background preloader

Billy Elliot

Related:  Language linksArbeta med film i skolansvenska

Differences Between American and British English By Kenneth Beare While there are certainly many more varieties of English, American English and British English are the two varieties that are taught in most ESL/EFL programs. Generally, it is agreed that no one version is "correct" however, there are certainly preferences in use. The three major differences between between American and British English are: Pronunciation - differences in both vowel and consonants, as well as stress and intonation Vocabulary - differences in nouns and verbs, especially phrasal verb usage Spelling - differences are generally found in certain prefix and suffix forms The most important rule of thumb is to try to be consistent in your usage. Use of the Present Perfect continue reading below our video Loaded: 0% Progress: 0% In British English the present perfect is used to express an action that has occurred in the recent past that has an effect on the present moment. I've lost my key. In British English the above would be considered incorrect. British English:

las_en_film_manual_webben_komp Förförståelse – en väg in i texten | Lappkullan I det här inlägget presenterar jag några lektionsförslag som aktiverar elevernas förförståelse inför läsning av en text. Vissa förslag passar bäst för skönlitteratur, vissa för sakprosa medan några går att använda på båda. Bildpromenad – ett fantastiskt sätt när man vill aktivera elevernas egen förförståelse, ett arbetssätt som jag har lärt mig av Anne-Marie Körling. Så här skriver hon på sin blogg Körlingsord: En väl genomförd bildpromenad syftar till att aktivera språket, det talade, det skrivna och det egna uttryckta, och i en nära relation till undervisande fokus utvecklas i samspel med text, lärare och andra elever. I sin bok ”Kiwimetoden” beskriver hon utförligt hur man kan gå till väga och på hennes blogg finns många inlägg om bildpromenad. Språkberikarlektion! Här är tre upplägg som går att använda var för sig eller kombinerat. Vad kan du redan? VÖL Här är ytterligare en modell som Barbro Westlund presenterar i sin bok. Informationstjuvar! Lycka till!

Where Children Sleep photographs from around the world | Daily Mail Online Photographer James Mollison travelled around the world to capture children's bedrooms The project, Where Children Sleep is set to highlight children's rights across the globeChildren, and their bedrooms, come from all over the world, from China to the U.S. to Brazil By Sara Malm Published: 10:30 GMT, 3 April 2014 | Updated: 14:43 GMT, 3 April 2014 The difference between east and west, rich and poor becomes stark when looking at how our children sleep at night. Where Children Sleep, a project by photographer James Mollison, is set to highlight children’s rights by contrasting the different living situations for young people across the globe. We meet nine-year-old Dong from China who sleeps underneath a poster of Chairman Mao with his parents and sister; Roathy, eight, from Cambodia who lives on a rubbish tip; Kaya, four, from Tokyo, whose mother makes her at least three new dresses a month; and Indira from Nepal who has worked in the local granite quarry since the age of three.

30 mars: Klubb med filmsamtal i fokus In till filmriket Under hösten 2014 har flera filmklubbar startat upp i länet. Gemensamt för varje filmklubb är filmsamtalet. Skapa genom enkla medel Vi har bjudit in projektledarna Kicki Rydemalm och Martin Klevegård för att berätta mer om hur vi kan jobba med film – både när vi tittar men också hur vi kan skapa våra egna filmrecensioner med enkla medel. Praktisk information När: 30 mars. Vi kommer att direktsända föreläsningen så att fler har möjlighet att ta del av innehållet. Länklista

Sara Bruuns klassrum 25 Of The Most Dangerous And Unusual Journeys To School In The World To the delight (or dismay) of millions, the school season is beginning in many countries throughout the world. But it’s important not to forget that, in some parts of the world, school can be a hard-won luxury. Many children throughout the world have to take the most incredible and unimaginable routes in order to receive the education that some of us may take for granted. This list we collected will show you just how determined some children can be when it comes to getting an education. According to UNESCO, progress in connecting children to schools has slowed down over the past five years. The solution might seem easy: build roads and bridges, buy buses and hire a driver. (h/t: amusingplanet) 5-Hour Journey Into The Mountains On A 1ft Wide Path To Probably The Most Remote School In The World, Gulu, China Thanks for sharing! 3x per week 30,000,000+ monthly readers Error sending email Image credits: Sipa Press Image credits: Imaginachina/Rex Features Image credits: Timothy Allen

Filmanalys-Allmn_11_mars_2009OB.pdf Nio appar för pedagoger Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass? Då kan detta inlägg vara bra, för att se hur andra byggt upp sina bloggar för att få idéer eller inspiration.Pinned: 4 Sep 2014 Två gratisverktyg för skärmdumpar och filmerPinned: 13 Aug 2014 I det femte avsnittet av Sfi-podden med livshistorier berättar Moe Asraei sin historia. Moe är 29 år, han flyttade från England när han var 10 år och har sedan dessa bott i bland annat Dubai och Iran.

30 Magical Photos Of Children Playing Around The World No matter their cultural background, no matter their economic situation, kids will always find imaginative ways to have fun. Their wild imaginations and magical childhood moments, when captured on camera by talented photographers, can make for truly wonderful photos. These 33 images we collected will prove that childhood can be wonderful no matter where you go. Show Full Text Many in the Western world fear that technology is making today’s children lose touch with nature and with their own creativity, and while there are arguments to be made for the intellectual stimulation that apps and programs for children can bring, there’s also something to be said for simply playing with a stick in the mud or chasing dandelion seeds though an open meadow. For better or worse, the children in these photos seem entirely content making their own fun. Indonesia Thanks for sharing! 3x per week 30,000,000+ monthly readers Error sending email Image credits: Ipoenk Graphic Image credits: Agoes Antara Russia Peru

bildmanus-fr-kortfilm-komprimerad.pdf Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den? Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). Nedan följer 11 punkter: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kommentarer till punkterna: Punkt 1 och 2 handlar om att hitta elevernas vardagsföreställningar och vardagsbegrepp för fenomenet/processen som texten berör. Fr. Punkt 4 Använd de vetenskapliga begreppen i ditt samtal. Punkt 11 Varför sluta här? /Hanna

Five Fantastic Film sites for ELT Using video in the classroom is a great way to engage learners in the material, either from a topic perspective or with a particular language point. Young learners in particular seem to love the moving image and it can be a great way of providing a change of focus or as a visually supported alternative to a standard listening activity. These sites all do a great job of making film the focus. Here they are in no particular order: Film English Kieran Donaghy’s award winning site takes short, authentic films and develops lesson plans around them. Lessonstream Not all of the lessons on Jamie Keddie’s site involve videos, but most do! EFL Classroom 2.0 This is a lot more than just a video site. My favourite: too many to choose from! Simple English Videos Vicki Hollett’s site does exactly what it says – it provides a range of short videos that focus in on simple aspects of English, like “lend or borrow” or “have something done”. All at C Like this: Like Loading...

Related: