background preloader

Classroom Management

Classroom Management
Related:  LedarskapTeaching Young Learners

"Signalera att det här är superviktigt" Det var många som ville lyssna på föreläsningen ”Ordning i klassen - när läraren leder”. Ledarskap i klassrummet tycks vara ett ämne som berör. – För att eleverna ska lyckas i skolan är det jätteviktigt att lärarens ledarskap och undervisning fungerar bra. Och som lärare ska vi både undervisa och fostra så att vi gynnar barns och ungas utveckling mot mognad och ansvarstagande, säger Eva Larsson. Många elever har svårt att komma till ro. – Elever vill att läraren ska leda, de vill ha lärare som bryr sig och som sätter gränser. Eva Larsson är lärare och har också arbetat som rektor. – Det jag ser, om jag ska generalisera, är att när det inte fungerar i ett klassrum så handlar det om att läraren inte lyckas stå för sin undervisning. – Det har stor betydelse för elevernas motivation att det finns en chef för ämnet och undervisningen. Ett tips Eva Larsson brukar ge lärare när klassen inte fungerar är att regelbundet prata enskilt med eleverna, medarbetarsamtal kallar hon det.

10 Ways to Sabotage Your Classroom Management By Jennifer Gonzalez You know the basics: Establish clear rules and consequences, be consistent, keep students engaged. But even with all that in place, the small things you do could be wreaking havoc on your whole system. Here are some habits you might have developed that are messing with your classroom management, along with more effective alternatives. 1. This was a big problem for me. Alternative: Make a conscious effort to hold a neutral, “on-task” facial expression when you need your class to be focused. 2. Addressing student misbehavior in a public way risks embarrassing the student, and if she is prone to being oppositional, she’s likely to talk back and dig herself into a deeper hole. Alternative: Whenever possible, address off-task behavior in private. Others just speak in a quiet voice by the student’s desk or call the student up to their own. 3. So many behavior problems start with students simply not understanding what they are supposed to do. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

6 Professional Opportunities for Learning More About Classroom Design! 6 Professional Opportunities for Learning More About Classroom Design Back to school is always an exciting time filled with rich opportunities to learn and share with colleagues, grade level teams, and friends in your professional learning network. Because of the extremely busy time of year, this post will be short and to the point. Tonight, I'm hosting two opportunities for professional learning. I'll share that information below (during the Twitter chat, I'll even be giving away two interactive white board systems and a document camera - compliments of the fantastic company, IPevo)! My first post for the back to school year on Scholastic pushed live this morning, and I'm hosting a NEW challenge on ClassroomCribs.com with two of my dear friends. Innovations & Conversations with Steven W. Join Steven for the next installment in the series. Tuesday, August 19, 7:00p.m. #TeacherFriends LIVE Chat on Twitter Time: 9pm Eastern tonight - August 19th 2014 on Twitter 3 Quick Classroom Design Tips

Relationers betydelse för undervisning och lärarkompetens - Malmö högskola NY PROFESSOR: Förhållandet mellan lärare och elev och hur den påverkar undervisningen är något som fångat Jonas Aspelin. Framöver vill han borra djupare i just relationers betydelse kopplat till lärarkompetens och hur lärarkompetens växer fram i relationer. Jonas Aspelin har under många år forskat om relationell pedagogik och hur goda relationer påverkar elevers lärande, utveckling och studieresultat. — Idag när jag undervisade lärarstudenter som går sista terminen talade vi om känslors betydelse i lärares arbete. Studenterna menade att de knappast talat om detta i utbildningen vilket förvånade mig mycket, säger Jonas Aspelin. Hur började det hela? Sedan dess har det hänt massor och det finns alltmer empirisk och teoretisk forskning som handlar om relationers betydelse för lärande och prestationer både nationellt och internationellt. Ser man på den nyblivne professors produktion av böcker och artiklar förstår man också att mycket hänt. Text: Helena Smitt

06-44-2-b.pdf 8 Ways For Teachers To Save Time In The Classroom 8 Ways For Teachers To Save Time In The Classroom by Lila Daniels, onlineschools.com Teachers think about a lot during the course of a school day — from planning lessons tied to the core curriculum to making sure Jimmy gets home on the right bus. One thing teachers often do not think about is saving themselves time, but they should. You may feel like it’s just one more thing to add to your plate. Here are 10 ways to save your valuable time: 1. Organized correctly, technology really can make your life easier. The major difference between the two is price. 2. Learning management systems are a good way to employ a blended learning strategy. Search YouTube for dozens of videos on blended learning topics, including tutorials, discussions and real-life examples. 3. Some teachers harness the power of lesson planning sites to save time. 4. We’re not talking about your actual, physical desktop. Use a system that makes sense to you. 5. 6. Not all solutions are technology based. 7. 8. Teaching Time

Vad är en bra lärare: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Simon Hellman & David Waltersson, Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet Eleverna själva har en mycket insiktsfull syn på vad en bra lärare är och vad som krävs för att de på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det visar vår färska studie där tre olika elevkategorier har svarat på vad som utgör en bra lärare. Svaren kan ge viktiga insikter till en skola som dagligen kritiseras allt hårdare. Om man frågar elever i olika åldrar och från olika gymnasieprogram får man olika svar. Elevperspektivet behövs Forskning visar att elever är väl medvetna om vad som krävs av lärare för att få till stånd god undervisning och vad som krävs för att eleverna ska kunna nå de mål som uttrycks i exempelvis läroplanen. Detta indikerar att elever har kunskaper om vad som bidrar till deras eget lärande och därmed även besitter kunskaper om vad som utgör en bra lärare. Överrumplande gensvar i Kamratposten Receptet på en bra lärare Implikationer Referenser Hattie, J. (2009).

Teaching English to Young Learners Details Hits: 8,575 TEYL or Teaching English to Young Learners refers to a more specialized area of teaching English‏‎ which deals with younger students. Aside from the usual considerations which you should give to any TEFL class, there are certain extra considerations to take into account. This page offers general tips and ideas for the young learners classroom. Note, young learners here are assumed to be about 3 - 12 years old. First Lessons with Young Learners In the first few classes with a YL group, it's often good to just sit and play with the children and not to "teach" them. Also, and this is important, it's good to speak English only. Finally, speak naturally to the children. What to Teach Young Learners A first general rule is to forget teaching grammar to young learners but instead concentrate on simple, useful phrases and conversations. Tips and Tricks for Teaching English to Young Learners Teaching English to young learners is a whole specialized field. Motivating Young Learners

10 Benefits Of Blended Learning For Teachers [Infographic] - Blended learning–the mixing of eLearning and face-to-face learning–is a natural response to the growing accessibility of eLearning, and the continued need for a human component, and the existing infrastructure of countless brick-mortal educational institutions. In fact, blended learning is as much as compromise as it is an experiment to see how well this whole learn-by-computer thing works. But while much attention is given to the impact on students and academic performance, little thought is given for how it impacts teachers as professionals. The following infographic does exactly that, offering up 10 perceived benefits of blended learning on the teaching profession, including better information, team teaching, more time with students, and expanded opportunity for leadership.

Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad att debatten om skolan handlar om fel saker. Vi fokuserar på struktur och om det ska vara fler undervisningstimmar i matematik eller språk. Men det vi egentligen borde lägga kraft på är att utveckla lärarnas relationella kompetens. – Det bästa vi kan göra är att använda tio år till att skämma bort lärarna. Han räknar upp fyra teman som många lärare har problem med: Det är deras förmåga till meningsfull dialog med enskilda barn, meningsfull dialog med grupper av barn, meningsfull dialog med föräldrar – och ledarskapet. Men, säger han. – Man kan inte säga till en pizzakock på en take away-servering att han helt plötsligt ska börja jobba på en restaurang med tre stjärnor i Guide Michelin! Jesper Juul är kanske mest känd som författare till bästsäljaren Ditt kompetenta barn och som ihärdig motståndare till manualer och metoder i föräldraskap och uppfostran. Misstaget som många pedagoger gör, menar han, är att inte inse sin egen betydelse. Vi träffas på ett hotell på Södermalm i Stockholm.

Related: