background preloader

Pernillas klassrum

Pernillas klassrum
Related:  Planering

Sara Bruuns klassrum Nytt kapitel – nytt läsår | I Susannes klassrum Då är det snart dags! Dags att starta ett nytt kapitel i mitt yrke som lärare. Jag ska byta arbetsplats. Efter sex år på Viskaforsskolan byter jag till Engelbrektskolan. Jag ser fram emot nya utmaningar och ser endast fördelar med att inte känna till alla rutiner eller veta precis hur allt ‘ska vara’. I september och i november kommer vi att köra #edcampboras igen.

Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa. I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Som vanligt när vi läser en text så använde vi våra Läsfixare. Vi sammanfattade även texten tillsammans och därefter var det dags att koppla på skrivandet. Vi ritade först upp ett VENN- diagram för att få syn på skillnaden mellan skönlitterär text och en nyhetsartikel. Detta var en skrivuppgift som engagerade och då vi läst många nyhetsartiklar tidigare kände eleverna igen texttypen och det blev inte så svårt att skriva en artikel med en skrivkompis. LÄSA och SKRIVA hör ihop Vi ger eleverna skrivuppgifter inspirerade av de texter som vi läser på lässtrategilektionerna. Vi har upptäckt att detta arbetssätt har många likheter med Gibbons cirkelmodell, där man integrerar: tala, lyssna, läsa och skriva med ämnesinnehållet i undervisningen.

Mitt Flippade Klassrum Välkommen till en nationell webbplats för IKT i matematikundervisningen! | ikt i matematikundervisningen Presentera med PowerPoint En bild kan säga mer än tusen ord och vara ett väldigt bra sätt att förmedla en känsla eller uttrycka ett nyckelord. De flesta bilder på Internet får du ladda hem för privat bruk. Att använda en bild i en redovisning är däremot inte privat bruk. Därför är det viktigt att du lär dig välja de bilder som är ok att använda. De bilder du kan använda när du presenterar ett skolarbete är: Dina egna bilder ClipArt-biblioteket Bilder med tydligt uttryckt tillstånd Dina egna bilder Allra enklast för dig själv är om du har möjlighet att själv skapa de bilder du behöver. Du kan också använda egna fotografier. ClipArt-biblioteket ClipArt-biblioteket inne i PowerPoint är enkelt att använda. För att visa att du gjort medvetna bildval med hänyn till upphovsrättsliga regler rekommenderar vi att du skriver "Bilder från Microsoft ClipArt" sist i din presentation. Bilder med tydligt uttryckt tillstånd MorgueFile Creative Commons Upphovsrättsinformationen bör läggas i så nära anslutning till bilden som möjligt.

april 2014 Hej 8B Har formulerat en ny pedagogisk planering för de veckor som återstår. Den återfinns på skolia också. Huvudinriktningen nu blir egentligen för att korta ner det: läsa och att förstå det du läst. Du ska välja och läsa en egen bok. Allt det viktiga jag bedömer nu kommer att vara det DU gör på lektioner samt att du i reflektionsboken visar att du läser den bok du lånat även hemma. Kommer använda bloggen till lite diverse under resans gång! Fröken Linda tipsar: (något av det jag kommer på nu): Hungerspelstriologin av Suzanne Collins Låt vargarna komma av Carol Rifka Blunt Legend av Marie Lu Erebos av Poznanski Per Nilsson tex Solprinsen, hjärtats fröjd, Jag saknar dig, jag saknar dig Jules Verne b.la Jorden runt på 80 dagar Dansar Elias? Allt av Katarina von Bredow Allt av Joyce Carol Oates (för ungdomar) Allt av Sofia Nordin, bla Natthimmel Allt av Magnus Nordin Cannie Möller - bla Oktober, Lucia Laura Trenter (enklare deckare) Bra ställen att hitta ideér om vad du vill läsa: Då kör vi så det ryker!

En läsande klass Pernilla's English Classroom På vilket sätt förändrar IT-verktyg undervisningen? Om man endast använder en dator till självrättande övningar och som skrivmaskin för uppsatser förändras inte mycket jämfört med att använda en lärobok med motsvarande aktiviteter, och papper och penna. Om man däremot börjar använda ny teknik som ett verktyg och en arena så finns goda möjligheter för en spännande utveckling. Digitala verktyg kan öka motivationen Många lärare vittnar om att när elever får möjlighet att utforska världen mer på egen hand, utifrån egna perspektiv och intressen, och har möjlighet att skapa mer själva — exempelvis bloggar, wikis och digitala presentationer — så kan ett djupare intresse väckas och en större motivation skapas. Möjligheter till variation, individanpassning och möjligheten att ta in världen i klassrummet med aktuellt och intressant material bär stor potential. Tekniken i sig förbättrar inte undervisningen Mycket tid kan också gå till spillo om elever inte förstår vad de ska göra eller halkar in på "fel" Internetsidor. En stor utmaning för lärarna

Det största problemet i Svensk skola idag är ett ”osynligt problem” Två exempel på ordmoln som är skapade med www.wordle.net. Det översta är ämnet fysik och det undre är ämnet historia. Ordmoln skapas genom att man kopierar in texten från läroplanen och så utför hemsidan en beräkning hur många gånger varje ord förekommer och de ord som har högst frekvens visas med störst text. Ovanstående två ordmoln belyser bland annat följande fyra saker: Hur länge måste du titta på ett ordmoln innan du ser vilket ämne det handlar om? Att ett ord förekommer många gånger är förstås inte samma sak som att det automatiskt är det viktigaste ordet, men det är en bra visuell modell av vad som faktiskt står i läroplanen. När jag pratar med lärare och när jag är på lektionsbesök hos lärare ser jag många lärare som jobbar hårt för att försöka skapa en känsla av sammanhang (KASAM), men som blir frustrerade för att de inte får ihop tillvaron till en bra helhet, varken för sig själva eller för eleverna. Ovanstående bild är en händelsekedja som alla i svensk grundskola känner igen.

Related: