background preloader

Lärarens hyllade brev sprids på Facebook

Lärarens hyllade brev sprids på Facebook
Föräldrar, förvänta er inte att vi ska uppfostra era barn. Mejla inte hela tiden. Ifrågasätt inte allt vi gör. Lita på oss. Vi vet vad vi gör. Budskapet från läraren Margareta Liljequist har delats nästan 6 000 gånger på Facebook. – Om vi vill höja skolans status måste vi tänka över vad vi vill att lärarna ska göra. En lärare är ingen dålig förebild för att hon lyssnar på Kartellen. Så skriver Margareta Liljequist i det inlägg som nu sprids snabbt i lärar- och föräldrakretsar. Margareta Liljequist. Mejlen stjäl lärarnas tid Liljequist vill ha mer tid till lärarjobbet. Uppfostra era barn hemma. Tappar föräldrarnas ansvar Redan när Margareta Liljequist skrev statusen i vintras blev den omtalad på Facebook. – Det är sådant otroligt fokus på skolan och lärarna. Nu har statusen nått 6 000 delningar på Facebook, något hon absolut inte hade väntat sig. – De säger "men Gud, sådär har jag gjort själv". Finns det någon enkel lösning? – Föräldrar borde försöka inte stressa upp sig för mycket. Related:  pippi1

Konferens om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Välkommen till Skolverkets konferens om stödinsatser i skolan. Syftet med konferensen är att ge information om bakgrund och innehåll i den nyligen reviderade Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Konferensen informerar också om Skolverkets olika stödmaterial som är kopplade till bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd. Målgrupp Konferensen vänder sig till rektorer och elevhälsopersonal för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och fritidshemmet. Inbjudan riktar sig till en till två personer från varje skola, förslagsvis rektor och en person ur elevhälsoteamet. Anmälan Anmäl dig så snart som möjligt för att försäkra dig om en plats, antalet platser är begränsat. Tid och plats

Den inkluderande skolan en hälsofara för elever med autism Inkludering används tyvärr ofta i skolan för att rättfärdiga en strategi där alla barn tvingas följa samma undervisningsmall. För elever med autismspektrumtillstånd (AST) blir effekten förödande, skriver bland andra AST-specialist Marita Falkmer. För elever med AST gäller behovet av särskilt stöd inte bara stöd i undervisningen. Bild: Peter Claesson Alfred har autism. Förödande effekt ”En skola för alla” är målet för svensk skola. Erfarenheter och forskning visar tydligt att en fysisk närvaro inte automatiskt leder till att eleven blir en del av gruppen. Inkludering missbrukas Inkludering används tyvärr ofta för att rättfärdiga en strategi där alla barn tvingas följa samma undervisningsmall. Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkäter visar att omkring 4 500 elever med AST är frånvarande från skolan. I UR:s tv-serie Liv med autism möter vi barn och ungdomar med AST. Skolan måste vara flexibel Elever inom autismspektrat är ingen homogen grupp. Uppnått målen med råge Marita Falkmer

6 sätt att klara cv-gallringen | Shortcut Basic understanding In these terms and conditions any reference to Universum shall mean any applicable company within the Universum Group. The Universum Group’s parent company is Universum Group AB and its subsidiaries inter alia include Universum Communications Sweden AB, Studentkortet i Sverige AB, Universum Communication Inc., Nova 100 AB and Cosmos Communications AB. These provisions regulate inter alia the terms and conditions of membership on Universum websites and Universum career profiles including, but not limited to, “Karriärprofilen”, Nova 100 member sites and Shortcut (together referred to as the “Universum Sites” or just a “Site”). By selecting the acceptance box (“I accept the Universum data handling policy”) you accept and undertake to follow these terms and conditions which constitute a binding agreement (“Agreement”) between Universum and you. You have a limited, terminable, non-exclusive right to access and use the Universum Site only for your personal use. Surveys

Lyckad satsning på elevcoacher - Östhammar Elevcoacherna infördes i oktober i år och uppdraget var bland annat att stötta elever och förebygga skolk. Kjell Karlsson, rektor på Vallonskolan i Gimo har tidigare berättat för UNT att problemen med skolk minskat sedan elevcoachen kom på plats. Där är det Pelle Forsström, 60 år med en bakgrund bland annat från BUP, som har tjänsten. Pelle Forsström säger själv att han fungerat som något av ett mellanting mellan en psykolog och en kurator. Han tror att en elevcoach kan hjälpa till med att få en lugnare atmosfär på skolan och motverka mobbning under rasterna.- Sexorna och sjuorna kan vara riktigt elaka mot varandra. Eleverna på Olandsskolan pratar i munnen på varandra när de ska berätta hur bra det är att ha tillgång till en sådan som Robert.- Han är den bästa och den enda, säger en kille och slår ut med armarna.- Han kommer när man behöver hjälp.- En elevcoach kan hjälpa sådana som ligger lite efter och det är bra, lägger andra till.

Connect - linkoping.se Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information om behandlingen lämnas. Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Har du frågor? Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. Offentlighetsprincipen Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld. Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Inte för att jag har läs- och skrivproblem utan för att jag gillar det:) Jag har ett val. Fördomar finns överallt, och mer än en gång har jag fått höra: äh du har ju inte läst boken, du har ju bara lyssnat på den…. Jag brukar upplysa dem om att man kan läsa med både ögon och öron;) Trots detta är det för en del människor inte helt rumsrent att lyssna på ljudböcker, ”det är inte att läsa på riktigt”. Jag önskar att alla elever på sina egna villkor ska få möjlighet till att ta till sig alla spännande äventyr som gömmer sig bakom alla bokstäver, och inte bara det. By Sgarton MorgueFiles Men om jag har svårt att läsa eller skriva är det inte lika självklart att jag blir uppmanad att använda något redskap för att kunna presetera lika bra som mina klasskamrater.

Elevens bästa ska avgöra placering i särskilda undervisningsgrupper Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stort stödbehov. Men att använda särskilda undervisningsgrupper kräver noggranna avvägningar visar en ny studie från Skolverket. Skolan ska arbeta inkluderande. Elever som har behov av särskilt stöd ska i första hand få det stödet i sin ordinarie klass. Inte alltid elevens bästa som styr De intervjuade tjänstemännen och rektorerna ser också risker med särskilda undervisningsgrupper. - För att säkerställa att elevens bästa är avgörande vid placering är det viktigt att rektor gör en gedigen utredning av elevens behov av stöd i en särskild undervisningsgrupp och att placeringen dokumenteras, följs upp och utvärderas, säger Karolina Fredriksson, undervisningsråd på Skolverket. Otydligt rektorsansvar Det är rektor som ansvarar för att besluta om en elev ska placeras i en särskild undervisningsgrupp. Kontaktuppgifter

Cottage BALCONERA Trio 130 Cottage BALCONERA Trio 130 Konstrotting kruka Finns i 2 olika storlekar (längd 100, 130 cm) och fyra olika färger. Längd: 130 cm Bredd: 42 cm Höjd: 44 cm Cottage BALCONERA Trio 130 Med 100 och 130 cm (20 "och 32") kruk bredd kan BALCONERA mätas upp till en traditionell balkong kruka - och det går långt bortom allt av dem i form och funktion. Alla priser på Vaxtinredarna är exklusive moms.

Related: