background preloader

Produkt

Produkt

En annan du » Varför blir barnen aldrig nöjda?! - Min dotter blir liksom aldrig nöjd! Det kvittar om jag varit med henne en hel dag och bara gjort grejer som hon gillar så klagar hon ändå på kvällen när jag vill läsa tidningen för mig själv en stund.- Ja, men eller hur!? Min femåring är precis likadan! För ett tag sedan hade vi en heldag tillsammans bara han och jag. Först gick vi i stan och kollade på leksaker. Just den här ordväxlingen har jag hittat på själv, men den skulle mycket väl kunna vara avlyssnad varhelst föräldrar möts och pratar om sina barn. Låt oss titta lite närmare på uppfattningen att ”barnen aldrig blir nöjda”. Jag minns nämligen hur jag själv uttryckte mig i slutet av sommaren när semestern led mot sitt slut: ”Usch, jag vill inte börja jobba igen! Detsamma tror jag gäller barnen. Mitt tips till föräldern: istället för lyssna på barnets ord och höra missnöje, försök höra känslan bakom orden – den stora tillfredsställelsen – och svara på den! Barnet: ”Jag vill se en film till!” Den måste den inte. Och föräldern?

"Brist på kognitiva hjälpmedel" Den svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma och stödja elever med särskilda behov, något även Skolinspektionens granskningar visar. Det är ett stort misslyckande när elever går från årskurs till årskurs utan att ha uppnått kunskapsmålen. Det finns flera skäl till att elever inte klarar skolan. Ett väsentligt skäl är att många elever har kognitiva svårigheter. Bara i gymnasieskolan har cirka 15 procent av alla elever i Sverige stora svårigheter på grund av kognitiva funktionsnedsättningar, så som ADHD, autism, språkstörning eller dyslexi. Dessutom finns det många elever som saknar diagnos men alltjämt har en kognitiv problematik. En ny publikation "Vägledning för elevhälsan" (2014), signerat Skolverket och Socialstyrelsen, ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över landet och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Intresset för att använda applikationer och pekplatta som stöd i lärandet växer Alla elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar och digitala verktyg ger stora möjligheter. Mycket tyder på att användningen av digitala verktyg i skolan fortsätter att växa och efterfrågas. Elevernas individuella behov en utmaning På Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är alternativa lärverktyg ett prioriterat område. Just nu pågår ett spännande projekt på SPSMs läromedelsavdelning där man inventerar vilka tekniska möjligheter som finns att använda applikationer för olika målgrupper. – Vårt mål är att utveckla läromedel baserad på beprövad erfarenhet och forskning. Höga krav på tillgänglighet – Våra läromedel skall vara tillgängliga vilket ställer stora krav på innehåll, design och tydlighet. Aktuella läromedelsprojekt Några aktuella digitala läromedelsprojekt som pågår just nu är till exempel: Djur omkring oss, Maja och Milo och Digitecken, som är en digital samlingsplattform för distribution av digitala läromedel på teckenspråk.

logopedisa Teknikstöd För få lyssnar till funktionsnedsatta barns synpunkter Debattinlägg om barn med funktionsnedsättning publicerat i Svenska Dagbladet SvD - Brännpunkt 2014-06-20. En familj med barn som har en funktionsnedsättning kan ha uppåt 30 myndighetskontakter. En rad konventioner och lagar slår fast att alla barn ska ha möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem själva. Men många beslut tas utan att barnen får vara med och påverka. En 12-årig pojke i studien berättar ”Sjukgymnasten, arbetsterapeuten, mamma och pappa har möte och pratar men jag får inte vara med. I studien vittnar flera barn om otillgängliga lokaler i skolan, en pojke berättar hur han år efter år tvingats krypa in på toaletten eftersom rullstolen inte kommer in genom dörröppningen. En ljudkänslig pojke berättar om skolans ovilja att förbättra ljudmiljön med hjälp av möbeltassar och vaxdukar i matsalen. Ett annat exempel är de tre barn som har bytt skolform från grundskola till grundsärskola utan att ha blivit tillfrågade om hur de såg på sin skolsituation innan bytet.

Sju appar som kan öka koncentrationen 1. Simplynoise: Generar så kallat vitt brus, ett ljud som liknar det som en tv gör när den står på under “myrornas krig”. Forskning visar att för många hjälper den här typen av ljud till att öka koncentrationsförmågan. Använd Simplynoise tillsammans med hörlurar för att stänga ute andra ljud i din omgivning. Pröva att göra en uppgift som kräver koncentration. 2. 3. 4. 5. Här är tre exempel på appar från träningsprogrammet. 6. 7.

Nationella prov – anpassade eller inte? - SPSM Nu har de nationella proven dragit igång över landet och vi är många som kommer ihåg provtillfället med både glädje och vånda. Om man har en funktionsnedsättning så kan man till viss del få proven anpassade. Men räcker den anpassning av proven som görs idag för elever med en funktionsnedsättning? Vi reder ut det hela med Wern Palmius, rådgivare från den östra regionen, som är stark kritisk till hela upplägget och den tonvikt som proven har fått i skolan. - De nationella proven är inte främst till för att mäta elevernas kunskap i förhållande till kunskapskraven. Hur menar du då? Man ska aldrig utsätta en elev för en prövning som man på förhand vet att eleven kommer misslyckas med. Så vad borde man göra för att det ska bli bra för eleven? Men kan man verkligen få ett betyg då elevens nationella prov har anpassats och förändrats? Av: Anders Lager

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite…. | iPad i Östersund Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött. Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Men man behöver inte köpa en ny i det läget utan börja med att säkerhetskopiera iPaden till iTunes på din dator. i iTunes ser man vad det är som tar plats och efter ett tag så är det mest med övrigt (gult) på iPaden som tar plats vilket man måste ta bort. Börja som sagt med att koppla in iPaden till datorn, öppna iTunes och välj säkerhetskopiera. När det är raderat så koppla in iPaden till datorn och starta upp iTunes om du tagit ut sladden. Här väljer man att återställa den som en kopia och du hittar igen din säkerhetskopia i rullisten. Nu är det bara att vänta och låta den återskapa iPaden till dig! Här nere ser ni skillnaden före och efter: Före: Efter: Jag har inte raderat något innehåll från min iPad utan allt finns kvar men allt onödigt är borta! Lycka till! /Monica I "Allmänt"

Leva & bo - 10 saker du inte visste din Iphone kunde göra 1. Olika vibrationer Du behöver inte alls ha samma vibration eller ljud till allting. Gå in på inställningar och välj ljud, sen går du ned till ”ljud- och vibreringsmönster” och där kan du på alla olika saker klicka och ändra både notisljud och vibrering. LÄS OCKSÅ: 9 tips på hur du får mer utrymme i din Iphone 2. Armarna kanske inte är tillräckligt långa för att få med hela familjen, och trycka på knappen samtidigt. LÄS OCKSÅ: Visste du att dina Iphone-lurar kunde göra det här? 3. Är du trött på samtal från ditt ex eller envisa telefonförsäljare? 4. Gillar du att lyssna på musik eller en podcast när du ska sova? LÄS OCKSÅ: Så undviker du brand i din mobilladdare 5. Har du bara ett par minuter på dig att ladda telefonen innan du måste rusa i väg? 6. Har du också undrar varför det inte står klockslag på alla dina sms-meddelanden? 7. Det kan ju bli rätt pinsamt när din partner sänder ett snuskigt sms, och telefonen ligger kvar på skrivbordet, medan du är på toaletten. 8. 9. 10.

"Brist på kognitiva hjälpmedel" Den svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma och stödja elever med särskilda behov, något även Skolinspektionens granskningar visar. Det är ett stort misslyckande när elever går från årskurs till årskurs utan att ha uppnått kunskapsmålen. Det finns flera skäl till att elever inte klarar skolan. Ett väsentligt skäl är att många elever har kognitiva svårigheter. Bara i gymnasieskolan har cirka 15 procent av alla elever i Sverige stora svårigheter på grund av kognitiva funktionsnedsättningar, så som ADHD, autism, språkstörning eller dyslexi. En ny publikation "Vägledning för elevhälsan" (2014), signerat Skolverket och Socialstyrelsen, ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över landet och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varför har Skolverket och Socialstyrelsen inte tagit hänsyn till den utomordentligt viktiga kunskapen som Myndigheten för delaktighet (f.d.

Picto Online

Related: