background preloader

Vattenmannen & Speed

Vattenmannen & Speed

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Mitt Vatten Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode I alla tider har människan använt sig av kemi för att klä upp sig och att göra sig fin. Mars: Energi och klimat

World Sunlight Map Watch the sun rise and set all over the world on this real-time, computer-generated illustration of the earth's patterns of sunlight and darkness. The clouds are updated daily with current weather satellite imagery. The Mercator projection used here is one way of looking at the spherical earth as a flat map. Also available is a semi-realistic view of dawn and dusk from far above the Earth, a look at the moon, and information about how this works. Fråga Professor Vatten - Vattenbild Professor Vatten Startsida Alla bilder Sommarvatten Vintervatten Vatten & människan Havet Vattnets kretslopp Livet i sjön VattenBild Solens ljus består av olika färger.

Kemi | camillaslarblogg I NO är målet att lära eleverna hur man genomför systematiska undersökningar och laborationer/experiment. Jag har gjort några planscher som jag har uppsatt i klassrummet. Lär dig tänka som en vetenskapsman är tanken att vara strukturen i laborationsrapporten/förklarande genren. Punkterna för en bra detektiv har jag tagit från läromedlet PULS Grundbok Fysik och Kemi för åk 4-6 av Staffan Sjöberg och Birgitta Öberg. Tycker du att planscherna är bra så kan du ladda ner dem här Lär dig tänka som en vetenskapsman och En bra vetenskapsdetekt I Kemi planerar jag efter genrepedagogikens cirkelmodell. Fas 1/Fas 2 Bygga upp egen gemensam bas samt modellerar laborationsrapportenVi tar reda på vad vi kan genom VÖL-tabell. Vi läser också beskrivande texter utifrån CORI-modellen eller T.H.I.E.V.E.S-modellen. Vi slår ihop Fas 1 och 2 i cirkelmodellen i arbetet med att skriva laborationsrapporter. Pedagogisk planering kemi kan du läsa i länken. Kemins ursprung Partikelmodellen Vattnets kretslopp

Ice melting and evaporating - Stock Video Clip K001/0886 Credit: ANIMATE4.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY Caption: Animation of ice melting into liquid water, and then turning into vapour. At the start, the ice exists in a regular hexagonal crystal lattice, with the hydrogen atoms (white) on each water molecule forming hydrogen bonds (blue lines) with an adjacent oxygen atom. This regular arrangement makes ice occupy a larger volume than liquid water. After a pulse of heat (red), the lattice breaks down, as the molecules gain enough energy to disrupt the hydrogen bonding, forming liquid water. Release details: Model release not required. Keywords: 20 seconds or greater, animated, animation, change, changing, chemistry, crystal, crystalline, density, education, educational, evaporating, evaporation, frozen, gas, h2o, heating, hydrogen bonding, ice, lattice, liquid, melt, melting, molecular, molecule, phase, physical, physics, science, solid, state, states, structure, vapour, warming, water

Matens kemi - undervisningsstöd Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras. Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. En orsak är att kunnande i kemi bygger på att eleverna förstår vad andra människor menar och att de själva kan uttrycka sig i frågor som rör kemi. I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Eleven som samhällsmedborgare Ur en demokratisk synvinkel är det betydelsefullt att eleverna lär sig att formulera och granska argument. Mat utifrån ett kemiperspektiv Matens kemi handlar om mat utifrån ett kemiperspektiv. Gå direkt till: Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9

Related: