background preloader

Vattenmannen & Speed

Vattenmannen & Speed

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode I alla tider har människan använt sig av kemi för att klä upp sig och att göra sig fin. Mars: Energi och klimat

Lär om vatten - lektioner och tävling - Svenskt Vatten Som stöd till undervisningen om vatten erbjuder Mitt Vatten - Sveriges kommuner för rent vatten, ett roligt och inspirerande utbildningsmaterial, som består av faktakunskap, frågequiz, experiment. Inför Världsvattendagen 22 mars* 2015 kan klassen även vara med och tävla i Kretsloppstävlingen. Visste du att vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i? Det kommer inget nytt vatten. Utbildningsmaterial "Många tar rent vatten" för givet och har aldrig funderat över varifrån kranvattnet kommer. - Varifrån kommer ditt kranvatten? Dessa frågor och många fler får du och dina elever svar på i Mitt Vattens utbildningsmaterial; faktakunskap, experiment och frågequiz. * Med Världsvattendagen vill FN öka medvetenheten om vattnets betydelse för alla på jorden, årets tema är vatten och hållbar utveckling. Tack för alla fantastiskt fina tävlingsbidrag. Utöver vinnarna vill vi särskilt lyfta fram två hedersbidrag:

World Sunlight Map Watch the sun rise and set all over the world on this real-time, computer-generated illustration of the earth's patterns of sunlight and darkness. The clouds are updated daily with current weather satellite imagery. The Mercator projection used here is one way of looking at the spherical earth as a flat map. Also available is a semi-realistic view of dawn and dusk from far above the Earth, a look at the moon, and information about how this works. Kemi | camillaslarblogg I NO är målet att lära eleverna hur man genomför systematiska undersökningar och laborationer/experiment. Jag har gjort några planscher som jag har uppsatt i klassrummet. Lär dig tänka som en vetenskapsman är tanken att vara strukturen i laborationsrapporten/förklarande genren. Punkterna för en bra detektiv har jag tagit från läromedlet PULS Grundbok Fysik och Kemi för åk 4-6 av Staffan Sjöberg och Birgitta Öberg. Tycker du att planscherna är bra så kan du ladda ner dem här Lär dig tänka som en vetenskapsman och En bra vetenskapsdetekt I Kemi planerar jag efter genrepedagogikens cirkelmodell. Fas 1/Fas 2 Bygga upp egen gemensam bas samt modellerar laborationsrapportenVi tar reda på vad vi kan genom VÖL-tabell. Vi läser också beskrivande texter utifrån CORI-modellen eller T.H.I.E.V.E.S-modellen. Vi slår ihop Fas 1 och 2 i cirkelmodellen i arbetet med att skriva laborationsrapporter. Pedagogisk planering kemi kan du läsa i länken. Kemins ursprung Partikelmodellen Vattnets kretslopp

Matens kemi - undervisningsstöd Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras. Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. En orsak är att kunnande i kemi bygger på att eleverna förstår vad andra människor menar och att de själva kan uttrycka sig i frågor som rör kemi. I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Eleven som samhällsmedborgare Ur en demokratisk synvinkel är det betydelsefullt att eleverna lär sig att formulera och granska argument. Mat utifrån ett kemiperspektiv Matens kemi handlar om mat utifrån ett kemiperspektiv. Gå direkt till: Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm).

Related: