background preloader

Google Forms - Google Drive's Hidden Gem

Google Forms - Google Drive's Hidden Gem

Om kalenderresurser (rum osv.) - Google Apps Hjälp Den här funktionen är inte tillgänglig i den gamla kostnadsfria utgåvan av Google Apps. En kalenderresurs är allt du schemalägger som inte är event. Det vanligaste exemplet är ett konferensrum. Så här skapar och hanterar du resurser: Skapa resurser När du skapar resurser rekommenderar vi särskilda namngivningsregler som gör det enkelt för användarna att hitta resurserna. Relaterade ämnen Boka Lotus Notes-resurser från Google Kalender

Google-verktyg Google tillhandahåller många verktyg som kan vara användbara för undervisning och administration. Denna sajt är till för dem som behöver hjälp med att komma igång med att arbeta med Google-verktyg. Genom att få eleverna att använda Google-verktyg, speciellt Google Dokument kan vi bli kvitt en hel del "filadministration". För att kunna använda Google-verktygen behöver du en Google-användare. YouTube är en webbplats för att ladda upp videofilmer. Jag är fortfarande lite skeptisk vad gäller Hang-out i och med att tekniken "laggar" så mycket och kvalitén är så pass "dålig". Instruktion Google kalender (Marie Linder) Klicka här. Detta är mycket likt Power Point och kan med fördela användas på samma sätt. Därefter blir du ombedd att välja tema (alltså layouten på din presentation). Bra att kunna: Klicka HÄR för att läsa mer om Googles presentationsverktyg. Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar - se Jonis exempel på ett formulär som används i utvärderingen av en kurs.

Related: