background preloader

Great ePortfolio Resources for Teachers

Great ePortfolio Resources for Teachers
July 28, 2014 With the massive uptake of web 2.0 technologies, the concept of portfolios has migrated to the cloud giving rise to what is now termed electronic portfolios or ePortfolios for short. An ePortfolio is similar in essence to the traditional pen and paper portfolio but with a set of added advantages. For instance , ePortfolios are accessible anywhere anytime with internet connection. Also ePortfolios allows for a wider inclusion of different multimedia items such as videos, podcasts, audio recordings, slides, text, images and many more. Why Use ePortfolios ? A- The learning purposes of ePortfolios include: 1- ePortfolios Guide from CUCTE This page from Cornell University Centre for Teaching Excellence provides some key insights and ideas to help you understand and better use ePortfolios with your students. This is an excellent Pinterest board packed full of resources related to digital portfolios. Related:  Online Teaching CommunityDigital teknik

Rubrics for Teachers - Assessment A collection of rubrics for assessing portfolios, group work/cooperative learning, concept map, research process/ report, PowerPoint, oral presentation, web page, blog, wiki, and other social media projects. Quick Links to Rubrics Social Media Project Rubrics Wiki RubricCriteria for assessing individual and group Wiki contributions. Blog RubricAssess individual blog entries, including comments on peers' blogs. Twitter RubricAssess learning during social networking instructional assignments. Discussion, Teamwork, and Group Work Rubrics Online Discussion Board RubricAssessing ability to share perspectives, refine thoughts through the writing process, and participate in meaningful discussionPrimary Grade Self-Evaluation Teamwork Rubric (PDF)Features of a sandwich to graphically show the criteria Upper Elementary Teamwork RubricKaren Franker's rubric includes six defined criteria for assessing team and individual responsibility PowerPoint and Podcast Rubrics ePortfolio and Web Page Rubrics

Didaktikens verktyg - webbplats hos UR Utbildningsradion (UR) har skapat en webbplats - Didaktikens verktyg - där målet är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens genom ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare. Vi vill med vår temasida ge förslag på hur vi inom folkbildningen kan använda denna gigantiska kunskapskälla för att öka vår kompetens inom området. Hand i hand med samhällets digitalisering förändras även förutsättningarna och möjligheterna inom hela utbildning – och bildningssvärlden. Vilka nya möjligheter medför digitaliseringen och vilken betydelse kan de ha för dig som lärare/ledare? Vilka nya möjligheter har dina elever/deltagare? Hur ser det ut idag? Ja det är några av de frågor vi kommer att få möjlighet att belysa och reflektera över! Hur kan du använda Didaktikens verktyg? Didaktikens verktyg innehåller 6 olika kapitel. Temats startsidaTeknik och lärandeDidaktisk designDigitala verktyg – IKTRöster om IKT och lärandeOm webbplatsen Didaktikens verktyg – Startsida

Tech&Learning Magazine March 31,2014 An independent study, published in theInternational Journal of Evaluation andResearch in Education and sponsored by theSchool Improvement Network, shows a directlink between professional development andgains in student achievement. More » The Flipped Learning Network recentlyreleased the following “Four Pillars” thatteachers must incorporate to create a“Flipped Learning” experience: More » President Obama’s new ConnectED initiatives hasthe following goals: More » Google’s annual science fair, the largest online science fair in the world, will beopen to students ages 13-18 worldwide through May 12. More » We call this generation of learners digital citizens More » Amplify ELA DigitalCurriculum More » March 28,2014 Belkin’s Stage App combines the convenience of adocument camera with the power of an interactivewhiteboard. More »

Kommunicera och skapa | MIK-rummet Att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier är en viktig del i begreppet medie- och informationskunnighet. Det handlar ytterst om att kunna påverka genom att göra sin röst hörd och att kommunicera med andra. Barn - och särskilt unga - lever stora delar av sina sociala liv på nätet. Sociala medier och spel är de mest populära fritidssysselsättningarna för flickor respektive pojkar i de tidiga tonåren. Barn och unga blir dessutom duktiga på att anpassa sitt språk efter olika situationer och medieplattformar. Tonen på nätet är många gånger tuff och kränkningar och mobbning är några av de vanligaste problemen på nätet.

University, classroom and teacher blogs | 21Classes - Classroom and Education Blogs Finna, analysera & kritiskt värdera information | MIK-rummet Att hitta relevant information har blivit en utmaning för dagens medieanvändare. Samtidigt som vi har tillgång till stora mängder information exponeras vi också för desinformation. Kraven på den enskildes medie- och informationskunnighet växer. Att kunna förhålla sig kritisk till olika budskap – oavsett om det text och bild i etablerade nyhetsmedier, sociala medier eller reklam – är viktigt för alla för att kunna fatta medvetna beslut i vardagen. Internet har öppnat dörren till ett stort antal källor. Att tolka texter och bilder med ögonen öppna för vem som kommer till tals och för stereotypa skildringar är viktigt eftersom det påverkar vår bild av hur samhället ser ut. Som medieanvändare bör man ständigt ställa sig frågan "av vem och varför?".

AdobeEducation Exchange About the Train the Trainer Course Overview The Train the Trainer course is a ten-week online course designed to equip education trainers worldwide with the knowledge, skills, and tools to successfully design and deliver effective and engaging Adobe professional development workshops. Upon course completion, participants will be able to design professional development sessions that empower and inspire students, teachers, and faculty to foster creativity and design innovative digital media. Throughout the course, participants will examine the importance of creativity in education and hear from fellow educators who are successfully using technology to foster creativity with their students.explore Adobe Education’s free online resources, Adobe's industry-leading products, and engaging Adobe product training activities.review best practices in professional development design. Weekly Self-Paced Lessons Sample Weekly Schedule (4-5 hours/week)* *This schedule serves as a model and a guide. Webinars

DATORN i UTBILDNINGEN edWeb: A professional online community for educators 50 Activities To Promote Digital Media Literacy In Students Literacy is changing–not at its core necessarily, but certainly at its edges as it expands to include new kinds of “reading.” Digital media is quickly replacing traditional media forms as those most accessible to most 21st century learners. The impact of this change is extraordinarily broad, but for now we’ll narrow it down to changes in how learners respond to the media they consume. The most fundamental pattern of formal academia is to read something and then write about it. Sometimes this writing comes in the form of responding to questions, while other time it’s in the form of an essay. And sometimes the reading is watching, playing with, or otherwise interacting with a digital media. Some of these tasks will look familiar, especially to English teachers. You also might notice that many of them apply to both traditional and digital media. I’ll be updating this list, revising it to add better examples, alter clunky phrasing, and so on. Image attribution flickr user flickeringbrad

can-i-really-make-a-living-by-blogging-1537783554?utm_content=buffer14325&utm_medium=social&utm_source=twitter Kompetensutveckling av lärare i en-till-en | Fleischer Kompetensutveckling Sommar. Almedalen rullar igång. Där diskuteras många skolfrågor, inte minst de om datorisering. När det gäller införande av en-till-en, är det en mängd olika aspekter som behöver belysas efter att själva införandefasen är klar. I arbetet med systematisk uppföljning av en-till-en i IPAK-modellen har jag delat in det i tre huvudsakliga områden: Ämnesinnehåll, teknik och pedagogik,Betygsättning, bedömningspraktik och e-portfolios,Juridik, etik och demokrati. Det finns naturligtvis andra sätt att göra en sådan indelning. Det centrala är dock att ha lärarkårens kontinuerliga utveckling för ögonen. I mitt sätt att beskriva saken tas utgångspunkt i forskningen av Hall & Hord (2011). När det gäller en-till-en har alltså detta prövats av bland annat Donovan, Hartley och Strudler (2007). 0 MedvetenhetLäraren tänker och upplever: ”Jag berörs inte av en-till-en. 1 Information Läraren tänker och upplever: ”Jag skulle vilja veta mer om en-till-en. 3. Hall, G.E. & Hord, S.M. (2011).

Job Seekers: To Blog or Not to Blog? Why? Learning blogging software takes time, trial, and error.It demonstrates your writing skills — for better or worse.It requires some graphic design ability.You have to entice traffic, otherwise you’re talking to yourself.Unless it’s on the critical path of getting you in front of hiring managers, your time might be better applied to finding target companies, identifying hiring managers, and getting your smiling face into their offices. Besides there’s a simpler way, with better odds, to get hiring managers to see your thoughts, face, and name in print than going to the effort of starting your own blog. You’ve heard of OPM — other people’s money? Well, we’re gonna talk about OPB — other people’s blogs. Oh, so you should do some guest blogging? Here’s what you do: Figure out your Ideal Hiring Manager’s most likely on-line reading list.Subscribe to those sites using feedly.com. Hah! And there’s a great upside to this hack.

Related: