background preloader

Pernillas klassrum

Pernillas klassrum

22 Appar för att öva engelska! Jag får ofta frågan om appar för att öva engelska. Det har varit ganska magert utbud på dessa men nu när jag grävde lite mer har det faktiskt kommit flera bra appar att testa. Här kommer 22 appar i olika svårighetsgrader. I mitt nästa inlägg kommer webbsidor där du kan öva engelska både på dator och via surfplatta, håll utkik! Bitsboard Spelling Bee Bilderna ovan är tagna från denna app. English ladders Använd din engelska för att matcha rätt svar, och klättra upp på stegar eller falla ner till ormarna. Relaterat SFI-appar öva svenska del1 Jag har fått ett spännande uppdrag att ta fram appar för en grupp SFI-elever, här kommer deras önkselista: Här kommer mina förslag: Textgrabber- ta kort på text och få den uppläst och vid behov även översatt Worldictionary- liknande som appen ovan Prizmo- Ta kort på text och få den uppläst… I "Allmänt" 20 appar för åk4-9, öva engelska En fråga som jag ofta stöter på är appar för äldre elever. Språkutvecklande appar i förskolan

Mitt Flippade Klassrum Välkommen till en nationell webbplats för IKT i matematikundervisningen! | ikt i matematikundervisningen Teach by Calendar Skip to content The Swedish Curriculum stipulates “living conditions, traditions, social relations and cultural phenomena” to be part of the content of communication. One way of fulfilling this requirement is to bring various holidays and yearly celebrations into the classroom. Here are some recommended materials for most levels behind the actual date in the Calendar. General events

Sara Bruuns klassrum På vilket sätt förändrar IT-verktyg undervisningen? Om man endast använder en dator till självrättande övningar och som skrivmaskin för uppsatser förändras inte mycket jämfört med att använda en lärobok med motsvarande aktiviteter, och papper och penna. Om man däremot börjar använda ny teknik som ett verktyg och en arena så finns goda möjligheter för en spännande utveckling. Digitala verktyg kan öka motivationen Många lärare vittnar om att när elever får möjlighet att utforska världen mer på egen hand, utifrån egna perspektiv och intressen, och har möjlighet att skapa mer själva — exempelvis bloggar, wikis och digitala presentationer — så kan ett djupare intresse väckas och en större motivation skapas. Möjligheter till variation, individanpassning och möjligheten att ta in världen i klassrummet med aktuellt och intressant material bär stor potential. Tekniken i sig förbättrar inte undervisningen Mycket tid kan också gå till spillo om elever inte förstår vad de ska göra eller halkar in på "fel" Internetsidor. En stor utmaning för lärarna

Sofia på Linné! | Sofias virtuella klassrum på Linne! Pernilla's English Classroom Sfipaddan | Digitala arbetssätt med iPads på SFI 10 poems to read during National Poetry Month In honor of National Poetry Day, TED-Ed asked writing teachers at the San Francisco Writers Grotto to recommend their favorite poems worth sharing. Below, a short poetry reading list for TED-Ed learners of all ages. Constance Hale, author of Sin and Syntax: How to Craft Wickedly Effective Prose, recommends: “Design” by Robert Frost For younger readers, I would go with some of the easier Robert Frost poems, which would set the stage for the more complex ones. “Design” is a great one for middle school students, allowing a good discussion of imagery and metaphor and rhyme (when it works and when it doesn’t) and structure … and the lessons of nature. Caroline Paul, author of Lost Cat: A True Story of Love, Desperation, and GPS Technology, recommends: Billy Collins, in general Poetry is about concision, beauty — and the sudden swerve that tweaks the reality we thought we knew. Ethan Watters, author of Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche, recommends:

Eng 8A, 9C You have read a chapter of the book: " The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Today we are going to read the text together and help each other writing an emotional poem. This is how you do it: 1. Work in pairs. When you read the text - what did you think of? Choose one emotion that you think describes the text best. Title (Emotion) (Line 1) (Emotion) is (color) (Line 2) What does the emotion taste like? (Line 3) What does the emotion smell like? (Line 4) What does the emotion feel like? (Line 5) What does the emotion sound like? (Line 6) What does the emotion look like? (Line 7) (Emotion) is _____________(include a metaphor) If you don't remember what a methapor is you can find help here: Metaphor 2. Save your poem and send it to me: sarasv74@gmail.com A few years ago my pupils read The Hunger Games and then a girl wrote an emotional poem like this:

Related: