background preloader

Interactive Whiteboard Resource Space Dice

Related:  lärarverktygMatematik

prissan - Matematik Skip to main content Get your brand new Wikispaces Classroom now and do "back to school" in style. guest Join | Help | Sign In prissan Home guest| Join | Help | Sign In Turn off "Getting Started" Loading... Free First Grade Math Worksheets: Number Sense, Addition, Rounding | TLSBooks Welcome to the first grade math page at TLSBooks. This page features first grade math activities related to number sense, addition, rounding, and estimation practice. Subsequent first grade math pages include subtraction and mixed operations and geometry and measurement. First grade is an extremely important year in the mathematical development of your child. Your child or students should begin or continue to learn about coins and their value. Ideally, addition skills should be practiced daily and practice could include reviewing flash cards, playing games, and completing worksheets. Depending on your child's abilities, you may wish to review these kindergarten worksheets and second grade math worksheets for additional math practice sheets. You are free to print these first grade worksheets for your own personal (includes printing materials for your classroom), non-commercial use only. In order to view and print worksheets from this site you will need Adobe Reader version 6 or later.

KS1 Numeracy A visual open ended activity to help with basic calculation and number bonds. Create number piles, Drag and drop the number bars to help explain a variety of concepts. A visual excersice to help with basic subtraction. © v2vtraining.co.uk A KS 1 money application where teachers and pupils can drag coins into a money box and then calculate the money box total. Open ended resource for teachers to ask their pupils questions as part of a whole class starter activity on money in maths. A KS 1 money application where teachers and pupils can choose items to buy and then pay for them by dragging coins onto a hand Uses coins 1p to 20p to a maximum total of £2.00 Drag and drop the toys onto the scales. The number cards can be used in a variety of ways in maths lessons. Try this progressive range of mental maths activities to sharpen recall of key number facts. © 3913.co.uk Drag and drop the names of the two digit numbers on to the picture. Classic tangram activities with rotating pieces.

Matematik | Malins PPlugg | Sida 3 Då har jag påbörjat planeringen av matematikundervisningen inför höstterminen. Jag bestämde mig ju för att jag skulle äga matematikplaneringen inför de nationella proven i våras så nu ska det bli verklighet är tanken. Jag ska göra en pedagogisk planering och en PP-vägg som jag använder på riktigt i undervisningen så som jag gör i svenska, So och No. Så efter att funderat på vad jag har att rätta mig efter har jag snickrat ihop en alignmentplanering för höstterminen. Eftersom jag tänker mig att vi i undervisning kommer att jobba med vårt läromedel Favoritmatematik men också kommer att utgå från URs serie Livet i mattelandet har jag tagit med det i tänket. Här finns alignmentplaneringen att läsa: Alignment matte Ht 1. Utifrån de förutsättningarna och min gamla alignmentmall för matematiken i åk 3 ”bantat ner” de konkretiserade målen så att de ska passa åk 1. Här finns matrisen: Matris matte Ht 1. Vi tillsammans ska jobba målmedvetet. Eftersom de i programmet gör en gloria av en rak linje.

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. Skapligt Enkelt matematiskt Veckans förmåga Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera. Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. LÄTT ATT LÄRA! Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Räkna hjärtan och skjut frukter Klicka på bilden för att spela. Ekorren Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Hajspel. Mult

138 Influences Related To Achievement - Hattie effect size list John Hattie developed a way of synthesizing various influences in different meta-analyses according to their effect size (Cohen’s d). In his ground-breaking study “Visible Learning” he ranked 138 influences that are related to learning outcomes from very positive effects to very negative effects. Hattie found that the average effect size of all the interventions he studied was 0.40. Therefore he decided to judge the success of influences relative to this ‘hinge point’, in order to find an answer to the question “What works best in education?” Originally, Hattie studied six areas that contribute to learning: the student, the home, the school, the curricula, the teacher, and teaching and learning approaches. (The updated list also includes the classroom.) John Hattie updated his list of 138 effects to 150 effects in Visible Learning for Teachers (2011), and more recently to a list of 195 effects in The Applicability of Visible Learning to Higher Education (2015).

Maths Starters and Quick Practice on Mr Barton Maths arrow_back Back to Teachers Maths Starters, Quick Practice and Cover Work The following resources are absolutely ideal. Each of the links here share two wonderful things in common: you can generate an infinite number of questions, and you get all the answers. Oh, and they are completely free! Here are three ways you might use them: 1. Project up the set of questions at the start of a lesson to ensure a focussed, purposeful 5 minutes. 2. Some of the resources below are specifically designed to create worksheets, which is perfect. 3. We have all been there. So, fire them up and give them a whirl. Mr Carter Maths There are two sections to this beauty. Interactive Maths - Specified Topic Generator Choose how many questions you want, and a box will appear for each question where you can choose which topic you want for that question. Interactive Maths - Random Topic Generator Use the check boxes to show options, and to choose which topics you want to include.

Related: