background preloader

Vattenmannen & Speed

Vattenmannen & Speed

Mitt Vatten Lär om vatten - lektioner och tävling - Svenskt Vatten Som stöd till undervisningen om vatten erbjuder Mitt Vatten - Sveriges kommuner för rent vatten, ett roligt och inspirerande utbildningsmaterial, som består av faktakunskap, frågequiz, experiment. Inför Världsvattendagen 22 mars* 2015 kan klassen även vara med och tävla i Kretsloppstävlingen. Visste du att vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i? Det kommer inget nytt vatten. Utbildningsmaterial "Många tar rent vatten" för givet och har aldrig funderat över varifrån kranvattnet kommer. - Varifrån kommer ditt kranvatten? Dessa frågor och många fler får du och dina elever svar på i Mitt Vattens utbildningsmaterial; faktakunskap, experiment och frågequiz. * Med Världsvattendagen vill FN öka medvetenheten om vattnets betydelse för alla på jorden, årets tema är vatten och hållbar utveckling. Tack för alla fantastiskt fina tävlingsbidrag. Utöver vinnarna vill vi särskilt lyfta fram två hedersbidrag:

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Fråga Professor Vatten - Vattenbild Professor Vatten Startsida Alla bilder Sommarvatten Vintervatten Vatten & människan Havet Vattnets kretslopp Livet i sjön VattenBild Solens ljus består av olika färger. Fr ga Professor Vatten - FAQ Vanliga frågor och svar 1) Vad är vatten? Svar: En vattenmolekyl består av två väteatomer och en syreatom. Vattenmolekylen har en sida som är positivt laddad och en som är negativt laddad, vilket leder till att vattenmolekylerna har bindningar mellan varandra. Detta syns bl a på den ytspänning som finns i en vattenyta. Vatten som vi ser, t.ex. i sjöar eller glas eller som regndroppar, består av en massa vattenmolekyler. Ett glas vatten innehåller ca 5000000000000000000000000(!) Fråga professor vatten finns på Uppsala vattencentrum

World Sunlight Map Watch the sun rise and set all over the world on this real-time, computer-generated illustration of the earth's patterns of sunlight and darkness. The clouds are updated daily with current weather satellite imagery. The Mercator projection used here is one way of looking at the spherical earth as a flat map. Also available is a semi-realistic view of dawn and dusk from far above the Earth, a look at the moon, and information about how this works. Ice melting and evaporating - Stock Video Clip K001/0886 Credit: ANIMATE4.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY Caption: Animation of ice melting into liquid water, and then turning into vapour. At the start, the ice exists in a regular hexagonal crystal lattice, with the hydrogen atoms (white) on each water molecule forming hydrogen bonds (blue lines) with an adjacent oxygen atom. This regular arrangement makes ice occupy a larger volume than liquid water. After a pulse of heat (red), the lattice breaks down, as the molecules gain enough energy to disrupt the hydrogen bonding, forming liquid water. Release details: Model release not required. Keywords: 20 seconds or greater, animated, animation, change, changing, chemistry, crystal, crystalline, density, education, educational, evaporating, evaporation, frozen, gas, h2o, heating, hydrogen bonding, ice, lattice, liquid, melt, melting, molecular, molecule, phase, physical, physics, science, solid, state, states, structure, vapour, warming, water

Filmer om Kemi & Fysik I den här filmen undersöks vattnets egenskaper när det är i fast, flytande och gasform.Videoklipp från YouTube av PlastKemiföretagen Illustrerad film som visar storleksordningen på planeterna i vårt solsystem Enkla experiment som handlar om tyngdpunkt.Videoklipp från YouTube upplagt av PerCarina Enkla experiment som visar att luft tar plats.Videoklipp från YouTube upplagt av PerCarina

Related: