background preloader

Mind Mapping Software: Mind Maps

https://www.mindmeister.com/

Related:  PlaneringIKTIT resurser

Framtidens Läromedel - SYD Nu är det bara drygt en vecka kvar till konferensen Framtidens Läromedel STHLM 2015 går av stapeln. Den kommer att vara i Quality Hotel Friends på Råsta strandväg 1 i Solna. Hitta dit från Stockholms Centralstation Ta pendeltåg 36 mot Märsta och stig av på Solna station. Följ sedan skyltning mot Friends Arena. Självrättande test med Flubaroo – Mikael Bruér För den som kommit så långt att den börjat digitalisera prov eller test blir det snabbt frustrerande att gå igenom kalkylarken för att få koll på vad eleverna kan, särskilt om det faktiskt i många fall är upplagt för frågor med ett eller flera svarsalternativ och på så vis går att få självrättat. Lösningen här är tillägget Flubaroo, ett gratisverktyg som gör Google forms självrättande. Flubaroo är dock mer än bara ett verktyg för rättning. Det kan också beräkna genomsnitt, medelpoäng per fråga, varna för låga poäng och visa fördelningen. Dessutom går det få resultaten automatiskt skickade till eleverna varje gång de gjort ett test. det går också skicka individuell feedback till varje elev beroende på deras resultat.

IT-handbok, systemförvaltningsplan IT-enheten har det strategiska ansvaret för utvecklingen av IT-användningen vid universitetet med syfte att studenter och personal ska ha tillgång till en ändamålsenlig infrastruktur och att universitetets verksamhetsprocesser stöds på ett tillfredsställande sätt. Information till universitetets anställda i frågor som rör IT, data och tele finns på anställdawebben. IT-support Är du anställd eller student och vill anmäla ett fel, få supporthjälp eller beställa en tjänst kontakta ITS servicedesk via formulär. Skapa digitala lärresurser Du har säkert många gånger anpassat lektionsmaterial efter dina elevers behov. Vi ger dig råd om vad du kan tänka på när du gör digitalt material för undervisningen. Du får också tips på användbara verktyg och resurser.

Gustafssons SO: Stöd i undervisningen del 2: Stödmallar Ett bra sätt att ge elever stöttning är att använda stödmallar. Det hjälper eleverna att organisera sin kunskap och det stöttar eleverna när de ska göra en analys. Jag märker också att när jag ger ut stödmallar så fyller alla elever i dem, även elever som vanligtvis inte antecknar under lektionerna. Den person som fört ut idéerna om stödmallar, till mig i varje fall, är Göran Svanelid. Han skriver om dem i sin bok ”De fem förmågorna i teori och praktik”. Tidigare har jag använt någon stödmall då och då, men nu använder jag dem mer systematiskt och i alla moment i alla ämnen och de är mycket uppskattade av eleverna.

Förtroendekapital är hårdvaluta på webben Om Cory Doctorow får bestämma har vi snart besegrat döden, bor i Disney World och slipper arbeta. Och den enda valuta vi behöver är vårt rykte. Okej, okej, det är förstås hans kultförklarade och internetpublicerade bok ”Down and Out in The Magic Kingdom” som vi talar om.

Hem - Samarbeta smartare - LibGuides at Linnéuniversitetet See guide in English. Detta är en guide till digitala verktyg som du kan ha nytta av i dina studier. Vi ger bara ett axplock och det finns säkert många bra verktyg som inte finns med här. Alla verktyg är gratis men vill du ha flera finesser och bättre lagringskapacitet har de flesta även en betalversion. Framgångsrika skolor där IKT spelat en avgörande roll för att utveckla lärandet Under BETT förra veckan åkte jag ut på två studiebesök utanför London. Det ena gick till Hurstpierpoint Collage i West Sussex och det andra gick till Bohunt School i Hampshire. Syftet med studiebesöken var dels att se hur dessa skolor använder den moderna tekniken i lärandet och dels att höra om de nya visioner och det målinriktade arbete som gjort att dessa skolor kunnat vända från att ha varit medelskolor (resultatmässigt) till att bli bland de främsta i England.

Fem sätt att mäta en webbredaktör En webbredaktör är mer än en stödfunktion. Webbredaktören kan skapa affärer. På intranätet skapar en bra redaktör effektivitet och produktivitet. Webb och intranät är för viktiga för att ha redaktörer som är nöjda med att ”lägga ut” information och nyheter. IKT i språkundervisningen (Stockholm) 2015-04-16 Datum: 2015-04-16 Omfattning: flera dagar Plats: Stockholm Är du en skicklig lärare i engelska och moderna språk? Använder du informations- och kommunikationsteknik (IKT) i din undervisning och kan ge inspiration till andra lärare? Lärartycket #33 Bloggstafett Det här inlägget är en del av Lärartycket, den bloggstafett som den fantastiska Anne-Marie Körling initierat och där lärare över hela Sverige tycker till om sitt yrke. Jag tar över stafettpinnen från Karin Sönnerås och tar tillfället i akt att tycka till om tidsbristen i yrket och hur jag gör för att ändå få tid över för reflektion och utvecklingsarbete. Var är repet? Jag vet inte om det är sant men någon gång har jag hört att det i japanska bilfabriker finns ett rep som vilken arbetare som helst kan dra i för att stoppa det löpande bandet.

Utbilda dig själv och arbetslaget Så här använder du den digitala utbildningen ”MIK för mig”! Varför är det så lätt att uttrycka hat på nätet? Hur kan vi se igenom propaganda? Vilka metoder används för att påverka oss? Den digitala utbildningen ”MIK för mig” vänder sig till lärare och skolbibliotekarier och belyser en mängd frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet.

Om det flippade klassrummet Flipped classroom, flip teaching, backward teaching, reverse instruction och flippat klassrum. Kärt barn har många namn. Men vad är flippat klassrum?

Related: