background preloader

Lektion: Vilket djur talar jag om?

Lektion: Vilket djur talar jag om?
Denna lektion bidrar till elevernas förmåga att lyssna, fundera, tänka och argumentera, analysera och fundera över fakta de hör eller tar del av. Lgr 11 berättar att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Samtidigt som eleverna ska få denna möjlighet ska undervisningen vara saklig och allsidig. Det betyder att vi måste utbilda för möjligheten att i stort och i smått tycka, tänka, belägga och uttrycka hur vi tänker och samt att skaffa argument för varför vi säger som vi gör. Gör så här: Förbered med att välja en text. Förbered dig genom att ta bort det texten beskriver: Här är den text jag kommer att göra med mina elever. Alltid, alltid en tydlig koppling till Lgr 11. Undervisningen brukar utvecklas till att bli mycket språkrik. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende att pröva egna idéer och lösa problem. Undervisningen ska vara balanserad och varierad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Skriv ut!

http://korlingsord.se/archives/39794

Related:  Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer.osorterat

Lektionsförslag: Härma författarens mening eller meningar Upprepningar funderar jag på. Hur gör man dem? Varför? Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva. Cirkelmodellen består av fyra faser.

Att genom barnböcker mentalisera och lära om känslor Barnböckerna läser jag. Har en trave jag valt ut. Just nu läser jag Astrid Lindgren ”Vi på Saltkråkan, 1964. Jag läser den för att jag aldrig har läst den. Däremot har jag älskat ”Vi på Saltkråkan sedan den visades på TV. Jag var barn och jag såg världen genom barnens ögon och handlingar. Jag delar med mig: Utgå från författarna och modella meningarna! ELEVERNAS MEDVERKAN OCH PÅVERKAN I KLASSRUMMET, undervisar Anne-Marie Körling ständigt om. Det finns dagligdags ett samspel som är möjligt. Samspelet mellan de lärande och de fokus undervisningen har.

Läsutmaningen 2016 - Akademibokhandeln Läs, tävla och vinn fina priser till både dig och din klass! Läsutmaningen pågår t o m den 9 december 2016. Läs en bok för varje känsla! Läs totalt fyra böcker – en för varje känsla: sorg, skräck, kärlek, glädje.

En tokig svenskauppgift Bland Finska folkhälsans textkort (se mer om dessa här) hittade jag roliga meningskort. Scrolla ner till meningskort och ladda ner. Jag printade i olika färger, klippte isär och laminerade. Barnen tar nu ett kort i taget i rosa(substantiv), grönt(verb) och blått (rumsadverbial) och läser meningen. Sedan är det olika om barnet skriver av meningen, ritar till eller om de “bara” läser. Roligt är det i alla fall! Fem undervisningar i läsförståelse Läsundervisning är inte en enda undervisning. Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå.

New Public Management i välfärden - Varför går det åt skogen? Bloggandet går tydligen vidare. Jag är oerhört tacksam för att såpass många tar sig tid att läsa det jag skriver. För mig som inte längre orkar stå på barrikaderna är det fantastiskt skönt att iaf på något sätt få möjlighet att bidra till förändring. För när det gäller de frågor som ligger mig närmast om hjärtat; arbetsmiljö, psykisk ohälsa och styrning av välfärden, är en förändring nödvändig. Det här inlägget kommer att handla om styrning och om hur den modell för styrning som idag är allenarådande i svensk välfärd faktiskt kan förklara väldigt mycket av det som inte fungerar i välfärdens olika verksamhetsområden. De flesta exempel jag lyfter kommer att vara skolrelaterade men min upplevelse är att styrningen ser mycket lika ut även inom omsorgs- och vårdsektorn.

Feta öppna frågor Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter Kartläggningen ska sedan ligga till grund för implementering av en framgångsrik läs- och skrivundervisning. Detta kräver lärare som har goda kunskaper om läs- och skrivutveckling och specialpedagogik. I avhandlingen ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande” studerar Catharina Tjernberg skriftspråksaktiviteter i årskurs 1-5. Tjernberg disputerade 2013 vid Stockholms universitet och arbetar idag som lektor i läs- och skrivutveckling i Enköpings kommun. Lektionsidé: Ta en mening och gör om den Att modella grammatik i en mening är ofta roligt och kan inbjuda till samspel. Låt oss tänka att vi tar meningen: Julen närmade sig. Den hittar jag inte på själv. Jag håller mig till skönlitteratur och faktatexter.

@Lappkullan bloggar och twittrar läsförståelse Med hjälp av bloggar och twitter har Cecilia Sundh i Storuman utvecklat sitt eget lärande och har nu kollegor över hela landet. Nu bloggar hon själv och delar med sig av sitt eget arbete med läsande och läsförståelse på lågstadiet. – Jag skulle inte varit samma lärare om jag inte haft all den här kontakten. Cecilia Sundh är lärare på Stensele skola i Storuman. Hon brinner för läsning, bloggar om sitt arbete och använder twitter som ett utvidgat kollegie för sin egen utveckling. Cecilia arbetar idag med en klass på lågstadiet där hon arbetar mycket med digitala verktyg som ipad och smartboard med eleverna. Lektion a la Körling: Tre begrepp och en fras Detta är en mycket enkel lektion; det enklaste sättet att sätta begrepp i omlopp bland eleverna och ge dem litteratur och skolspråk i fraser, lånade av litteratur och faktatexter. Jag började undervisa så här för många, många år sedan. Länka denna lektionstanke med detta blogginlägg. Jag kallade lektionen:

Matte och språk - Pedagogsajten Familjen Helsingborg Programmering – svenska, matematik och teknik Vi har börjat arbeta med programmering i årskurs 2 och 3. Eleverna har under hela läsåret fått spela olika spel och göra olika typer av färdighetsträning med hjälp av BlueBots. Detta kan du läsa mer om på Dessa spel och färdighetsövningar ligger nu till grund för att vi ska kunna prata om programmering och sätta … Fortsätt läsa Programmering – svenska, matematik och teknik Boksamtal med mersmak

Related: