background preloader

Fem små filmer om evolution: Avsnitt 1 (5)

Fem små filmer om evolution: Avsnitt 1 (5)
Related:  NOEvolution

Umeå Universitet - Resurscentrum för Kemi i Skolan Ingredienser i läppcerat Bivax Bivax (livsmedelstillsats E901) användes tidigt för lädervård t ex i skokräm. Bivax användes även vid mumiefiering av egypterna. Bivax är en blandning av växtvax, pollen och sekret från biet. Bivax kan förvaras hur länge som helst i rumstemperatur men om man inte vill att det ska blekna bör det förvaras mörkt. Sesamolja Sesamoljan är den tidigast beskrivna oljan. Sesamfröna som innehåller runt 50 % olja blötläggs för att lösa upp färgämnet, varefter det krossas och kallpressas. enkelomättade 40 % (oljesyra, ricinoljesyra och eurukasyra ) fleromättade 44 % (linolsyra och linolensyra) Sesamoljan är en ovanligt stabil olja pga sitt innehåll av oljesyra samt av en fenollik substans kallad sesamol. Pepparmyntolja I Mitehamdistriktet i England skördar man pepparmyntan strax innan den börjar blomma, i USA när den står i full blom. Oljan är svårlöslig i vatten men blandbar med 95 % sprit, oljor och flytande paraffin. Historik

Evolutionsteorin är ett fuskbygge | Debatt Denna artikel publicerades 2009, men sprids nu åter genom sociala medier. Här är länken till en replik som publicerades i debatten. Nu när Charles Darwin hyllas som aldrig förr är det viktigt att uppmärksamma bristerna i evolutionsteorin, skriver Sture Blomberg, narkosöverläkare och docent: "Trots att de fossila fynden sedan Darwins tid ökat hundrafaldigt, så lyser dessa "övergångsformer" än i dag med sin frånvaro, generande nog." "Försöken att leda evolutionen i bevis har kantats av bedrägerier och felaktigheter." Nu när så många stämmer in i hyllningskören till Darwin, kan det vara på sin plats att uppmärksamma att det också finns en omfattande vetenskaplig kritik av hans teori om evolutionen. Darwin påstod vidare att de nutida livsformerna utgick från en gemensam anfader, utvecklades mycket långsamt under hundratals miljoner år och först på slutet blivit vad de är i dag. Försöken att leda evolutionen i bevis har kantats av bedrägerier och felaktigheter.

Wolves Introduced To Park To Revitalize Ecosystem George Monbiot calls it one of "the most exciting scientific findings in the past half century." That's a lofty statement, but one that he's willing to back up. The scientific finding that Monbiot is referring to is a 'trophic cascade,' in which the reintroduction (or removal) of the top predator of an ecosystem drastically changes said ecosystem in numerous ways. In 1995, wolves were reintroduced into Yellowstone National Park after having been absent for several decades. As a result, an incredible change was now underway. With wolves back on the scene, the deer population reduced. Below, you can hear Monbiot reiterate why this trophic cascade is so fascinating.

Why did Neanderthals become extinct? You've probably heard the word "Neanderthal" used to insult someone, typically a person acting boorishly or one with a prominent brow ridge. New evidence shows that calling someone a Neanderthal might not be too far from the truth. Neanderthals became extinct earlier than previously thought, but before going extinct, they mated with modern humans' ancestors — the same ones who aided in their extinction. Neanderthals are an early species of human that lived primarily in Europe and southwest Asia from about 130,000 years ago until their extinction approximately 40,000 years ago. Since that first discovery, Neanderthal bones have been found across Europe and Asia, from Spain to Russia to Iraq. It appears that we — or at least our ancestors — were at least partially responsible for their extinction. But before Neanderthals left, some mated with modern humans.

Hälsoprojekt med IKT Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen. Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon ger här ett exempel på hur hon har arbetat med IKT inom arbetsområdet Hälsa i biologi. Exemplet är från årskurs 8 men går att överföra till andra arbetsområden och andra åldersgrupper. Planering för hälsolaboration Eleverna skulle planera och genomföra en laboration som gick ut på att leva ett hälsosammare liv under en vecka. Planering för hälsolaboration (202 kB) Planering för uppgiften podradio Eleverna fick i uppgift att, med hjälp av digitala verktyg, skapa ett radioprogram där de pratade om hälsa med sina gruppkompisar. Så planerade vi arbetsområdet

How Did Life On Earth Start? More than 3.6 billion years ago, a major transition was made on Earth whereby a dilute, swirling cauldron of simple chemical soup made a critical step towards creating the building blocks of life. The simple chemicals became amino acids, the fundamental building blocks of more complicated protein molecules. These proteins then somehow came together to form a single, primitive cell. Although most scientists are in agreement on the journey that single cells took to becoming multicellular organisms like plants and animals, and recent research has started to reveal how simple chemicals became amino acids, a significant grey area remained. How precisely did the amino acids unite to become all-important proteins? Their answer tackles the 'RNA world' theory. However, the scientists have another suggestion: They argue that it is equally likely that little proteins were the catalysts for RNA formation, which is the opposite suggestion of the 'RNA world' theory. [Via University of North Carolina]

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi Teknik: Tekniska lösningar i vardagen Materialet består av uppdrag som utgångspunkt för elever och lärare att tillsammans utforska tekniska lösningar i vardagen. Tekniska lösningar i vardagen

Here's What Ariel Would Look Like If She Evolved In The Deep Ocean Princess Ariel – the Disney princess of the water. Living under the sea in the monarchical society of Atlantica, Ariel is the seventh-born daughter of the reigning family. Not fancying her chances of becoming queen any time soon, Ariel falls in love with the land-based Prince Eric. But what would she have looked like if she hadn’t lived in the seemingly part-humanoid-friendly waters of Atlantica? Thanks to aquatic evolutionary expert Joseph Shaw, associate professor at Indiana University School of Public and Environmental Affairs, and illustrator Monique Steele at BuzzFeed, we can see what would happen to the famous redheaded mermaid in different conditions. For example, if Ariel had evolved in the deep ocean, she would have looked something like this: Disney // Monique Steele for BuzzFeed In the deep ocean, merpeople would develop appendages to enhance their sense of touch in a world where eyes are no longer needed. Image Credit: Monique Steele / BuzzFeed [H/T BuzzFeed]

Related: