background preloader

7 Questions to Ask Parents at the Beginning of the Year

7 Questions to Ask Parents at the Beginning of the Year
As a beginning teacher I knew that it was important to connect with parents and to build a positive relationship with them, but at times I wasn't sure how to do this. Within the first week of school I'd call all my student's parents or guardians, introduce myself, and share a little about what they could expect for their kids in my class that year. In retrospect, I wish I'd asked more questions about their child and then listened more to what they had to say. After twenty years of experience and after sending my own child off to school, here are some questions I'd ask parents with the intention of building a partnership to support their child's learning. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. While ideally teachers would be able to meet with every parent and have this kind of a conversation in person, I recognize that our schools are not aligned to this priority and we just don't have the time. I write this blog less from the stance of a teacher and more from my perspective as a mother. Related:  Engelskafuture classroom

kunskapskrav years 7-9 Common Core for Math Quieting the Classroom Visual Notetaking – att kludda | Janna Scheéle Twitter igen. Morgonen började med att jag fastnade vid Karin Nygårds (@grishund) inlägg om att anteckna med bilder. Det såg ju ut ungefär som min kluddar. Ni vet – kluddar? De kommer när jag är på föreläsning eller när jag pratar i telefon och lyssnar, samtidigt som jag tänker och vill komma ihåg något. Idag kallas det tydligen för #visualnotetaking. Jag tänker genast på en elev jag jobbade med för några år sedan som var fantastisk på att teckna. Men används det här medvetet i skolan idag? Här följer två klipp av Rachel Smith som idag har som jobb att t.ex. anteckna ÅT grupper för att synliggöra och underlätta deras möten etc. Uppdatering: Tillägg från Lotta Bohlin (@lottabo) om blogg med massor om att ”att tänka med handen” – fetgilla! /Janna

5 Ways to Help Your Students Become Better Questioners The humble question is an indispensable tool: the spade that helps us dig for truth, or the flashlight that illuminates surrounding darkness. Questioning helps us learn, explore the unknown, and adapt to change. That makes it a most precious “app” today, in a world where everything is changing and so much is unknown. To change that is easier said than done. How to Encourage Questioning 1. Asking a question can be a scary step into the void. 2. This is a tough one. 3. Part of the appeal of “questions-only” exercises is that there’s an element of play involved, as in: Can you turn that answer/statement into a question? 4. Obviously, we must praise and celebrate the questions that are asked -- and not only the on-target, penetrating ones, but also the more expansive, sometimes-offbeat ones (I found that seemingly “crazy questions” sometimes result in the biggest breakthroughs). 5. So ask yourself this beautiful question: How might I encourage more questioning in my classroom?

Listening rubric grades 8 CCSS: High School Preparing the Environment Skrivpapper Det är inte alltid som vi skriver alla jobb på datorn eller iPaden. Det finns ju färdiga papper att skriva på men då finns det inte plats för bild på en vit yta som jag ofta vill ha till mina yngre elever. Jag vill också att det ska finnas stödlinjer för dem när de skriver. Detta papper brukar jag använda till flera olika ämnen, men framför allt i svenska och so. Ibland använder vi bara den sidan där man kan rita och skriva och klipper efter ramen för att klistra upp det på färgat papper. Det är ungefär 5 mm mellan linjerna och 7 mm mellan varje del. Har också gjort en version som är utan ram Det kan du hämta här i pdf.

Literature » Grade 7 Key Ideas and Details: CCSS.ELA-Literacy.RL.7.1Cite several pieces of textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text. CCSS.ELA-Literacy.RL.7.2Determine a theme or central idea of a text and analyze its development over the course of the text; provide an objective summary of the text. CCSS.ELA-Literacy.RL.7.3Analyze how particular elements of a story or drama interact (e.g., how setting shapes the characters or plot). Craft and Structure: CCSS.ELA-Literacy.RL.7.4Determine the meaning of words and phrases as they are used in a text, including figurative and connotative meanings; analyze the impact of rhymes and other repetitions of sounds (e.g., alliteration) on a specific verse or stanza of a poem or section of a story or drama. CCSS.ELA-Literacy.RL.7.5Analyze how a drama's or poem's form or structure (e.g., soliloquy, sonnet) contributes to its meaning Integration of Knowledge and Ideas:

Conversation circle rubric grade 9 Handshake Q&A Läslyftet - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik. För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Hur Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen. Var Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Omfattning Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Så går det till Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Planera och organisera för Läslyftet Inför arbetet med Läslyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Planera och organisera för Läslyftet (952 kB) Statsbidrag Läs mer om statsbidrag för Läslyftet

Sign Language

Related: