background preloader

Butterfly Alphabet - Bilder på djur och natur, alfabet

Butterfly Alphabet - Bilder på djur och natur, alfabet

Bokstäver och handalfabet Teckenspråk hjälper barnen med bokstäverna Två grundskolor i Sverige har på försök under läsåret lärt sina elever det svenska teckenspråkets handalfabet till sina yngsta elever. Målet är och se om handalfabetet är till hjälp när eleverna ska lära sig läsa och skriva. När man ska lära sig räkna kommer fingrarna fram, varför kan inte samma fingrar användas när man ska lära sig ljuda, bokstavera och läsa? Foto: Dennis Lennartsson Projektet som leds från Örebro universitet av Karin Allard i samarbete med Europeiskt Teckenspråkscenter av Thomas Lydell-Olsen. - ”Det är ett jättebra hjälpmedel som ger trygghet och stöd vid inlärningen. ”De grupper som jämförts med denna, som ingår i projektet, har haft ett lägre värde och det har tagit längre tid att uppnå samma resultat som denna grupp gjort. Thomas Lydell-Olsen fick idén till studien när han träffat en lärarkollega i Portugal som byt tjänst. ” Jag frågade Rosa-Maria hur det går på hennes dövskola i Porto. Bild: Karin Wilkensson Jela Design

[Läromedel] | Skogen i Skolan Senast ändrad: 2014-04-15 15:30 Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor. Våra läromedel sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10. Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar studiebesök hos skogliga företag och organisationer. Allemansrätten Häften med övningar Skriv ut häftena genom att klicka på pdf-dokumenten. Nedanstående läromedel beställs via Skogsstyrelsens förlag >> (öppnas i nytt fönster).

25 Of The Most Creative Sculptures And Statues From Around The World Our cities are full of majestic monuments, unexpected sculptures and artistic statues, each having a story to tell. Thousands of them have been made but only a few of them are really extraordinary and picture-worthy. That’s why our readers set out to find the world’s most creative statues and sculptures, which add color and emotion to the most boring areas of the cities. For the last two weeks, bored pandas from around the globe have been submitting their pictures of the best sculptures here. Did we miss any? 1. Image credits: mustangsoflascolinas.com 2. Image credits: Anastasia Tank 3. Image credits: Anonymous Panda 4. Image credits: Ava Hirschsohn 5. Image credits: gaartu.livejournal.com 6. Image credits: Nikodem Nijaki 7. Image credits: dailyphotostream.blogspot.com 8. Image credits: Julija K. 9. Image credits: panoramio.com Image credits: iq.lt 10. Image credits: Bruno Catalano 11. Image credits: marcocianfanelli.com 12. Image credits: panoramio.com 13. Image credits: theworldofgord.com 14. 15.

Switch Zoo Animal Games 16 Of The Most Magnificent Trees In The World How do I love thee, tree? Let me count the ways; you change carbon dioxide into the oxygen we breathe, you sequester carbon, and you provide shelter for countless critters. There are many reasons for which we should all be tree-hugging hippies, but within the scope of this article, all we’ll focus on is how amazing some of them look. Granted, not all of these amazing beautiful trees are trees (the Wisteria is a vine, Rhododendrons are shrubs, and bamboo technically belongs to the grass family), but we’ll give them a pass because they are amazing, huge and beautiful. So once you step outside and take a breath of fresh air, hug the nearest tree and say thank you! If you know of an amazing tree not on this list, you can submit it at the bottom of this post. 125+ Year Old Rhododendron “Tree” In Canada This huge 125-year-oldold rhododendron is technically not a tree – most are considered to be shrubs. 144-Year-Old Wisteria In Japan Image credits: tungnam.com.hk Wind-Swept Trees In New Zealand

The Linnean Society of London | Education Resources Welcome to our education page! We hope you enjoy exploring our activities and resources. The Linnean Society of London is the home of Carl Linnaeus in the UK. To learn more about him, his science and our collections, visit the 'Who was Linnaeus?' section. Teachers, parents and students can click on the other categories to view our targeted education resources, linked to the National Curriculum.

30 Beautiful Doors That Seem To Lead To Other Worlds Most doors are hopelessly mundane, but they don’t have to be; they can also serve as meaningful symbols of portals between worlds or between different aspects of our lives. When we set out to create a list of beautiful doors around the world, we were surprised to find just how many truly amazing doors there are out there that have been decorated with beautiful craftsmanship and artwork. The door is probably the single part of a building’s exterior that people will interact most frequently with, so if you want a building to look impressive up close, there’s probably no better way to do this than by having a beautiful door. Burano, Italy Image credits: John C. Santa Fe, New Mexico, USA Image credits: Ken Piorkowski Copenhagen, Denmark Image credits: Ingeborg van Leeuwen Valloria, Italy Image credits: socket974 Montmartre, Paris, France Image credits: John Kroll Rabat, Morocco Image credits: David&Bonnie Valparaiso, Chile Image credits: Byron Ellis Garden Door by Kazuyuki Ishihara in Japan Lhasa, Tibet

montessorimaterial Skolsaker Fick en förfrågan om kort som är kopplade till skolan så här är nu 42 kot i tre delar som är relaterade till skolan. Saknar ni bilder/saker så hör av er. Vill du ha materialet så mailar mig. montessorimaterial@hotmail.com Romare, vikingar och riddare Ett material som min son har gjort. Vill du ha materialer så maila mig. montessorimaterial@hotmail.com Säkerhet Ett material som man kan ha som övning när man pratar om säkerhet. Vill du ha material så maila mig. montessorimaterial@hotmail.com Hej alla Hej alla bloggläsare Lägger in ett inlägg för att förklara tystnaden från mig. MvhAmina Vart ska bilden vara? Detta material gjorde jag efter en gammal skolbok jag hade som liten. Vill du ha materialet så maila mig. montessorimaterial@hotmail.com Vad rimmar inte Jag läste på montessoribloggen Leptir igår och såg ett material som jag ville göra. Materialet består av 16 remsor med bilder där två av bilderna rimmar med varandra och en bild gör det inte. Blåark och kort, ordlista 1 Hej Sångkort 2

18 Beautiful Photos Of Animals Looking Through Windows Most photos of animals feature them in their natural element, but there are other ways to create gripping photo compositions with animals. Whether it’s a domestic animal quietly awaiting the return of its owner or a wild animal investigating an abandoned home, windows can beautifully frame your animal photo and take it from good to great. When shooting a subject that’s on the other side of a window (whether you’re inside or out), pay extra special attention to your camera’s focus – especially if you’re using the automatic instead of manual. A camera shooting a subject in a window can easily focus on the reflection in the window pane rather than the subject behind it. Unless that’s what you’re going for, try to avoid it! Image credits: Mark Bridger Image credits: Kai Fagerström Image credits: ermagerdrerdert Image credits: Kadir Irkin Image credits: Beatrice Schuler Image credits: Fabio Chiari Image credits: Anna Kryczkowska Image credits: Alexander Lukinsky Image credits: Milos Jovanovic

till Sveriges flora och fauna | Artkunskap till alla!

Related: