background preloader

Appar för lärande – Appar för SFI

Appar för lärande – Appar för SFI
Tove Andersson skriver för re:flex i artikelserien Appar för lärande. Här är första artikeln – ”Appar för SFI”. Jag heter Tove Andersson och bloggar på IKTsidan.com. Jag är legitimerad grundskollärare men delar nu min tid mellan att arbeta centralt i min kommun Lysekil med IKT-utveckling och att vara föreläsare och inspiratör om IKT i lärandet.Jag tror på lust, motivation och lärande. Vi ska inte jobba mer, utan smartare. Appar för SFI Vi lever i ett uppkopplat samhälle där allt fler, oavsett ålder, använder digital teknik varje dag. Tack vare hjälp av digital teknik kan idag alla elever oavsett ålder få chans att lära på sina egna villkor och undanröja hinder för språkförbistringar, läs- och skrivproblematik. Men även om tekniken är fantastisk så är det pedagogerna med sina expertkunskaper inom pedagogik och lärande som utför den största magin, inte tekniken. Läs mer om nyckelkompetenserna här. Att prata svenska är inte alltid lätt men kanske lättare än att stava?

Att se lärandemålen i teknikdjungeln kan vara snårigt - Annika Sjödahl I går släpptes resultatet av hur IT-användningen korrelerar med betygsresultaten i Svensk skola. Diskussioner om huruvida datorer ska vara, eller icke vara, en del av undervisningen skedde på olika håll. Frågan torde snarare vara: hur arbetar vi med datorer och digital teknik? Vi har nämligen en läroplan som kräver att vi arbetar med det. I början av terminen var jag på en IKT kurs som hölls av Skolverket och Europeiskt språkcenter. För mig är detta lite av en hjärtefråga och jag har tidigare skrivit ett ganska omfattande inlägg kring vad undervisningen ska fokusera på och hur det kan gå till. Hur har jag arbetat för att se till att mina elever får det som läroplanen föreskriver? För två år sedan anmälde jag mig till det Digitala Skollyftet, #digiskol, för att jag kände att jag måste fortbilda mig själv inom IT. Att bygga kunskap passar väldigt bra på digitala plattformar som Facebook och Twitter. Att sätta upp små steg och äga kontrollen Utvärdering Padlet Linoit Frågeformulär i Drive QR-kod

Home Tankekartor Tankekartor är en utav de äldre undervisningsteknikerna som lärare och elever har använt sedan länge i skolan. Tankekartor är en undervisningsteknik som kan användas som en analog metod eller med hjälp av digitala verktyg för att synliggöra elevernas ”tysta kunskap” och aktivera dem som lärresurser för varandra. Flera användningsområden Tankekartor kan vidare användas utav eleverna för att göra anteckningar och sammanfatta tex flippande föreläsningar, genomgångar, högläsning, filmer, texter, nyheter. Fördelen med att använda tankekartor är att eleverna kan samla fakta, begrepp, teorier, metoder, formler, nyckelord mm på en enda sida. Utveckla elevernas tankekartor För att utveckla elevernas förmåga att använda sig utav tankekartor så är några tips på vägen som är översatt från engelska till svenska som eleverna kan använda som mall. Digitala tankekartor Genom skapa tankekartor med stöd av digitala verktyg kan man kombinera bilder, symboler, filmer och text. Introducera nya arbetsområden

Digitala verktyg – supertips Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Utan inbördes ordning. Skapa ett konto på Youtube (eller använd befintligt Googlekonto) och spara favoritklipp i spellistor som senare kan delas. Klipp från Youtube kan startas vid önskat läge. Ta en bild av tavlan efter en klockren genomgång. Använd elevernas texter i undervisningen. Använd ”Tillägg” i webbläsaren. Alternera skriftliga uppgifter med muntliga.

Padlet kan användas till mycket Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig. En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Hur gör man då för att komma igång med padlet? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Här ser du min padlet.

Digital skolutveckling pågår! - En årskrönika För ungefär ett år sedan gick jag på min nya tjänst som digital utvecklingsledare på Fjällenskolan. Jag fick ett övergripande uppdrag: Lyft skolans digitala utveckling Nu är det slutet av juni. Lärare och elever har gått på sommarlov och vi i skolledningen håller som bäst på att knyta ihop säcken. Jag scrollar igenom arbetslagens gemensamma utvärderingar, ämnesutvärderingar och elevutvärderingar. Det som slår mig, och som för mig både glad och stolt, är att den digitala utvecklingen lyfts fram som en framgångsfaktor av både lärare som elever! Man vill i hög grad koppla den digitala utvecklingen till såväl goda resultat som lust och motivation till arbetet! En sak är säker; det krävs massor av utvecklingsbenägna människor på flera olika nivåer för att få till en positiv digital utveckling på en skola. Så, vad har min roll som digital utvecklingsledare varit egentligen? Pedagogerna Eleverna Skolledningen Förvaltning Så om detta är backspegeln, vad är det som händer framåt i tiden?

Zaption – Zanslöst bra! | Mitt Flippade Klassrum I tisdags var jag i Ronneby och föreläste för gymnasie/komvux-lärare om flippat klassrum med förmågor i fokus. Under föreläsningen hade jag inslag av interaktion, bl.a. fick pedagogerna möjlighet att själva, med hjälp av den digitala anslagstavlan Padlet, synliggöra olika metoder och verktyg som de använder i sitt klassrum. Ett av namnen som kom upp på vår padlet var Zaption, en av deltagarna berättade att Zaption är ett fantastiskt verktyg när man arbetar med flippat klassrum. Zaption ger användarna en möjlighet att dela flippar, men även en möjlighet att lägga in frågeställningar inne i flippen, vilket gör eleverna mer aktiva under tiden de tittar. Jag blev nyfiken och ville ta reda på mer. Dagen efter fick jag ett mail från Sarah Jingfors, samma pedagog som tipsat om Zaption under föreläsningen. Nu blev jag givetvis så nyfiken att jag var tvungen att skapa ett konto på Zaption. Det första jag gjorde var att klicka uppe i vänstra hörnet under ”Tours” och välja ”New tour”. Ps.

How to customise your book in iMovie After exporting your book as a video, you might need to make a couple of custom edits. Let’s look at how to do this in the iMovie app. Watch the video or read the tutorial below. Why would you want to edit your book in iMovie? Exporting your book as a video is a great way of sharing your book, as it gives you the freedom to upload it to a video-sharing site like YouTube or Vimeo and even embed it in your blog. But, there are a couple of reasons why you might need to edit that video after exporting. The pages are turning too fast. 1. The iMovie app comes free with newer iPads, or is available on the App Store for $4.99/£3.99. If I could choose, I would normally export my book to a computer and edit in iMovie on my Mac, but for this tutorial I set myself the challenge to do it all on an iPad. Let’s get started. After you’ve exported your book as a video, open up iMovie and you’ll see your video listed. iMovie creates a new Project, and you’ll see your video in the main timeline.

Skrivprata Nu finns den här! Tal till text (röstigenkänning) i Google Docs! Du behöver bara installera tillägget en gång och därefter finns det i dina tillägg varje gång du loggar in på ditt Chromekonto. Logga in på ditt Google Chrome tilläggKlicka på tillägg och hämta tilläggI sökrutan skriver du speech recognition“Köp” gratis tillägget, tillåt i pop-up-fönstretGodkänn allt Google vill att du ska godkänna Inställningar I ett öppet dokument klickar du på tilläggKlicka på Speech RecognitionDu får nu ett fönster till höger där tillägget arbetarAnvänd ev. en extern mikrofon – testa om det behövs, de flesta apparater har mycket bra inbyggda mikrofoner idag, men det kan ta bort en del oönskat ljud utifrån.Klicka på start. Om att undervisa för framtiden - digital metodik och dess möjligheter Den digitala tekniken i skolan innebär att lärare får möjlighet att använda fler pedagogiska redskap och att elever ges möjlighet att lära och visa sina kunskaper på ett mer flexibelt och mångsidigt sätt. Sandra Pilemalm förstelärare på Naverlönnskolan i Svedala skriver att om debatten kring digital teknik i skolan skulle handla om hur vi använder den bäst snarare än om hur vi ska begränsa den, skulle resultaten i svenska skola höjas. En studie gjord av forskaren Annika Agelii Genlott och professorn Åke Grönlund, båda vid Örebro universitet visade att om den digitala tekniken används tillsammans med nyckelfaktorer för lärande så höjs skolresultaten. I studien vid Örebro Universitet gav lärare och 5000 elever i Sollentuna skriftlig, kontinuerlig och framåtsyftande återkoppling när eleverna fick lära sig skriva direkt på plattor i stället för med papper och penna. Numer finns det också flera digitala verktyg som gör det möjligt för lärare att spela in lektionsgenomgångar.

”Sluta räkna skärmtid – utveckla pedagogiken” - Opinion Debatten om IT i skolan av mycket tyckande och räknande av sådant som är enkelt att räkna men som inte betyder så mycket, som antalet datorer och skärmtid. Vi vill bidra med några fakta om under vilka förutsättningar tekniken kan bidra till att förbättra elevernas resultat – och hur den kan leda till försämringar. I våra studier har vi sett att skillnaderna mellan skolorna ökar när man satsar på storskalig IT-användning. En del blir bättre medan andra blir sämre. Eftersom alla använder samma teknik så beror skillnaderna på hur man använder den. Det som skiljer de skolor som lyckas väl från de som inte lyckas är att i de förstnämnda använder man tekniken inom ramen för en väl fungerande pedagogik, i de andra blir det mer ”spontan” användning. Skillnaden är jättestor. En annan grupp undervisades traditionellt med papper och penna, och en tredje grupp använde datorer eller lärplattor individuellt men utan den specifika pedagogiska metoden. För att göra det krävs att man lyssnar på lärarna.

Var hittar man enklast bilder? vilka får man använda fritt? hur sparar man dem? När du och dina elever skapar egna bilder eller tar egna fotografier är ni själva upphovspersoner och bestämmer själva över hur ni vill använda era bildverk. Men vad gäller när ni vill använda andras bilder i skolarbeten och på internet? Vilka bilder går bra att använda? Här är några exempel på bildbanker som får användas fritt: Även om det inte står som krav på webbsidan kan det vara bra att ange källan och där skriva vilken webbsida man hämtat bilden så både du och dina elever kan se var bilden är lånad. Pixabay.com Bilderna är fria att användaPexels.com Bilderna är fria att användaMorguefile.com Bilderna är fria att använda men det står att när det är möjligt ska man ange fotografens namn som kredit för att man lånar bilden.wpclipart.com Sidan är på engelska så din sökning av bildkategorier behöver därför också vara på engelska. Hur sparar man bilder på en iPad? I de flesta fall håller du bara inne med ditt finger på bilden till alternativen ”spara bild” eller ”kopiera” kommer upp.

Exempel på IT-strategier Digital kompetens i Mörbylångas skolor by eva bjerding on Prezi

Related: