background preloader

Lässtrategier som en del i en språkutvecklande undervisning

Lässtrategier som en del i en språkutvecklande undervisning
En regnig eftermiddag behövdes för att jag skulle öppna Hanna Stehagens bok ”Språk i alla ämnen” som legat på skrivbordet sedan sommarlovet började. Nu har jag både öppnat den och läst den och blivit så där lyrisk som man bara kan bli när man läser någonting riktigt, riktigt bra. Det är underbart när någon annan sätter ord på ens tankar och på ett mycket enkelt konkret sätt beskriver det man själv vill förmedla med sin undervisning. I bokens första kapitel beskriver Hanna det som utgör grunden i en språkinriktad undervisning. Hanna presenterar också två modeller för planering och genomförande av en språkinriktad undervisning. SIOP, den första modellen är som en slags checklista och stödstruktur när man skall planera lektioner, arbetsområden m m. SIOP lyfter fram vikten av att ge eleverna möjlighet att tala, lyssna, läsa och skriva inom varje område. # Fas 1 Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper # Fas 2 Studera texter inom genren för att få förebilder # Fas 3 Skriva en gemensam text

http://marietrapp.blogspot.com/2014/07/lasstrategier-som-en-del-i-en.html

Related:  Bra bloggarSpråkutvecklande arbetssätt

Mind Map: Prepositions of time (at/ on/ in) Prepositions of time (at/in/on) can be confusing for English learners. To find out the differences, read the post: We use: AT for the time of the day: • At five o’clock • At 11.45 • At midnight • At lunchtime • At sunset Språkutvecklande arbetssätt Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. I de två första kapitlen i Lgr 11, liksom i övriga obligatoriska skolformers läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. I alla kursplaner, och kanske särskilt tydligt i kunskapskraven syns också olika språkliga uttrycksformer som eleverna ska ges möjlighet att använda. Det här utvecklingspaketet syftar till att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. engelska Om man inte tidigare har arbetat med webben särskilt mycket i engelska, ska jag idag ge ett par länktips som man kan ha stor nytta av och som är lätta att komma igång med. Glosboken.se Det var faktiskt en elev som tipsade mig om den här interaktiva glosboken.

Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14 Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”. Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. "En uppenbar systemmiss" I Maria Westmans replik till min debattartikel om de nationella proven finns två sakliga invändningar. Den ena är att jag skulle begå en ”feltolkning” när jag hävdar att proven blandar samman begreppen lässtrategier och läsprocesser. Den andra invändningen är att den kompensatoriska sammanvägningsmodell, som numer används i de nationella proven i svenska, inte är ett problem eftersom det sammanvägda provbetyget främst utgör ett ”analysinstrument på gruppnivå” och inte ska ses som en sammanvägning av den enskildes kunskaper i förhållande till kunskapskraven. När det gäller frågan om lässtrategier och läsprocesser påstår Westman att proven inte utger sig för att pröva lässtrategier.

British Slang If you’re planning on visiting London in the future, you might just want to familiarise yourself with some British Slang expressions that are very commonly used by the British. They will be very useful particularly if you’re likely to be socialising with Londoners. 1. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa.

Talk2Me English : The world's 'English Mania' TED talk by Jay Walker: High intermediate video lesson Why are so many people trying to learn English? Is it mania or is it a necessity? Is the world obsessed with learning to speak English? Vocabulary: Mania (noun) Extreme enthusiasm for something that is usually shared by many people.

Konsten att konstruera frågor I all undervisning och speciellt när du använder dig av KL behöver du som lärare snabbt konstruera spännande frågor som leder till diskussioner, undersökningar eller handlingar. Frågorna behöver ofta vara öppna och ha möjligheter för flera svar eller vara produktiva och leda till nya idéer eller tankegångar. En fråga som jag ofta hört från lärare är just ”hur?”. Gratitude: a free downloadable lesson A free downloadable lesson, based around an authentic video. Research shows that feeling grateful for what we have and the people in our lives is a key factor in feeling happy. The video shows a group of people carrying out a task designed to increase their happiness in this way. It’s quite moving.

Related: