background preloader

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen
Related:  NO

Faktablad: Energikällor De energikällor vi människor använder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår jord och återbildas mycket långsamt eller inte alls. Förnybara energikällor Solen skiner oavbrutet på jorden. Solceller och solfångare tillvaratar energi direkt ur solstrålningen och ger elektricitet eller varmvatten. Vindar och fallande vatten utnyttjades som kraftkällor med hjälp av väderkvarnar och vattenhjul långt innan elektriciteten uppfanns. Tidvattenenergi är energi som kan utvinnas genom vattnets nivåskillnad mellan ebb och flod eller strömmarna som bildas när vattenmassor förflyttas över jorden. Biobränslen kommer från växter, som bundit in energi och koldioxid genom fotosyntes. Icke förnybara energikällor I kärnkraftverk frigörs kärnenergi genom att atomkärnor av det radioaktiva ämnet uran klyvs.

bild på förnyelsebara energikällor och icke Studiematerial - Kompis med kroppen | ICA Hälsa Anmälan Klicka här för att anmäla din klass. Studiematerial Årskurs 2Arbetsbok och lärarhandledning åk 2, kopplat till Lgr 11 Smartboardmaterial Årskurs 5Arbetsbok och lärarhandledning åk 5, kopplat till Lgr 11 Var i kylskåpet? Maten håller sig längre i kylskåpet om du sätter dem på rätt ställe. Mellisboken Är du sugen på ett riktigt smaskigt mellanmål? Mellisboken Frukt- och Grönsaksbingo Varför inte spela ett roligt spel som dessutom får dig och barnen att äta mer frukt och grönsaker? Använd bingobrickorna så här: Skriv ut en spelplan och kryssa för alla de frukter och grönsaker du äter. Sedan gäller 2 rader, 3 rader och så vidare till full bricka. Gissa frukten och grönsaken Skriv ut pdf-filen och ordna en tävling. Gissa frukt och grönsakerFacit till gissa frukt och grönsaker Föräldrainformation Är du förälder? Föräldrainformation Papricaklubben Papricaklubben vill inspirera barn att äta mer frukt och grönsaker, läs mer om den här Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Skolkemi - experimentlista Experimenten i alfabetisk ordning Anden i flaskanAnodisering och färgning av aluminiumAtt döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?Att göra blyAtt vara kemisk detektivAvdunstning och temperaturBadbomberBensinbrandBestäm CMC för diskmedelBestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfatBjud din jäst på matBlandningar av lösningsmedelBlev disken ren? What Teachers Can Learn From Vsauce's YouTube Show One of the Internet's most popular science stars explains why kids watch his lessons for entertainment. VSauce When I told my sons, ages 11 and 15, that I would be interviewing a series of unconventional and inspiring educators about their teaching methods, they insisted—nay, demanded—that I sit down with them and watch their favorite teacher, Michael Stevens, host of the wildly popular YouTube education channel Vsauce. They queued up their favorite episodes, “What If The Earth Stopped Spinning?” “What If the Moon Was a Disco Ball?” Three hours and two bowls of popcorn later, I’d become yet another number in the Vsauce subscription and view counter, and I’d also pieced together some theories on what makes Michael Stevens such an effective and popular teacher. Stevens understands that the best teachers don’t just hurl vast shovelfuls of wisdom at their students, hoping some of it sticks as it whizzes by. For example, in the video, “What If Everyone Jumped at Once?”

Elsajten - Svensk energi Välkommen till Elsajten! Elsajten är Energiföretagens sätt att försöka förmedla det vi vet om hur vi producerar el i Sverige och förser hem, skolor och arbetsplatser med elenergi via elnätet. El är ju en fantastisk energiform som kan användas till allt från att ladda eltandborsten till att driva tåg. Med Elsajten vill vi hjälpa till att skapa ett intresse och ett miljöengagemang hos ungdomar, så att de blir medvetna om att elenergi är en energiform med hög kvalitet. Så fungerar Elsajten Elsajten är anpassad till Lgr11 och hjälper dig som lärare att utveckla elevernas förmågor i naturvetenskap, framför allt i ämnet fysik och i viss mån i ämnet teknik. Diskutera och argumenteraPlanera och genomföra en undersökningBeskriva och förklara naturvetenskapliga begrepp Elsajten knyter an till följande delar i Centrala innehållet för år 7-9 i ämnet fysik: Planering och upplägg - Energikällorna- Elnätet- Eluttaget- Hemmet- Samhället

Luft I luften finns det massor med gasmolekyler som flyger runt. Mest finns det av en gas som heter kväve. Nästan fyra femtedelar, 78 %, av luften består av kväve. Kväve varken smakar eller luktar. Den kemiska beteckningen är N, men kvävemolekylerna brukar sitta ihop två och två. Den allra viktigaste gasen i luften är syre. Sen finns det lite ädelgaser i luften också. Sen finns det massor med skräp i luften också, som bilar sprutar ut. PS. % betyder procent och är en hundradel, 1 % = 1/100 Tillbaka till Lätt & Luftigt Ny sökning Boken om naturvetenskap Om all naturvetenskap skulle få plats i en 177 sidor tjock bok, hur skulle den boken se ut? Experiment i sammanhang För att roliga experiment även ska bli lärorika är det viktigt att placera dem i rätt sammanhang. Ett experiment om DNA är exempelvis genetik. Ett experiment om luft kan vara både kemi och geovetenskap, beroende på vilken utgångspunkt man väljer att ha. Boken om naturvetenskap Experimentskafferiets egna Boken om naturvetenskap har som mål att genom en representation av naturvetenskapens alla delar ge grundläggande kunskaper inom ämnet, samt skapa ett ramverk för framtida kompletterande kunskaper. Boken om naturvetenskap (Ladda ner) Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus? Vattenkollapsen Publicerad i Fysik Se hur en till synes tom flaska helt plötsligt blir full med vatten. Outtömliga flaskan Prova flaskan som aldrig (och hela tiden) får slut på vatten. Regelationen Låt en metalltråd passera rakt genom ett isblock utan att det faller isär. Saltsilon Diffusionen Äggfallet

Related: