that they are in London. Election game: This is a game where your students have to imagine they are running for president. E.g. Related:  ELT

THE REAL TRICK: TURNING A TEST INTO A GAME | tekhnologic At the beginning of February, Svetlana Kandybovich from ELT-CATION asked me if I would design a board game template in PowerPoint for her. I had some free time and I was happy to help because Svetlana has always been so supportive of this page. However, I did ask if she would be willing to write a guest post about using the board game for tekhnologic. Luckily for me, Svetlana agreed. I hope you enjoy reading her post as much as I did! “It’s still magic even if you know how it’s done.” ― Terry Pratchett Over my rather long career as a teacher, I believe that I have received what I would consider the greatest compliment my students could ever give me. It was on the day when they learnt their final test results. “Wow! Well, not that I was entirely happy to hear my students “did not study properly”, yet it felt as the best compliment. Yet, again and again, we have no other choice but to ‘test out’ much fun of learning. The great magician Harry Houdini once said: Option 1: One player Ladder Game

Wonderful World | allatc MAIN ACTIVITIES Listening, discussion, vocabulary of animals and geographical features. SUITABLE FOR Teens and adults, Intermediate (B1) and above TEACHER’S NOTES (Click here for a pdf of the Teacher’s Notes.) Display this word cloud or make your own at Display the second word cloud, which contains the song title. Tell them to draw a grid four squares by four squares. Play the video – sound only, with the screen blank. Display or hand out a copy of the lyrics so that students can see where their words appear in the song and check new vocabulary if necessary. Put students in pairs and assign each pair two lines of the song. Give them a few minutes to come up with some ideas and then ask each pair to tell the rest of the class what images they agreed on. Now play the video so that students can compare their images with the ones used in the video. Like this: Like Loading...

WAS or WERE - the really important grammar As the word WAS is the ninth and WERE the 34th most frequent word in English it is crucial to use them correctly. You simply cannot avoid using these words, and if you make mistakes in these two words, people will think that you cannot speak English. For teachers it is important to teach this piece of grammar correctly and practise it a lot with their students. In this post, I would love to teach these two words properly. You can find here a mind map to present this grammar, an MP3 drill recording where your students can practise the forms and two games which will test your or your students’ knowledge of the grammar. Look at the mind map below and study the usage of the words WAS and WERE. Play the following recording. You can download the file by right-clicking on the following link The verbs WAS and WERE drill – download In the following quizzes you can test your knowledge of the grammar. If you want to play the game on the full screen click the button below:

Mystery Hangout med 7A Idag så Mystery Hangoutade jag och mina elever i 7A för första gången. Vi kopplade upp oss via Hangout med video och upp på storskärm. Alla elever hade tilldelats roller (allt från "greeter" till "lead thinker" till "closer") och två elever var "reporters" och tog bilder samt skrev en sammanfattning av upplevelsen. Informationen till eleverna innan var endast att vi ska få besök av en klass från någonstans i världen. Just den här gången så blev det Sverige. Här följer Dennis rapport och Nataschas bilder om 7A Mystery Hangout: Kvart i tio kopplade vi upp mot den andra skolan och började ställa ja/nej-frågor för att få reda på var de befann sig. Eleverna var mycket förväntansfulla innan själva händelsen och i reflektionerna efteråt uttryckte eleverna att det var nyttigt och utmanande att tvingas prata engelska HELA TIDEN. ********************************************************************************* Bilaga: Dessa frågor utgick vi ifrån: Examples of Yes or No questions

Blog de Cristina | A NEW LANGUAGE MEANS ANOTHER VISION OF LIFE Elever som pratar grammatik – lärande på djupet | Mias klassrum Så har jag ännu en gång kört på samma koncept för grammatik, inspirerat av Dylan Wiliam, fast den här gången på engelska. Vilka härliga samtal det blir, eleverna emellan! Grundupplägget är att de får börja med några flervalsalternativ. Vilken mening av dessa fyra är korrekt? Eleverna svarar med fingrarna och får sedan förklara sina val. Därefter följer en mening som ska översättas från svenska till tyska. Slutligen får en från varje grupp skriva gruppens variant på tavlan, varpå vi ser vilka skillnader som finns och jag som lärare kommenterar och korrigerar eventuella fel. Som lärare behöver jag inte rätta något efteråt, men jag måste lägga lite tanke på mina exempel. Här hittar du den presentation jag använde för år 9 i engelska.

sobloggalfa | SOblogg Nu är det dags för terminens sista riktade skrivning och bedömningsuppgift. Denna gång ska ni få blicka bakåt, fundera kring nutiden och kanske kunna sia in i framtiden…Rubriken är: En gång – men aldrig mer? I denna riktade skrivning kommer du få resonera kring orsakerna till att nazistpartiet kunde ta makten i Tyskland – vad var det som gjorde att 14 miljoner tyskar röstar fram Hitler och nazistpartiet i ett demokratiskt val? Utifrån detta resonemang vill jag att du jämför situationen i Tyskland under 20-30 talet med nutidens Sverige och Europa. I ditt resonemang får du också gärna ta med tankar kring framtiden. Följande punkter kan vara till hjälp: den politiska och ekonomiska situationen i Tyskland under 1920- och 30-talenHitlers egenskaper och beslutidéer och värderingar som fanns i det tyska samhället Några hjälpmeningar för att komma igång: Tänk på att: Du kommer få visa och jag kommer bedöma din: Analysförmåga: Du visar hur olika orsaker hänger samman och förstärker varandra

My English Printable Worksheets Grammar Bytes! Grammar Instruction with Attitude Grammar Instruction with Attitude Home • Terms • Exercises • MOOC • Handouts • Presentations • Videos • Rules • About • Shop • Feedback ©1997 - 2019 by Robin L. SimmonsAll Rights Reserved. valid html untitled Burcu Akyol's Blog Common mistakes in present tenses in English %%page | Games to learn English Present simple and present continuous are easy tenses to learn in English. However, as simple as they are, there are still many students who make mistakes in these English tenses. For this post I have collected the most common mistakes my students make. I believe it is much better to learn from the mistakes others make than to make them yourself and feel stupid. ADVERT: I have included the following activities in this post to help your students avoid mistakes in present tenses: a mind map, a worksheet, an online game on present tenses and an online quiz. The sentence in the white fields are the mistakes, in the blue fields there are the corrected sentences and at the end, there are explanations. Present tense – online quiz I have prepared two online quizzes this time. The second is an online quiz in which the students should fill in the verbs in the correct form of the present tense. Present tenses – online quiz ADVERT: Present tense – worksheet Present tenses – download

Reading Shakespeare: Making it a Living Experience | ELT-CATION “Nothing worth having comes easily. The enjoyment kicks in when you really start to get it, when you finally meet William Shakespeare on his own turf and his language begins to open new doors in your consciousness”. Joseph Smigelski This lesson is designed around Shakespeare’s Sonnet 29. Students watch a short film with no sound and speculate about the story it tells, read the Sonnet and discuss its meaning. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Source: No Fear Shakespeare Step 5. Step 6. Step 7. Step 8. Step 9. Enjoy and happy teaching! Like this: Like Loading...

My English Blog

Related: