background preloader

Produkt

Produkt
Klicka här om filmen inte laddas korrekt <p>Filmen kan kräva JavaScript för att kunna visas</p> Stäng StartJag vill Köpa läromedelProdukt Hoppa över menyn Kunde inte hitta information om produkten

http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/

Related:  SPSMhjälpmedel tipsspecialpedagogAppar och Ipad som hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheteriPad

3D-skrivaren får Alfred att gå till skolan - SPSM Dataslöjd med hjälp av en 3D-skrivare förändrade allt för 12-årige Alfred Moberg som har autism. Tidigare hade han hög skolfrånvaro och därför lite samvaro med de andra eleverna. – Nu har han föreläst för sexorna om dataslöjd, det är fantastiskt, säger Alfreds rektor Tina Fagerström. Det är en strålande sensommardag och Alfred Moberg är tillbaka på Enångers skola efter sommarlovet. Förut var skolstarten inget han såg fram emot, men nu har han längtat tillbaka till skolan. – Jag har saknat dataslöjden i sommar. "Brist på kognitiva hjälpmedel" Den svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma och stödja elever med särskilda behov, något även Skolinspektionens granskningar visar. Det är ett stort misslyckande när elever går från årskurs till årskurs utan att ha uppnått kunskapsmålen. Det finns flera skäl till att elever inte klarar skolan. Ett väsentligt skäl är att många elever har kognitiva svårigheter. Bara i gymnasieskolan har cirka 15 procent av alla elever i Sverige stora svårigheter på grund av kognitiva funktionsnedsättningar, så som ADHD, autism, språkstörning eller dyslexi. Dessutom finns det många elever som saknar diagnos men alltjämt har en kognitiv problematik.

Exekutiva funktioner - flexibilitet "Flexibilitet" står som punkt två i mitt förra inlägg som handlar om vilka exekutiva funktioner - svårigheter som ett barn med npf ofta kämpar med. Nedan finns ett inlägg som jag skrev om barn som är oflexibla/flexibla. Jag kallar dem för "sockertrådsbarn" och "gummibandsbarn". För att hjälpa ett barn som är oflexibelt behöver vi själva vara flexibla och börberedda. Vi behöver ge barnet förförståelse i vad som ska hända, gärna skriftligt och om det behövs med bilder. Det tar lite mer tid att förbereda, men tiden tjänar du och barnet/eleven in på att det inte blir några kraftiga reaktioner, eller i alla fall färre och med mindre styrka. Appen TextGrabber - ta kort på en text och få den översatt på direkten TextGrabber är en iPhone-app (som även funkar bra till iPad generation 3 och senare) som har flera funktioner i samma app. Den första funktionen är att den fungerar som en skanner, dvs du kan ta kort på en text eller ett dokument och sedan göra om bilden till redigerbar text genom så kallad OCR (optical character recognition). Detta är en funktion som återfinns i många andra appar som Mobile OCR, Perfect OCR, Prizmo etc.

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite…. Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött. Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Men man behöver inte köpa en ny i det läget utan börja med att säkerhetskopiera iPaden till iTunes på din dator. Vänta inte, utred! - SPSM – Märker du som lärare att din elev inte gör förväntade framsteg i läs- och skrivundervisningen, får du inte vänta och se, sätt in stödåtgärder! Utgå inte från att det rättar till sig med tiden. Det är mitt viktigaste råd när det gäller elever som du misstänker kan utveckla läs- och skrivsvårigheter, säger Katarina Wadenius, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Självförtroende och självkänsla dalar snabbt hos barn som råkar ut för ständiga nederlag.

Sju appar som kan öka koncentrationen 1. Simplynoise: Generar så kallat vitt brus, ett ljud som liknar det som en tv gör när den står på under “myrornas krig”. Forskning visar att för många hjälper den här typen av ljud till att öka koncentrationsförmågan. Använd Simplynoise tillsammans med hörlurar för att stänga ute andra ljud i din omgivning. Pröva att göra en uppgift som kräver koncentration. Vilket stöd behöver personer med språkstörning? - Riksförbundet Attention Hem Pressmeddelanden Vilket stöd behöver personer med språkstörning? Riksförbundet Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga. Undersökningen hade fokus på vilket stöd som efterfrågas. Majoriteten av de 600 personerna som deltog i undersökningen visade sig uppleva att omgivningen inte förstår hur funktionsnedsättningen fungerar. De får heller inte det stöd som behövs. I rapporten ”Språkstörning en okänd och missförstådd funktionsnedsättning” pekar Attention på de stödinsatser som målgruppen främst är i behov av.

Intowords - Skolappar.nu Intowords Gratis+ Recension av Ulrika Jonson den · Skriv en kommentar! F-3 4-6 7-9 Gy En Sv SvA iPad Elever gav lösningarna I Mariestads kommun har lärarna gjort ett tusental elevintervjuer. Med rätt frågor kunde eleverna själva ge svar på hur undervisningen kan anpassas för att de ska lära sig så bra som möjligt. Det låter enkelt, men är inte självklart: att fråga eleverna vad de vill och behöver. – Vi möter ofta att experter utrett, utan att eleven själv har fått uttala sig, säger AnnBrith Labraaten, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som tillsammans med kollegan Karin Montheli hjälpt Mariestad med elevintervjuer och lärarutbildning. Stina Lindell, chef för elevhälsan i Mariestads kommun, känner igen sig.

Förskoleburken: Årsbilder Jag har gjort ett material med bilder som passar till årets högtider och traditioner. Kanske vore det bättre att lansera detta i januari då året börjar, men vi jobbar ju terminsvis, så jag tänker att det nog går lika bra nu! Min tanke är att bilderna går att kombinera med en almanacka tillsammans med barnen, eller kanske ett årstidshjul, tillsammans med månadsburkar eller dylikt. Emma har använt bilderna till sitt fina och tydliga årshjul! Bilderna som finns är: nyår, alla hjärtans dag, påsk, midsommar, halloween, valborg, jul, semmeldagen, våffeldagen, FN-dagen, sommartid, vintertid, Sveriges nationaldag, sommarsolståndet, vintersolståndet, vårdagjämning, höstdagjämning, Fars dag, Mors dag, födelsedag, Lucia, alla advent, internationella kvinnodagen, hanukkah, ramadan och kinesiska nyåret.

Forskning - Arbetsminnesträning - Produkter Den forskning som ligger bakom Cogmed Arbetsminnesträning, såväl vad gäller utveckling av programmen, som utvärdering av effekterna, är världsunik och har pågått på Karolinska Institutet i Stockholm sedan mitten av 90-talet. Professor Torkel Klingberg, och Helena Westerberg, MD PhD, båda vid avdelningen för neuropediatrik vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har forskat kring hur arbetsminnet kan förbättras genom träning hos grupper med arbetsminnesproblem. Deras forskning, liksom oberoende forskning, visar att träning av arbetsminnet med Cogmed träningsprogram, leder till signifikanta förbättringar på arbetsminnet samt förbättrad koncentrationsförmåga och ökad uppmärksamhet. Vetenskapliga tidsskrifter Cogmed Arbetsminnesträning har rönt stor uppmärksamhet internationellt, vilket lett till publicering av ett stort antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter; artiklar som utvärderat effekterna av träning på såväl kognitiv, neurologisk, som beteendemässig nivå. Studier

Related: