background preloader

Bedömningsstöd i naturorienterande ämnena, årskurs 4-6

Bedömningsstöd i naturorienterande ämnena, årskurs 4-6
För de naturorienterande ämnena i årskurs 4-6 finns två olika bedömningsstöd. DiNO är ett stöd för formativ bedömning som består av uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. Concept Cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial uppbyggt kring serieteckningar. DiNO DiNO är ett bedömningsstöd för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser. DiNO Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-9. Concept Cartoons

Bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena, årskurs 1-3 I NO i finns två olika bedömningsstöd. DiNO är ett stöd för formativ bedömning som består av uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. Concept Cartoons är ett inspirationsmaterial uppbyggt kring serieteckningar. DiNO DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-6. DiNO – formativ bedömning i NO Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-9. Concept Cartoons

Att undervisa i teknik och naturvetenskap Att undervisa i naturvetenskap och teknik kan vara en utmaning. Det kan också vara något av det mest tillfredsställande man som lärare kan göra, eftersom barnen och ungdomarna man undervisar för det mesta tycker att naturvetenskap och teknik är spännande. Det gäller bara att hitta ett sätt att undervisa som står förankrat både i läroplanen och i elevernas naturliga intresse för ämnena. I den här texten försöker fem forskare inom teknikens och naturvetenskapens didaktik visa olika vägar för att hitta till en sådan undervisning. Läs mer här [1a] (342 kB) Vilka begrepp, vilka principer och vilka teorier ska ingå i skolans undervisning? Nya metoder och förhållningssätt kan alltid utveckla undervisningen. Hitta fysikregler på lekplatsen Som lärare i NO i årskurs 1-3 behöver du inte vara fysiker. Däremot behöver du själv förstå begrepp som balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion och tyngdkraft. Begreppen är inget som eleverna själva förväntas använda. Steg 1: Ta fram likheter och kontraster Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det. I varje övning i materialet får eleverna inledningsvis använda sin känsla för kraft och rörelse. Steg 2: Pröva, sortera och generalisera Därefter är det dags för eleverna att pröva själva på lekplatsen. Steg 3: Organisera och benämn När eleverna har provat själva är det dags för dem att använda ordningssinnet. Steg 4: Hitta regler Slutligen får eleverna möjlighet att använda fantasin till att gissa förklaringar och regler.

NT-kurser F-3 - dokumentation från tidigare kurser Kurserna i naturorienterande ämnen och teknik för åk f-3 genomförs i samarbete med 20 lärosäten runt om i landet. Till höger hittar du föreläsarnas presentationer från kursdagarna i Stockholm. Båda kurserna är på 7,5 hp, vilket innebär att de som går fortsättningskursen kommer upp i 15 hp som är ett krav för behörighet i NO/teknik för åk 1-3. Utveckla din undervisning Kursens innehåll är bland annat: Undervisning utifrån de nya kursplanerna Bedömning Hur man kan utveckla sin undervisning i NT genom erfarenhetsutbyten Ämnesdidaktik utifrån ett naturvetenskapligt/tekniskt ämnesinnehåll Var man kan hitta stöd och samverkanspartners inom dessa ämnesområden utanför skolan Deltagarna i kursen arbetar med konkreta uppgifter i din skola, läser artiklar och böcker samt kommunicerar via internet med kurskamrater på lärosätet.

Dino untitled

Related: