background preloader

Diskussionsunderlag-bild.pdf

Related:  checklistor

Klassrumsregler | Mitt öppna klassrum Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster Ljudkort från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem!

Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många. Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Paketet är uppbyggt kring fyra filmer med tillhörande läsanvisningar och diskussion. Arbetet med studiepaketet kan, efter en inledande planering, med fördel genomföras under fyra tillfällen. Samtalen kommer troligen att bli bättre om du och dina kolleger tillsammans har fått reflektera över nuläget, en självskattning inför diskussionerna. Förslag till frågeställningar: Hur skapar ni en likvärdig undervisning för en elev med funktionsnedsättning? Sammanställ frågor och funderingar för att få en bild av vad som bör bli er skolas fokus i diskussionerna och kompetensutvecklingen.

Examples of learning intentions The learning intention is expressed in terms of knowledge, understanding and skills, and links directly with the relevant curriculum document. The design of learning intentions starts with the answers to these questions. What do I want students to know? A certain challenge exists for teachers in translating the knowledge, understanding and skills of a published curriculum into learning intentions whose language is accessible to their students, but time spent on this preliminary step is in itself excellent professional learning. Some schools have made this 'unpacking' of the curriculum a focus of teacher meetings. Learning intentions that focus on knowledge Thinking about the different kinds of knowledge, and being specific about the kind of knowledge that is required in a particular situation, will help teachers design their learning intentions.They consider, for instance, Learning intentions that focus on skills Learning intentions that focus on understanding

Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan! För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker. Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO. Men allvarligt talat – hur kittlar det elevens huvud? Inte heller säger väl hjärnan: – Hej hopp det här låter kul” om vi skriver – slå upp boken på sidan 47 och läs för dig själv till sidan 54 och svara därefter på de fantastiska frågorna på sidan 55! Hellre döpa lektionerna: Lektionen om ”den osynliga ingrediensen!”

The Other 21st Century Skills: Educator Self-Assessment Chartkamp–I think I understand what you are saying, but in any scenario, someone, or something will spur the impetus for learning to occur. We could have a toddler go about and learn the world from scratch, but I don’t think anyone would say that is as efficient and as effective as a “parent” facilitating, or at least providing for a safe environment. And the better the parent, the more effective the toddler will be at contributing to the learning within the community as he/she progresses. Can you describe what you mean by informal learning? Så lappar du ihop arbetsplatsträffen | Chefen i fokus På arbetsplatsträffen ska medarbetarna bjudas in till dialog och delaktighet. Det är i alla fall tanken, men de flesta har suttit på arbetsplatsträffar där det inte blivit som det är tänkt. Nyckeln är noggrann planering. Gör det själv Att leda arbetsplatsträffar, eller APT, så att alla blir engagerade och aktiva är långt ifrån lätt. – Du ska skapa en helhet samtidigt som alla enskilda måste få utrymme och komma fram. Arbetsplatsträffen ingår som en del av överenskommelsen mellan arbetsgivaren å ena sidan och personal och fackförbund å andra sidan. samverkansavtalet men träffarna ska vara en del av den ­löpande verksamheten. – Delaktighet skapar motivation och en ansvarskänsla och forskningen har visat att delaktighet även minskar stress. Men hur gör man då för att få träffarna att fungera som det är tänkt? – Våra hjärnor behöver tid för att bearbeta. Den andra aspekten är innehåll. – Det är bra att jobba med teman och ta ett ämne ordentligt, åtminstone några gånger per år.

Educational Technology and Mobile Learning: A Very Good Checklist for Assessing 21st Century Learning Skills January 29, 2015 Here is another great resource from Dr. Jackie Gerstein, one of our favourite EdTech bloggers. Jackie designed this beautiful chart featuring 12 attributes and skills that teachers should tend to in their instruction. You can use it as a self-assessment checklist to help you evaluate your teaching practice. What I like the most about this chart is the fact that it emphasizes the social and affective component in learning, something which is often overlooked in today’s digitally-focused learning paradigms. Jackie's set of attributes featured in this chart chime in with Giroux's view of education as a way of producing citizens who are 'critical, self-reflective, knowledgeable and willing to make moral judgements and act in a socially responsible way.' Check out Jackie's original post to access more resources and links accompanied with this chart.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). Jag följde eleverna enligt deras schema. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika. Det går inte som lärare att tro att man kan göra exakt lika i två olika klasser. Reflektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror! De flesta lektionerna jag var med på satt eleverna stilla i stort sett hela tiden. Reflektion 3: Det är jobbigt att vara koncentrerad hela tiden! Reflektion 10: Eleverna behöver sina raster.

Professional Learning That Matters 10 Keys to Making Professional Learning Meaningful By Samantha Cleaver Chances are, as you look at your calendar of scheduled professional learning days, you aren’t overcome with excitement. But, as the Common Core State Standards become the norm, the new standards and the expectations around problem solving and critical thinking are prompting a new look at teacher development. The biggest challenge in teacher development isn’t teaching teachers something new, but ensuring that knowledge and skills are applied in the classroom. Keys to Strong Professional Learning Fred Hang, Great Books Foundation senior consultant, has a simple litmus test for professional development, “Don’t bore me, don’t waste my time, and don’t talk down to me.” You Do the Heavy Lifting Similar to an ideal classroom in which students are doing the heavy lifting, in an optimized training, you’ll be doing the work.

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor. Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Men framför eleverna gör han som han brukar. De håller på med religion och idag ska de arbeta med religiösa högtider. – Vilka högtider finns, och varför firar man dem? Längst bak i klassrummet sitter hans kollega Malin Edroth och antecknar. – Vad gör du, undrar en av eleverna. – Mer eller mindre, ler Malin Edroth. Malin Edroth och Lars Strindelius delar på mentorskapet i klassen och känner både eleverna och varandra väl. – Man ser ju sig själv när man tittar på andra, säger Malin Edroth. När Lars Strindelius har avslutat lektionen går Malin Edroth igenom punkt för punkt vad hon har sett. – Den återspeglar sig både innan, under och efter lektionen. Det visar sig att de två gör tvärtemot varandra på vissa punkter, så det diskuterar de.

Related: