background preloader

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling
Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter! Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling. Nya språket lyfter! är i enlighet med Lgr 11 och har byggts ut för att nu kunna användas i årskurserna 1-6. Nya Språket lyfter! Lärarhandledning Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Lärarhandledning till Nya språket lyfter! Studiehandledning Till materialet finns också en studiehandledning som kan användas i lärargrupper av olika slag. Studiehandledning till Nya språket lyfter! Beställ eller ladda ned materialet Du beställer bedömningsstödet Nya språket lyfter! Lärarhandledningen Lärarhandledningen är klickbar för att du som lärare ska kunna använda materialet digitalt och på ett enkelt sätt kunna navigera mellan de olika avsnitten. Observationsschemat Observationsschema till Nya språket lyfter! Studiehandledningen (finns endast som pdf) Matriser i wordformat

Lärarhandledning (rev. 2012).pdf Nya språket lyfter

Related: