background preloader

Språkutvecklande arbete med begrepp

Språkutvecklande arbete med begrepp
Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO! Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar. Tanken är att eleverna ska känna igen sig och så småningom kunna arbeta självständigt med begreppskorten. Med tiden kommer vi att fylla på våra lådor med begrepp och jag tänker att det blir en perfekt repetition att ta fram gamla kort och arbeta med dem. Related:  NO

Viktigt börja tidigt med NO-texter – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. För tre år sedan blev hon antagen till Nationella forskarskolan i läs- och skrivutveckling. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter. – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap. I studien följde Annika Mindedal ett fysiktema om magnetism i en femteklass. – Studien är begränsad, men den säger ändå en del om vikten av text. Eleverna i undersökningen var intresserade och aktiva, läraren väl förberedd och entusiasmerande. Klassen använde ingen lärobok under fysiktemat.

Material ger stöd för inkludering Nu finns ett nytt webbaserat material som ger stöd i förändringsarbete mot mer inkluderande arbetssätt. Med inkluderande arbetssätt menas att verksamheten erbjuder aktiviteter där alla elever kan delta och vara delaktiga på sina villkor, utan att någon utestängs. Materialet är framtaget för att ge stöd åt beslutsfattare i deras arbete att utveckla inkluderande arbetssätt i verksamheten. Målgruppen är exempelvis kommunledning, skolhuvudman, skolledare och pedagoger och kan även användas inom lärar- och skolledarutbildningar. Ger en samlad bild – Genom det här materialet får man en samlad bild av de dokument och underlag som stödjer inkludering, säger Agneta Gustafsson, samordnare för internationella kontakter på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Materialet ger förutom en samlad bild även exempel på hur man kan arbeta för att främja inkluderingsarbete och inspirera till diskussion. – Det finns ett frågebatteri med diskussionsfrågor i materialet. Framgångsrika exempel

Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. Deras upplevelser av och kunskaper om kraft och rörelse i dessa situationer blir en resurs i fysikundervisningen. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. Diagnostiskt material

lararmalin Free Printable Timeline Template and Activity Inspired by Montessori When I visited a few Montessori schools for my son last fall, I fell in LOVE with the personalized timelines the children created that spanned the hallways. Teaching sequencing and passage of time to young children is a difficult concept, and Montessori’s use of timelines truly reinforces the abstract concept of time a concrete way for children. This timeline activity would also be a great culminating project for the months of May and June when we are wrapping up our academic years. We’ve included, in this FREE activity, both the timeline template and the age labels (spanning from birth-age 15). Here are your free downloads (personal/classroom use only, please). Download here: timeline activity printables Download here: timeline labels (birth-age 15) Stay connected with us at The Classroom Creative:Take the time to make timelines!

Att undervisa i lässtrategier för förståelse : Högstadiet - Barbro Westlund - Bok (9789127135994) Bara för att man kan läsa flytande är det inte säkert att man förstår vad man läser. Syftet med läsningen är för många elever något av en gåta trots att de kan koda av orden och har läsflyt. Av största vikt är lärarens undervisning i målinriktade och flexibla strategier för förståelse. Målen för läsningen av varje text måste presenteras tydligt för eleverna. Varje bok inleds med ett teoretiskt avsnitt som reder ut skillnaden mellan strategier och färdigheter och var forskningen står i dag, och kopplar också teorin till praktiken. Böckerna beräknas utkomma våren 2014. + Visa hela texten - Visa kortare text Kundrecensioner Boken har inte släppts än och kan därför inte recenseras. Fler böcker av Barbro Westlund Bloggat om Att undervisa i lässtrategier för förståelse : Högst...

Förskoleburken: Veckans pinterest: rymden Rymden är ett fantastiskt roligt tema att jobba med och barnen brukar bli väldigt engagerade och brukar faktiskt veta väldigt mycket om planeter och dylikt redan innan man börjar. Här är lite tips på material, pyssel med rymdentema. Följ mig gärna på Pinterest! Gör solsystemet av flirtkulor! En annan variant av solsystemet, gjort i papper från Martha Stewart Läs fakta om planeter och stjärnor från Unga fakta Massa olika rymdenpyssel från No time for flashcards Använd toapapper för att se hur långt bort planeterna ligger från Beekers and bumblebees blog Kort med planeter och andra rymdengrejer på från Amazing space Färgläggningssidor med planeterna från Universe today Klipp ut planeterna från Sprout online För mer inspiration, kolla in tidigare rymden-inlägg!

Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Det är solens dragningskraft som håller fast planeterna i deras banor. Solen är egentligen en stjärna. Gravitation En av de viktigaste naturkrafterna i universum är gravitationen. Samma kraft håller kvar månarna runt planeterna. Man vet inte riktigt hur gravitationen uppstår. Eftersom månen är mindre än jorden är gravitationen mindre. Här kan du räkna ut hur mycket du väger på andra himlakroppar:www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/? Astronauter Hur är livet som astronaut? För att kunna bli astronaut måste man ha nästan perfekt hälsa. Det är viktigt att astronauterna bygger upp sina muskler. Hur funkar det i rymden? Väl uppe i rymden är allting tyngdlöst. De enklaste vardagssysslor blir svåra i rymden. Hur gör man om man måste gå på toa?

Related: