background preloader

Utdrag ur Williams "Att coacha ett kollegie"

Utdrag ur Williams "Att coacha ett kollegie"
Related:  anncoll

BFL och kollegialt lärande – powerpoint Dylan Wiliam Integrera formativ bedömning systematiskt och strukturellt hållbart genom kollegialt lärande tillsammans i TLC-grupper Dylan Wiliam är professor emeritus vid University of London, och är en av världens främsta forskare och föreläsare inom formativ bedömning. Den 20 maj 2013 föreläste Dylan Wiliam i Nynäshamn i Sverige. Anledningen till att formativ bedömning måste prioriteras i alla skolor.Anledningen till att vi måste höja måluppfyllelsen. Vilka försök som gjorts och anledningen till varför det inte har fungerat.Formativ bedömning vad det är och vad det inte är.Strategier och praktiska tekniker för formativ bedömning Powerpoint-material:Integrera formativ bedömning systematiskt och strukturellt hållbart genom kollegialt lärande tillsammans i TLC-grupper – Nynäshamn 20 maj, Dylan Wiliam Du kanske också är intresserad av:Vad är formativ bedömning och varför ska lärare arbeta med det - Lund 11 mars, Dylan Wiliam

10 tips för ett coachande förhållningssätt Kenth Åkerman är inspiratör, författare, skribent och mental coach. Han har arbetat med utveckling av service, klagomålshantering, motivation, coachande ledarskap och personlig utveckling i en mängd olika branscher. Kenth är Certifierad NLP trainer och HNLP Coach. Verksam som personlig coach till ledare och ledningsgrupper. Författare till bl a Servicekompassen - framgångsfaktorer för service i mästarklass och Kunden är ditt varumärke. Han skriver också Veckans Coachtips, ett kostnadsfritt veckobrev med små idéer för förändring och framgång. www.relationsbyggarna.se Hans senaste bok hittar du här: Konsten att få andra att prestera - praktisk handbok i coachande ledarskap

Startkit – en termins arbete med BFL | Kvutis Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Klicka på bilden för att komma till startkitet Innehåll i startkit1 Förutsättningar2 Upplägg och innehåll3 Annat stödmaterial

Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam I går var jag i Stockholm och lyssnade på en halvdagsföreläsning av Dylan Wiliam - "superstjärnan" när det gäller formativ bedömning. Han skrev 2011 boken Embedded formative assessment som nu finns i den svenska översättningen Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Följ gärna diskussioner kring formativ bedömning och bedömning för lärande via Twitter #BFL. Dylan Wiliam inledde med att tala om varför skolprestationer är betydelsefulla. För individen själv resulterar goda skolprestationer i:Bättre lön i ett livslångt perspektivBättre hälsaLängre liv - för varje 1 år av extra utbildning lever man 1,7 år längre För samhället i stort resulterar goda skolprestationer i: Lägre kriminalitetLägre sjukvårdskostnaderÖkad ekonomisk tillväxt Många regeringar har således förstått att det är väldigt viktigt att höja elevernas skolprestationer, men politikerna ha inte alltid koll på hur detta ska göras. Akademiska meriter och erfarenhet säger inget om bra rent kvalitativt en lärare är.

Is the Feedback You’re Giving Students Helping or Hindering? | Learning Sciences Dylan Wiliam Center In 38% of well-designed studies, feedback actually made performance worse—one of the most counterintuitive results in all of psychology. If there’s a single principle teachers need to digest about classroom feedback, it’s this: The only thing that matters is what students do with it. No matter how well the feedback is designed, if students do not use the feedback to move their own learning forward, it’s a waste of time. We can debate about whether feedback should be descriptive or evaluative, but it is absolutely essential that feedback is productive. Add to that concept a second related principle: Feedback should be more work for the student than it is for the teacher. Teachers who internalize and practice feedback based on these precepts will be well on their way to teaching that improves learning. What the Studies Say Let’s examine what must be the oldest and most common forms of feedback in public education: grades, rankings, and written teacher comments on tests and papers.

Medkänsla i ledarskapet lönar sig – mer än du tror Det är lönsamt att vara snäll som chef. Både väl­befinnandet och effektiviteten ökar. Det menar forskaren Daniel E Martin, professor på Stanfords center för altruism och medkänsla, och som just nu reser världen över och föreläser om ”compassion leadership”. Det är en ständig stress att flyga för Ryanair och det finns en skrämselkultur inom bolaget. Så sa en anonym pilot till tidningen Södermanlands nyheter i augusti i år. Flygbolagets vd Michael O’Leary gick i taket och bolagets kommunikationschef hotade med att stämma tidningen. Forskaren Daniel E Martin, som studerar hur medkänsla kan göra organisationer mer produktiva och välfungerande, menar att det är dags för chefer att tänka om. Men är inte detta en självklarhet? Nej, inte alltid inom näringslivet. Om man studerar social dominansorien­tering (SDO), en skala som forskarna Jim Sidanius och Felicia Pratto tog fram i slutet av 1990-talet, förstår man varför med­känsla ibland prioriteras ner inom näringslivet. Men vad är då medkänsla? 1.

Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14 Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”. Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. Utvecklingsarbetena kommer i nedanstående ordning. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet? Även om du är särskilt intresserad av ett speciellt arbete så vill jag understryka att alla är lika intressanta så ta chansen att se dem alla. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet?

BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Tillbaka upp

Formativt fokus i Lund med Dylan Wiliam - Nyheter från Unikum - så jobbar du formativt i klassrummet Drygt 2000 pedagoger och rektorer från hela Lund samlades den 11 mars för att lyssna på en föreläsning av Dylan Wiliam. Det var startpunkten för Lunds kommuns projekt kring Bedömning för lärande. Planera hur du ska ställa din fråga, ställ frågan och var sedan tyst Dagen inleddes med att alla fick se en film som tagits fram och som handlade om hur man ser på Bedömning för lärande i Lunds kommun. Innan Dylan Wiliam drog igång sin föreläsning fick alla pedagoger och rektorer ett uppdrag för att på ett enkelt och lekfullt sätt komma igång med formativ bedömning: Ta med dig minst 3 idéer från föreläsningen.Synliggör minst 1 i klassrummet (eller på liknande sätt om du inte undervisar elever).Ge dig själv feedback.Be en kollega om kamratbedömning. Professor Dylan Wiliam är en internationellt känd skolforskare från Storbritannien som har forskat mycket kring formativ bedömning och också är en av författarna till boken “Working inside the black box”. Plan B

Lärmodul för rektorer, "Lektionsobservation 1" | Kvutis Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. I denna lärmodul ska du, som rektor eller som kollega, få möjlighet att träna dig i att göra kvalitativa observationer av undervisning. Det finns starkt stöd i senare års forskning att rektorns förtrogenhet med den dagliga praktiken i skolan, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet och förmåga att kommunicera och förankra skolans mål, är grunden i en väl fungerande skola. Av skollagen framgår att rektor har ansvar för skolans inre styrning och Skolinspektionen hävdar i sin kvalitetsgranskning Rektors ledarskap att rektor måste ta ansvar för både struktur och kultur. Moment A - individuell förberedelse Framgångsrik undervisning Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. BFL i undervisningen

Skolbanken Five Tips for Building Strong Collaborative Learning Teachers share successful tactics for helping kids learn from each other with examples from math and English classes. Students at The College Preparatory School often collaborate in groups, as in this math class where students work together to solve a set of geometry problems in the classroom (above), and then work in the same groups on a related project outside (right). Credit: Zachary Fink At The College Preparatory School (College Prep) in Oakland, California, student collaboration happens on a daily basis. Here are some of the strategies educators there use to help promote collaboration and empower student-centered learning in their classrooms: 1. Many classrooms at College Prep are arranged specifically to enable the flow of ideas across a shared workspace. English seminars are set up around large, oval Harkness tables, where students can all face each other. 2. In math classes at College Prep, teachers have a clever way of shifting the emphasis away from right or wrong answers. 3.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar. Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. Boken är skriven med en inledande del om vad skolprestationers betyder, vad tre olika generationer säger om forskning och några argument för formativ bedömning. Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Skolprestationers betydelse var befinner sig eleven? 1. 1. 2. 3.

Related: