background preloader

Olofjonsson-lekrum.se - Välkommen

Olofjonsson-lekrum.se - Välkommen

1999 - 2014 Din lekplats på nätet! - Fyra man i soffan Udda antal deltagare, minst nio. Skriv deltagarnas namn på varsin lapp som viks ihop. Placera stolar i ring två och två, en stol mer än antalet deltagare. Deltagarna delas upp i två lag. Deltagarna sätter sig på stolarna. Den som sitter vid en tom stol börjar. Han ropar ett namn. Den som nu sitter vid en tom stol ropar ett nytt namn etc. Det lag vinner som lyckas placera fyra av sina deltagare samtidigt i "soffan". Sjobomben rastlekar Lekarkivet © 1999 - 2014 Din lekplats på nätet! -

Related: