background preloader

Free Kids Clip Art by Phillip Martin, Free Clip Art for Kids

Free Kids Clip Art by Phillip Martin, Free Clip Art for Kids

http://www.phillipmartin.com/

Related:  Webbsidor Bra sakerPêle-Mêlemonika1234miakempe

Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i Pedagogiska Planeringar! Efter att ha läst Dylan Wiliams bok nu det sista så blev jag sugen på att bläddra tillbaka i min gamla litteratur och märker att det finns många tankar som hänger ihop med de tankar som jag reflekterade kring när jag läst Att följa lärande. Säkert självklarheter för många men för mig är det viktigt att få sätta egna ord på mina tankar. Samla det jag läst, sett och hört och sammanfatta mina tankar. Slutpoängen i förra inlägget var att kanske fungerar de 5 nyckelstrategierna lika bra på oss lärare, för att höja lärarkvaliteten. Friends webbshop Alfons Vänskapslåda - Böcker Alfons vänskapslåda är ett metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Gemensamt för materialet i Alfons vänskapslåda är att det fokuserar på att stärka och utveckla barns empati, samt att få ta del av och bearbeta olika ämnen kopplade till vänskap. Materialet är tänkt att passa alla åldrar på förskolan, samt skolans tidigare år, med viss anpassning från pedagogerna.

Fortsättning på signalord. Vi skriver räknehändelser med genretänk. Idag kom fortsättningen på signalordslektionerna. Blogg inlägg: Genretänk i matten… Vilka ord signalerar vilket räknesätt? Vi har haft två signalordslektioner, även om jag bara bloggat om ett. Bedömningsstödet, som vi gör nu i åk 1, visade att vi inte jobbat tillräckligt mycket med räknehändelser. Det måste vi ändra på!

Berättande Berättelser, foto och film Skapande och berättande har alltid haft en central roll i skolan. Nu kan finns det en mängd verktyg som gör att eleverna kan göra snygga och proffsiga produktioner. Om de sedan publicerar sina verk kan de nå en större publik än det egna klassrummet, det kan ge en större motivation för skolarbetet. Ledarskapsutbildning lyfter Malmös lärare Av totalt 26 grundskolor fick 13 stycken grönt ljus i Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Majoriteten av dessa ligger i utsatta områden. Skolor som fick hård kritik under motsvarande inspektion 2011 och utbildning som dömdes ut som ”ett stort misslyckande” av dåvarande generaldirektören för Skolinspektionen, Ann-Marie Begler. – Malmö har gjort en kraftfull förbättring i förhållande till förra inspektionen. Den stora förändringen de gjorde var att ta ett starkare grepp kring styrningen. Den har en helt annan kraft nu, säger Björn Persson, avdelningschef för Skolinspektionen i Lund.

Att starta en lektion på effektivt sätt Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Vikingar, Samhället De flesta människor under vikingatiden var så kallade ”fria män”. Under dem i samhället fanns trälarna, som var slavar. Över dem härskade hövdingar och kungar, som i sitt följe hade jarlar – höga ämbetsmän och ofta militära ledare. Bland de fria männen hittar man flera yrkesgrupper som hantverkare, handelsmän och bönder. En fri man ägde oftast en gård med tillhörande mark för odling, även om inte alla brukade sin mark.

Fem lärarröster om coachning i klassrummet - Pedagog Stockholm – Det är en utmaning att vara lärare och att våga prova olika metoder för att se vad som fungerar. Det är klart att man kan bli primitiv i sitt agerande när det är jobbigt i klassrummet. Men med en coach i klassrummet kan man också få ett kvitto på att det man gör är rätt, säger Hasse. Han tillhör den grupp lärare som blev coachade i den allra första omgången. Anledningen var att skolledningen på Sundbyskolan ville att avgångsklasserna skulle nå bättre resultat.

Vårtema : fjärilar Vårens tema fortsätter! Fascination för fjärilar finns ofta hos barn, de är ju så vackra och ofta lätta att se! Här kommer tips på material och aktiviteter om och med fjärilar! Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L IntroduktionGör problemet till ditt egetFokusera på det du skall göra!Behåll ditt lugn och din låga puls, och gör inget förhastat!Låt en i taget tala och se till att alla andra, även du själv, är tyst då någon talar! NO - Åk 2 - Kropp och hälsa Ämne/Ämnen: No/Sv/Ma/Livskunskap/EngElevgrupp: Uranus Ansvarig/Ansvariga: Annica Kjell och LisaMarie Lind När? Vt-11 Vad? Kropp och hälsa Flickorna måste få hjälp med situationen i klassrummen Publicerad: 2 mars, 2017 I en blandklass är den duktiga flickan den stora förloraren. Det finns mycket att göra för att hjälpa ”den duktiga flickan” i skolan – men då måste man våga se och ändra på klassrumsmönstret. Jag har hela mitt liv funderat på frågorna kring ”Den duktiga flickan” eftersom jag gick på reallinjens matematiska gren och avslutade min universitetsutbildning med att doktorera i organisk kemi. I slutet av 1980-talet blev jag Sveriges första lektor i jämställdhet och kemi på Katedralskolan i Lund.

Alfred Nobel Uppväxt och familjen Nobel Alfred Nobel (1833-1896) är en av Sveriges mest kända uppfinnare. Om man pratar om Sverige utomlands är det ofta hans namn som dyker upp. Hans far var Immanuel Nobel, även han en uppfinnare som alltid var på jakt efter nya idéer. Kaosteknik Skoldagarna är som bekant uppbyggda av lektioner och raster som varvas med varandra. Tanken är att barnen skall få lagom långa sekvenser av arbete/inlärning och där emellan paus för rörelse, utevistelse och lek. En lunchrast ger också påfyllning av näring så att barnen orkar hela skoldagen.

Related: